Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Õiglane, võrdne ja saavutatav: ‎ ELi kliimapaketi „Eesmärk 55“ edu sõltub kõigi linnade ja piirkondade kaasamisest  

Euroopa Komisjoni paketiga „Eesmärk 55“ soovitakse vähendada ELi CO 2 heidet 2030. aastaks 55%. Euroopa Regioonide Komitee kutsub üles tagama, et uute ja ajakohastatud õigusnormidega kindlustataks linnadele ja piirkondadele keskne roll ja otserahastamine, sest neil on kliimaneutraalsusele üleminekul õiguslik pädevus ja nad on kodanikele lähedal.

Euroopa Komisjoni täna esitatud kliimapaketi eesmärk on vähendada tööstusest, hoonetest, transpordist ja maakasutusest tulenevaid heitkoguseid ning sellel on märkimisväärne mõju kõigile Euroopa piirkondadele, ettevõtetele ja kodanikele. Samuti viiakse ellu põhimõte „saastaja maksab“. Põhitähelepanu on CO 2  hinnastamise uuendatud visioonil ning on oluline, et pakett aitaks kaasa territoriaalsele ühtekuuluvusele. Pakett peab vastama kõigi piirkondade vajadustele ning suurendama kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasatust, nende osa tulude jaotuses ja juurdepääsu otserahastamisele keskkonnahoidlike investeeringute ja kliimaga seotud sotsiaalkulutuste jaoks. Omavalitsused vastutavad 90% kliimamuutustega kohanemise ja 70% kliimamuutuste leevendamise meetmete elluviimise eest.

Euroopa Regioonide Komitee president ja Kreeka Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas ütles: „Euroopa üleminek kliimaneutraalsusele on võimalik ainult siis, kui selle keskmes on inimeste vajadused, võetakse arvesse iga piirkonna eripära ning ühtegi inimest ega piirkonda ei jäeta kõrvale. Kõigepealt peame vähendama bürokraatiat, tagades Euroopa kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele otsese juurdepääsu ELi rahalistele vahenditele. Euroopa vajab keskkonnahoidlikku ja õiglast taastumist, mis lahendaks kliimakriisi, suurendaks vastupanuvõimet, toetaks innovatsiooni ja looks kohalikke töökohti. Valdkondades, kus neil on pädevus – näiteks hoonete energiatõhusus, säästev transport, elurikkuse kaitse ja energiaostuvõimetuse vähendamine –, peame andma linnadele, piirkondadele ja kõigile inimestele võimaluse kiirendada roheüleminekut. Seepärast olemegi käivitanud üleeuroopalise kampaania „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ .“

Sevilla linnapea, komitee ENVE komisjoni esimees ja töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ esimees Juan Espadas (PES/ES) ütles: „Pakett „Eesmärk 55“ on uue kliimarevolutsiooni lähtepunkt. See peab olema edasipüüdlik, kuid me teame, et kõigel on oma hind. Kliima muutumine puudutab kõiki inimesi ja piirkondi, kuid eriti suurt mõju avaldab see ühiskonna kõige haavatavamatele rühmadele. Elamumajanduse, liikuvuse, energia jm valdkondades tuleb meil eesmärgi 55 täitmiseks tagada võrdsed võimalused ja tugev sotsiaalne toetus, et ükski inimene ega paik kõrvale ei jääks.“

Uute ja ajakohastatud energia- ja kliimaalaste õigusaktidega seab EL eesmärgiks vähendada 2030. aastaks heitkoguseid 55% ja saavutada 2050. aastaks netonullheide. Pakett „Eesmärk 55“ on ELi kliimameetmete ja majanduskasvu strateegia oluline tugisammas. See koosneb 13 seadusandlikust ettepanekust, milles käsitletakse roheülemineku eri aspekte ning mille nurgakiviks on taaselustatud heitkogustega kauplemise süsteem. ELi heitkogustega kauplemise direktiivi läbivaatamise eesmärk on tuua heitkogustega kauplemine ehitus- ja maanteetranspordisektorisse, kus kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on nii eksperditeadmised kui ka pädevus Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide ja sotsiaalselt õiglase ülemineku saavutamiseks.

Euroopa piirkondade ja linnadega tuleb arvestada kliimameetmete sotsiaalfondi ja õiglase ülemineku fondi raames, sest liigne tsentraliseerimine võib ohustada territoriaalset ühtekuuluvust ja sotsiaalselt õiglast roheüleminekut. Pakett „Eesmärk 55“ käsitleb ka hoonete energiatõhusust, mille raames alustati 2021. aasta märtsis tõhustatud koostööd Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjoni vahel.

Paketi „Eesmärk 55“ raames ajakohastatud kehtivad ELi õigusaktid:

 • ELi heitkogustega kauplemise süsteemi läbivaatamine
 • Maakasutust, maakasutuse muutust ja metsandust käsitleva määruse läbivaatamine
 • Jõupingutuste jagamise määruse läbivaatamine
 • Taastuvenergia direktiivi muutmine
 • Energiatõhususe direktiivi muutmine
 • Alternatiivkütuste taristu direktiivi läbivaatamine
 • Sõiduautodele ja kaubikutele CO 2  heite norme kehtestava määruse muutmine
 • Energia maksustamise direktiivi muutmine

Paketi „Eesmärk 55“ raames tehtud uued seadusandlikud ettepanekud:

 • Uus ELi metsastrateegia
 • Piiril kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism
 • Kliimameetmete sotsiaalfond
 • Algatus „ReFuelEU Aviation“ – säästvad lennukikütused
 • Algatus „FuelEU Maritime“ – Euroopa keskkonnasäästlik mereruum

Kontaktisik:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Tel +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023