Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Toidukriis: ELi kohalikud ja piirkondlikud juhid kutsuvad üles investeerima kohalikku tootmisse, et tuua inimeste lauale kestlik ja taskukohane toit  

Kuna toidu- ja energiahinnad tõusevad, on vaja rohkem toetada vähekaitstud leibkondi ja tarneahelaid ning põllumajanduslikku tootmist.

Venemaa sõda Ukraina vastu ohustab ülemaailmseid toiduvarusid ja on veelgi destabiliseerinud põllumajandusturge ning toonud kaasa juba niigi kõrgete toidu-, sööda-, energia- ja väetisehindade edasise tõusu. Sellele lisanduvad pandeemiatest ja kliimakriisi mõjust tingitud häired toiduainete tarneahelates. Sellega seoses arutasid komitee liikmed 30. novembri täiskogu istungjärgul ELi põllumajandusvoliniku Janusz Wojciechowski ja Euroopa Parlamendi liikme Marlene Mortleriga seda, kuidas muuta Euroopa toidusüsteem kestlikumaks ja kuidas seda tulevasteks kriisideks ette valmistada.

Kohalike ja piirkondlike toidusüsteemide tugevdamine, investeerides kestlikku ja kvaliteetsesse kohalikku tootmisse, lühendades tarneahelaid ja rakendades pikaajalist strateegiat toiduga kindlustatuse tagamiseks Euroopas, olid kohalike ja piirkondlike juhtide peamised soovitused, mis sisaldusid Piotr Całbecki (PL/EPP) koostatud arvamuses toiduga kindlustatuse ja toidusüsteemide toimekindluse kohta. Lisaks ei heidutanud liikmeid ka struktuursemad ja pikaajalised ülesanded, millele on hädasti vaja lahendused leida tulevasteks kriisideks valmistumisel: vajadus töötada välja kohalikud ja piirkondlikud toiduga kindlustatuse hädaolukorrakavad ja -strateegiad ning arendada edasi põllumajandusturgude reguleerimist, et luua põllumajandusvarusid ja vältida finantsspekulatsioone.

Arutelu käigus sõnas Euroopa Regioonide Komitee president Vasco Alves Cordeiro: „Venemaa sõda Ukraina vastu, energiakulud, inflatsioon, kliimakriis, pandeemia: kõik need probleemid seavad Euroopa põllumajandustootjad suure surve alla, vähendades samal ajal oluliselt toidu taskukohasust. Meie praegune toidukriis avaldab väga suurt mõju vähekaitstud leibkondadele, mille tulemusel on liiga palju neid eurooplasi, kes ei saa endale lubada tervislikku toitu. ELi institutsioonid, aga ka riikide valitsused ning kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peavad tegutsema ühiselt ja töötama välja tõhusad erakorralised meetmed, jätkates samal ajal üleminekut kestlikule majandusele.“

Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Janusz Wojciechowski ütles: „Praegune kriis näitab selgelt, et peame tegelema lühiajaliste probleemidega, minnes sama ajal üle kestlikumatele ja toimekindlamatele toidusüsteemidele. Peame parandama oma toidusüsteemide kestlikkust mitte ainult keskkonna ja kliima pärast, vaid ka selleks, et tagada meie strateegiline autonoomia ja vähendada sõltuvust. Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on vahetud teadmised selles vallas ning Euroopa Komisjon tunneb suurt heameelt nende koostöö, panuse ja lahenduste üle.“

Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni liige Marlene Mortler (DE/EPP) ütles:

„Kogu maailma toiduga kindlustamine on väga keeruline ülesanne. Ülemaailmsed probleemid vajavad ülemaailmseid lahendusi.Roheline kokkulepe saavutab kõige suurema edu just põllumajanduse valdkonnas, mis tähendab, et meil on keeldude ja piirangute asemel vaja rohkem innovatsiooni pakutavaid võimalusi! Praegu ja ka edaspidion küsimus selles, kuidas toota piisavalt biomassi toidu tootmiseks üha suuremale hulgale inimestele olukorras, kus meie käsutuses on aina vähem maad, ja kuidas teha seda viisil, mis säilitab meie ressursse ja on seega kestlik.“

Kujawy-Pomorze vojevoodkonnavanem ja arvamuse „Toiduga kindlustatuse tagamine ja toidusüsteemide toimekindlamaks muutmine“ raportöör Piotr Całbecki (PL/EPP) märkis: „ELi toiduga kindlustatuse tagamiseks peame muutma kohalikud toidusüsteemid toimekindlamaks. See tähendab mitmekesisema kohaliku ja piirkondliku toidutootmise soodustamist ning lühikeste tarneahelate ja kestliku toidu riigihangete potentsiaali täielikku ärakasutamist. Praegu meie ees seisev kriis ei ole esimene ja kindlasti mitte ka viimane. Seepärast peame parandama valimisolekut igasugusteks tulevasteks kriisideks, sealhulgas nendeks, mis on seotud kliimamuutuste ja elurikkuse kadumisega. Peame ära kasutama praegusest kriisist saadud õppetunnid, et vähendada meie sõltuvust imporditud tootmissisenditest, nagu väetised ja pestitsiidid.“

Ta juhtis tähelepanu ka sellele, et Venemaa agressioonist tingituna ohustab nälg üle kogu maailma sadu miljoneid inimesi. Seepärast on äärmiselt oluline kaasata kohalikud toidu-, väetise- ja energiatarnijad kriisivarude ja ülemaailmsete varude loomisse.

Vastuvõetud arvamuses toetavad kohalikud esindajad kohalike tarneahelate tugevdamist ning rõhutavad vajadust saavutada kohalikul tasandil rohelise kokkuleppe eesmärgid ja järgida strateegiat „Talust taldrikule“. Nad nõuavad ka selliste projektide rahastamist, mille eesmärk on parandada toiduga kindlustatust piirkondlikul tasandil, ning kutsuvad üles tugevdama mahepõllumajandust ja võtma süsteemseid meetmeid toidu raiskamise vähendamiseks.

Taustteave

Voogedastus: Euroopa Regioonide Komitee veebilehel

Kontaktisik:

Monica Tiberi – komitee presidendi pressiesindaja

Tel +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

Tel +32 473 84 39 86

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CALL-GIVE-ENERGY-EQUIPMENT-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022