Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Esimene PIIRIFOORUM ja ETKRi platvormi 10. koosolek  

9.–10. novembril 2020 Pariisis

Koostöös Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjoniga võõrustab Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) 9.–10. novembril 2020 Pariisis esimest piirifoorumit BORDERS FORUM ja ETKRi platvormi 10. aastakoosolekut. Kohale saabuvad kohaliku, piirkondliku, riikliku ja Euroopa tasandi kõrged esindajad, sealhulgas komisjoni volinik Elisa Ferreira, Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas ning Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Ungari, Luksemburgi ja Poola ministrid. Ürituse patroon on Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

COVID-19 kriis on toonud piirid taas poliitilise arutelu keskmesse, sest pandeemia tõttu suleti Euroopa sisepiirid ootamatult. Sellel oli suur mõju piirialadele, kuna need moodustavad umbes 40% Euroopast ja üle 2 miljoni eurooplase käib igapäevaselt üle piiri tööl.

Piirifoorumi eesmärk on luua aruteluplatvorm ja ulatuslik poliitiline foorum, et tõsta esile piiriregioonide vajadused. Üritusele kogunevad piiriüleses koostöös kaasa löövad kohaliku, riikliku ja Euroopa tasandi osalejad ning sellel kinnitatakse taas nende ühiseid pürgimusi ja positsiooni poliitilises arutelus, samuti tugevdatakse Euroopa piirialade kodanike liitu.

Foorum toimub ajal, mil Euroopa tähistab Interregi* koostööprogrammide 30. aastapäeva, ETKRi** platvormi 10 tegutsemisaastat ning Aacheni lepingu – Prantsusmaa ja Saksamaa kahepoolse tihedama koostöö ja integratsiooni kokkuleppe – rakendamist.

Lisateave: www.bordersforum.eu .

Märkus toimetajale:

* Interreg on üks Euroopa Liidu peamisi vahendeid, millega toetatakse piiriülest koostööd projektide rahastamise kaudu. Selle eesmärk on koos lahendada ühiseid probleeme ja leida ühiseid lahendusi sellistes valdkondades nagu tervishoid, keskkond, teadusuuringud, haridus, transport, säästev energia jne.

** Euroopa territoriaalse koostöö rühmitused on Euroopa õiguslik vahend, mille eesmärk on hõlbustada ja edendada piiriülest, riikidevahelist ja piirkondadevahelist koostööd. See võimaldab eri liikmesriikide üksustel ühineda uueks üksuseks, millel on juriidilise isiku staatus.

Kontaktisik:

Carmen Schmidle

Tel +32 (0)2 282 2366

Mobiil +32 (0) 494 735 787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Sotsiaalne ja majanduslik ühtekuuluvus on ohus, kui ELi poliitika jätab äärepoolsemad piirkonnad tähelepanuta
Sotsiaalne ja majanduslik ühtekuuluvus on ohus, kui ELi poliitika jätab äärepoolsemad piirkonnad tähelepanuta
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SMALL-URBAN-AREAS-GREEN-DIGITAL-TRANSITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa noortefoorum ühendavad jõud, et suurendada noorte osalust
Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa noortefoorum ühendavad jõud, et suurendada noorte osalust
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COFE-1-DECEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
01.12.2022