Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Portugali peaminister ja Euroopa Komisjoni asepresident arutavad kohalike ja piirkondlike juhtidega Euroopa tulevikku  

31. jaanuaril tutvustavad Portugali peaminister António Costa ja Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans oma seisukohti Euroopa Liidu tuleviku kohta eraldi aruteludes kohalike ja piirkondlike juhtidega. Nende kõned on Euroopa Regioonide Komitee täiskogu 2018. aasta esimese istungjärgu keskmes. Istungjärgul esitab ELi kohalike ja piirkondlike poliitikute kogu oma arvamuse ka ELi tulevase eelarve ning muu hulgas ELi ühtekuuluvuspoliitika ja liikuvuspoliitika kohta.

Portugali peaminister Euroopa tulevikust ja võimalustest sillutada teed majanduskasvule

Portugali peaminister António Costa, Lissaboni endine linnapea ja komitee liige aastatel 2010–2015, arutab reforme, mida ta pooldab Euroopa Ülemkogus nüüd, kui liikmesriikide juhid alustavad aastat, mil seatakse ELi edasine suund. Ta võitleb majandus- ja rahaliidu reformi eest ning edendab majanduslikku ja sotsiaalset lähenemist Euroopas. Viimastel kuudel on ta kutsunud üles koostama uue põlvkonna Euroopa lähenemispoliitika, milles suured investeeringud ülemaailmsetesse ja Euroopa väljakutsetesse – nagu energiasüsteemi ümberkujundamine, ringmajandus ja digiühiskond – on seotud riigipõhiste reformidega, mille eesmärk on parandada majanduskasvu, tööhõivet ja sotsiaalset ühtekuuluvust.

Komitee võtab vastu ka resolutsiooni „Euroopa Komisjoni 2018. aasta majanduskasvu analüüs“, milles väidetakse, et ELi majanduskasvu hoiavad tagasi piirkondade vähene tunnustamine ja piirkondlikud erinevused, ning rõhutatakse, et ELi piirkondlikud investeeringud – ühtekuuluvuspoliitika – peavad ka edaspidi jääma ELi peamiseks investeerimisvahendiks. Teine poliitika, millele Portugali peaminister Costa on varem tähelepanu pööranud, on digitaalne ühtne turg. Seda teemat käsitleb komitee Dudeştii Noi vallavanema Alin-Adrian Nica (RO/EPP) koostatud arvamuses.

TEEME VÄHEM, AGA PAREMINI? Euroopa tulevik ja parem õigusloome

Frans Timmermans võtab sõna Euroopa Regioonide Komitee ees 31. jaanuaril, vaid mõni päev pärast uue subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse rakkerühma esimest koosolekut. Euroopa Komisjoni voliniku juhitava rakkerühma töö eesmärk on määratleda, millised kohustused saab EL anda tagasi liikmesriikide valitsustele, ning uurida võimalusi, kuidas kaasata kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi paremini ELi poliitikasse. Komitee on rakkerühmas esindatud kolme liikmega, sh komitee president. Volinik Frans Timmermans tutvustab Euroopa Komisjoni selle aasta tööprogrammi ning arutab, kus on võimalikud kohalikud, piirkondlikud ja riiklikud lahendused ning kus on vajalikud Euroopa tasandi lahendused.

Aruteluga seoses esitab komitee järgmisel päeval resolutsiooni, milles võidakse näidata subsidiaarsuse küsimuse tõttu punast kaarti Euroopa Komisjoni ettepanekutele, mis seovad Euroopa fondid struktuurireformidega.

ELi eelarve ja piirkondlikud investeeringud pärast 2020. aastat: piirkondade ja linnade vaatenurk

Euroopa Regioonide Komitee lepib kokku Euroopa kohalike ja piirkondlike omavalitsuste seisukohas järgmise, 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku – järgmise põlvkonna ELi poliitika eelarvekava – kohta enne, kui Euroopa Komisjon esitab maikuus oma vastavad ettepanekud. Suur-Poola vojevoodkonna vanem Marek Woźniak (PL/EPP) tutvustab oma arvamust „Aruteludokument ELi rahanduse tuleviku kohta“. Tutvustusest võtab osa ka Bulgaaria asepeaminister Tomislav Donchev, kes annab ülevaate ELi eesistujariigi Bulgaaria prioriteetidest.

Täiskogu istungjärgul võtavad komitee liikmed vastu ka muid ühtekuuluvuspoliitikaga seotud arvamusi:

resolutsioon „Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ühissätete määruse muutmine struktuurireformide toetamiseks“;

„ELi äärepoolseimate piirkondade uuendatud strateegia täieliku rakendamise poole“. Raportöör: Fernando Clavijo Batlle (ES/ALDE), Kanaari saarte autonoomse piirkonna peaminister;

„Integreeritud territoriaalsed investeeringud: ELi ühtekuuluvuspoliitika väljakutse pärast aastat 2020“. Raportöör: Petr Osvald (CZ/PES), Plzeňi linnavolikogu liige;

„2020. aasta järgse lihtsustamise kõrgetasemelise töörühma lõppjäreldused ja soovitused“. Raportöör: Oldřich Vlasák (CZ/ECR), Hradec Králové linnavolikogu liige.

Liikuvus Euroopas

Liikuvus Euroopas on Euroopa Komisjoni ulatuslik algatustepakett, millega tahetakse uuendada ELi liikuvust ja transporti. Komitee liikmed arutavad, millist mõju avaldavad kohalikule ja piirkondlikule tasandile esimesed kaheksa seadusandlikku algatust, mis on suunatud konkreetselt maanteetranspordile. Slovenska Bistrica linnapea Ivan Žagar (SI/EPP) tutvustab oma arvamuse eelnõu „Liikuvus Euroopas: sujuvate liikuvuslahenduste edendamine“, milles keskendutakse sellele, kuidas saaksid teemaksud paremini kajastada maanteetranspordi tegelikku kulu. Teine arvamus, mille raportöör on Porose vallavolikogu liige Spyros Spyridon (GR/EPP), keskendub teemale „Liikuvus Euroopas: maanteetranspordi tööjõu aspektid“.

Veel on kavas vastu võtta järgmised arvamused:

„Erasmus kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud esindajatele“. Raportöör: François Decoster (FR/ALDE), Saint-Omeri linnapea

„Vahemere lääneosa sinise majanduse kestlikku arengut käsitlev algatus“. Raportöör: Samuel Azzopardi (MT/EPP), Rabat Citta Victoria ringkonna volikogu liige

„COSME programmi tulevik pärast 2020. aastat: kohalik ja piirkondlik perspektiiv“. Raportöör: Robert Sorin Negoiţă (RO/PES), Bukaresti 3. linnaosa vanem

„Konflikte tekitada võivate liikidega kooseksisteerimise edendamine ELi loodusdirektiivide raamistikus“. Raportöör: Csaba Borboly (RO/EPP), Harghita maakonna volikogu esimees

Praktiline teave

Toimumiskoht: Paul-Henri Spaaki hoone – suur istungitesaal, Euroopa Parlament

Toimumisaeg: 31. jaanuar kell 15.00–21.00 ja 1. veebruar kell 9.00–13.00

• Vt täiskogu istungjärgu päevakord ja dokumendid.

• Vaadake täiskogu istungjärgu otseülekannet komitee veebilehel.

Täiskogu istungjärgu meediaprogramm

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023