Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Rahastamiskärped üksnes õigusriigi süsteemse rikkumise korral  
ELi põhjalikum järelevalve aitaks kodanikke, kohalikku demokraatiat ja kohalikku majandust

Kohaliku ja piirkondliku tasandi juhid kogu Euroopa Liidust toetavad Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi ettepanekuid, mille eesmärk on tugevdada õigusriiki, sh võimalus karistada riike tõsiste ja süsteemsete rikkumiste korral. Euroopa Regioonide Komitee nõuab samuti, et ELi institutsioonid edendaksid õigusriigi austamise kultuuri, kaasates rohkem kohalikke kogukondi, sh ametivõime ning kohalikul ja piirkondlikul tasandil tegutsevate õigusvahemeeste võrgustikke.

Komitee uue ametiaja esimesel täiskogu istungjärgul 12. veebruaril vastuvõetud soovitustes rõhutatakse vajadust ulatuslikuma ja põhjalikuma järelevalve järele, milleks tuleks eraldada piisavaid vahendeid. Sedasi saavutataks objektiivne ja läbipaistev hindamine – võttes aluseks näiteks õigusriigi põhimõtete kontrollnimekirja, mille on koostanud Euroopa üks olulisim inimõigusorganisatsioon, Euroopa Nõukogu –, mis tugineb piirkonna ja riigi tasandil aastaringselt peetavatele kohtumistele. Protsess kulmineeruks iga-aastase konverentsiga linnas, mis on eriti pühendunud heale valitsemistavale. Konkreetselt rõhutatakse komitee arvamuses, kui tähtis on konsulteerida õigusalase koostöö võrgustike ja kohalike õigusringkondadega ning suurendada kodanikuühiskonnale ja iseäranis kohaliku tasandi sõltumatule meediale ette nähtud vahendeid.

Arvamust tutvustas Euroopa Sotsiaaldemokraatide Partei fraktsiooni esimees ja Coulaines’i (Prantsusmaa) linnapea Christophe Rouillon . Ta sõnas: „Õigusriik ei ole mitte ainult üks Euroopa Liidu ühistest põhiväärtustest, vaid ka selle toimimise eksistentsiaalne tingimus. Kodanikuühiskonnal ning kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on oluline roll õigusriigi tugevdamisel. Leiame, et sanktsioneerida on vaja õigusriigi põhimõtte rikkujaid, ent seejuures toimepanijaid, mitte ohvreid. Komitee on juba kaua nõudnud, et Euroopa piirkondi ja linnu ei karistataks liikmesriikide valitsuste toime pandud õigusriigi põhimõtte rikkumiste eest. Selle arvamusega näitame, kuidas tihedam koostöö kohalike kogukondadega – nende kodanikuühiskonna, õiguskaitsjate ja ametivõimudega – saab aidata kaasa õigusriigi kultuuri kaitsmisele ja edendamisele.

Seejärel lausus Christophe Rouillon: „Meie soovitused on olulised kahel põhjusel. Esiteks näitab see arvamus, et kogu Euroopa kohaliku ja piirkondliku tasandi poliitikud toetavad õigusriigi tugevdamist. Teiseks pakuvad soovitused mõtteainet kohaliku ja piirkondliku tasandi tegevuse korraldamiseks. Õigusriigi tugevdamine ei ole üksnes põhimõtteline küsimus, vaid sellel on ka rahaline väärtus. Meie arvates on kahjulik suunata raha süsteemide kaudu, mida iseloomustab nõrk valitsemine ja kus mõnikord toimub õigusriigi süsteemne õõnestamine. See võib seada ohtu eurooplaste omavahelise usalduse, millele integratsiooniprojekt on rajatud. ELi täpsem ja põhjalikum järelevalve tuleks kasuks kodanikele, kohalikule demokraatiale ja kohalikule majandusele.“

Arvamuse algatas ja koostas Friuli-Venezia Giulia maakonna volikogu liige Franco Iacop (IT/PES). Rouillon tutvustas seda põhjusel, et Iacopi volitused komitees lõppesid detsembris.

Soovitused kajastavad veendumust, et Euroopa, riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi poliitikuid ja haldusasutusi hõlmava Euroopa Liidu valitsemise tegelikkus nõuab, et õigusriigi põhimõtte järelevalve ei piirduks üksnes riikliku tasandiga. Sama loogikat järgides nõuab komitee, et EL peaks juriidilise isikuna ka ise alluma järelevalvele, ja kutsub ELi üles taasalustama Euroopa Inimõiguste Kohtuga ühinemise protsessi.

Komitee sooviks, et muu hulgas uuritaks, kuidas kasutada Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti potentsiaali selles järelevalvesüsteemis. Lisaks teeb komitee ettepaneku, et katseprojekti käigus võiks asjast huvitatud linnu ja piirkondi hõlmav rühm töötada välja täpsemad õigusriigi põhimõtte hindamise kriteeriumid.

Kontaktisik:

Andrew Gardner

Tel +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023