Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa tulevik: piirkonnad ja linnad kirjutavad Euroopa demokraatia järgmise peatüki  

Euroopa Komisjoni asepresidendi Dubravka Šuica osavõtul tervitavad Euroopa Regioonide Komitee liikmed Euroopa Komisjoni toetust ELi aluslepingute läbivaatamise konvendile ja võtavad omale kohustuse anda oma panus Euroopa tuleviku konverentsi järelduste elluviimisesse.

Arutelus Euroopa Komisjoni demokraatia- ja demograafiaküsimuste asepresidendi Dubravka Šuicaga väljendasid kohalikud ja piirkondlikud esindajad heameelt selle üle, et komisjon toetab ELi aluslepingute läbivaatamise konvendi loomist. Sellest rääkis komisjoni president Ursula von der Leyen oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus. Samuti rõõmustavad nad kinnituse üle, et kodanike paneelarutelud muutuvad ELi poliitikakujundamise alaliseks osaks. Nagu näitab ELi 2022. aasta aruanne piirkondade ja linnade olukorra kohta, seisab Euroopa aga Ukraina-vastase sõja ning kliima- ja energiakriisi tõttu silmitsi mitmete probleemidega. Need seavad liikmesriikide demokraatia ja solidaarsuse ELis ülisuure surve alla. Seetõttu rõhutavad kohalikud ja piirkondlikud esindajad, et Euroopa tuleviku konverentsi järeldusi tuleb konkreetselt hakata ellu viima ning piirkonnad ja linnad kavatsevad oma osa täita, tulgu konvent või mitte.

Komitee president Vasco Alves Cordeiro (PT/PES) ütles: „Meie, kohalikud ja piirkondlikud esindajad, oleme osa lahendusest ja töötame iga päev lahenduste leidmise nimel. Nagu märgiti kohalikus ja piirkondlikus baromeetris, soovib 89% kohalikest ja piirkondlikest esindajatest, et piirkondadel ja linnadel oleks suurem mõju Euroopa Liidu tulevikule. Kutsume üles tegema tõhusat koostööd ELi institutsioonide vahel Euroopa tuleviku konverentsi järgses tegevuses ja kaasama täielikult kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, sealhulgas ka tulevasse konventi.“

Euroopa Komisjoni demokraatia- ja demograafiaküsimuste asepresident Dubravka Šuica lausus: „Praegused geopoliitilised sündmused tuletavad meile meelde, et me ei tohi ELi-sisese demokraatliku vastupanuvõime suurendamisel aega kaotada.Euroopa Regioonide Komitee on olnud Euroopa tuleviku konverentsi üks peamistest partneritest. Nüüd on aeg muuta visioon konkreetseteks meetmeteks, alustades kodanike põhjalikumast kaasamisest. Komisjon määrab kindlaks suuna: kodanike paneelarutelud muutuvad poliitika kujundamise osaks ja meie veebivahendeid uuendatakse põhjalikult. Järgmisel aastal esitame paketi „Demokraatia kaitse“, millega vastatakse otse kodanike ettepanekutele. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on elujõulise ja tugeva demokraatia jaoks üliolulised. Algatus „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ on täiesti uudset tüüpi liit kohalike ja piirkondlike omavalitsustega. Kutsun kõiki komitee liikmeid üles seda edukaks muutma.“

Kohalikud ja piirkondlikud esindajad tervitasid ka Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni heakskiitu Euroopa Parlamendi üleskutsele luua konvent aluslepingute läbivaatamiseks. Üleskutset kinnitas ka komisjoni asepresident Šuica. Komitee toetas seda üleskutset juba oma 2022. aasta juuni resolutsioonis Euroopa tuleviku konverentsi tulemuste kohta. Tulevane konvent peaks täielikult kaasama Euroopa Regioonide Komitee liikmed, et esindada rohkem kui miljoni piirkondlikul ja kohalikul tasandil valitud esindaja häält Euroopas. See peaks kajastuma ka konvendi koosseisus, iseäranis arvestades, et mõned neist esindajatest esindavad seadusandlike volitustega piirkondi.

Teabevahetus ja selgitustöö on Euroopa tuleviku konverentsi järelmeetmete põhikomponendid. Seepärast toetavad komitee liikmed täielikult Euroopa Komisjoni kinnitust, et kodanike paneelaruteludest, mis on sisse seatud Euroopa tuleviku konverentsi raames, saab ELi tulevase poliitika kujundamisel alaline vahend. Seejuures tuleb nimetada Euroopa Regioonide Komitee võrgustikku, mis ühendab kohalike ja piirkondlike volikogude ELi asjade eest vastutavaid liikmeid, mis tegutseb täistuuridel ja koostoimes Euroopa Komisjoni võrgustikuga „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“. Kogu ELis toimuvad praegu ja edaspidi kohalikud üritused ja kodanikega peetavad dialoogid, mis sillutavad teed eelkõige järgmisteks Euroopa Parlamendi valimisteks.

Taust

- ELi 2022. aasta aruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta

- 2022. aasta kohalik ja piirkondlik baromeeter

- Euroopa Regioonide Komitee resolutsioon „Euroopa tuleviku konverentsi tulemused ja järelmeetmed“, milles väljendatakse komitee seisukohti ja ettepanekuid, sealhulgas aluslepingu läbivaatamise kohta, ning Euroopa tuleviku konverentsi ettepanekute kohta, mis on olulised komitee ning linnade ja piirkondade jaoks.

- Euroopa Regioonide Komitee resolutsioon „Euroopa Regioonide Komitee ettepanekud seoses Euroopa Komisjoni 2023. aasta tööprogrammiga“.

Kontaktisikud:

Monica Tiberi – komitee presidendi pressiesindaja

Tel +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – pressiametnik

Tel +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Jaga :