Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi kohalikud ja piirkondlikud juhid: „Võitlus Ukraina demokraatia eest on võitlus Euroopa demokraatia eest“  

Prantsusmaa president Macron ja Euroopa Parlamendi president Metsola pöördusid 3000 kohaliku ja piirkondliku tasandi juhi poole, kes võtsid vastu Marseille manifesti, milles on visandatud nõudmised ELi tulevikule

Marseille’s toimunud 9. Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumisel kinnitasid kogu Euroopa kohalikud ja piirkondlikud juhid üksmeelselt oma solidaarsust Ukrainaga sõjas Venemaa vastu ning lubasid toetust Ukraina rahvale. Ukraina sõda osutab, et demokraatiat ei saa pidada enesestmõistetavaks, mistõttu esitatakse tippkohtumisel vastu võetud Marseille’ manifestis nõudmine seada kodanikud Euroopa demokraatia keskmesse.

Marseille’s Kiievi linnapeale Vitali Klõtškole Euroopa Regioonide Komitee auliikme staatuse omistamisel märkis Euroopa Regioonide Komitee president ja Kreeka Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas järgmist : „Kolm tuhat inimest Marseille’s ning 1,2 miljonit ELi piirkondlikku ja kohalikku juhti toetavad Ukrainat ja mõistavad Venemaa sissetungi hukka. Oleme üksmeeselt valmis aitama oma naabreid, lahendama kliimakriisi, võitlema äärmusluse vastu ja edendama territoriaalset ühtekuuluvust. Marseille’ manifestis kutsutakse üles kujundama sellist Euroopat, mis kaitseb oma kodanikke ja parandab nende elu. Aeg on tugevdada ELi demokraatiat, mille keskmes on inimesed igas piirkonnas, linnas ja külas.“

Prantsusmaa piirkondade liidu esimees, Provence-Alpes-Côte d’Azuri piirkonnavanem Renaud Muselier tõdes: „Oleme täna tunnistajaks mõeldamatule: relvastatud konflikt ja sajad tuhanded põgenikud. Seepärast käivitasime Euroopa Regioonide Komitee presidendi osalusel ja Euroopa Parlamendi presidendi egiidi all üleskutse „Southern Appeal for Ukraine“ . 242 Euroopa piirkonda, 80 territooriumi ja ligi 89 000 omavalitsust tegutsevad üheskoos, toetamaks rahaliselt vabaühendust ACTED, et aidata põgenikke. Kutsume kõiki ELi kogukondi üles toetama Ukraina rahvast ja koguma üle 20 miljoni euro. See on veel üks kinnitus selle kohta, et meie territooriumid, piirkonnad ja omavalitsused mängivad ELi jaoks ülitähtsat rolli. Täna, tippkohtumise lõpus toetas Prantsuse Vabariigi president seda üleskutset, tugevdades meie otsustavust Ukraina rahva toetamisel.“

Prantsuse Vabariigi presidendi Emmanuel Macroni kõnes , mille kandis tippkohtumisel ette Renaud Muselier , märgitakse: „Ajal mil Prantsusmaa ja Euroopa võtavad vastu otsuseid tugeva toetuse ja ulatuslike sanktsioonide kohta, tean, et Euroopa piirkonnad näitavad üles samasugust kindlameelsust, samasugust ühtsust. Just teie kanda on meie piirkondades Euroopa alusväärtused, mis muudavad meid rahusaadikuteks ning vabaduse ja õigluse eest seisjateks. Euroopa Regioonide Komitee presidendi Apostolos Tzitzkostase ning Renaud Muselier’ ühiselt esitatud „Southern Appeal for Ukraine“ on oluline humanitaarne toetusavaldus. See algatus on Euroopa Parlamendi presidendi Roberta Metsola ja Euroopa Komisjoni kõrgetasemelise egiidi all, avaldades mõju nüüd ja veel pikka aega. Üheskoos näitame Euroopat tema parimast küljest. Ühtne, lähedane, õiglane ja demokraatlik Euroopa. Just selle Euroopa nimel peab Ukraina rahvas praegu vastu ja võitleb. Euroopa Liit ja selle liikmesriigid vajavad praegusel raskel ajal toetust oma piirkondadelt. Aeg näitab, kui palju on meil vaja Euroopa suveräänsust tugevdada. Kohalikel omavalitsustel on selles ühises töös oma kindel roll.“

Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola osales tippkohtumisel ja rõhutas : „Piirkonnad ja linnad on meie liidu tukslev süda. Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on selge roll, tagamaks, et põhivabadustel ja õigusriigi põhimõttel oleks oma kindel koht ELi kodanike igapäevaelus. Me teame, kui olulised on linnade ja piirkondade juhid meie ühise projekti, meie ühiste väärtuste ja põhimõtete edendamisel ja hoidmisel. Me ei tohi jääda loorberitele puhkama. Peame jääma valvsaks. Meie Euroopa demokraatia maja on hindamatu väärtusega. Me kaitseme seda.“

Euroopa Komisjoni asepresident ning demokraatia ja demograafia volinik Dubravka Šuica ütles: „Me ei tohi kunagi pidada oma demokraatiat enesestmõistetavaks – peame selle nimel iga päev ja kõigil tasanditel üheskoos töötama. Euroopa Regioonide Komitee ja selle üritused võimaldavad ELil jõuda kodanikeni kõigis Euroopa nurkades. Endise linnapeana toetan teie üleskutset kohalike ja piirkondlike omavalitsuste laiemaks kaasamiseks Euroopa demokraatiasse.“

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Christa Schweng ütles: „Ukrainas aset leidvate kohutavate sündmuste valguses oleme täna tunnistajaks tõelisele rünnakule kõigi meile ja liidule oluliste väärtuste vastu. Olen sügavalt veendunud, et eurooplaseks olemine tähendab eelkõige kinnipidamist vaidlustamisele mittekuuluvatest püsivatest väärtustest: vabadus, demokraatia, õigusriik ja põhiõiguste austamine. Kõige selle keskmes on pühendunud kodanikud – mehed ja naised. Kodanikuühiskonna organisatsioonid on meie ühise Euroopa demokraatia maja vundament.“

Euroopa Regioonide Komitee esimene asepresident Vasco Alves Cordeiro sõnas: „Sõda Ukrainas ja meie arutelu siin, Marseille’s, Euroopa demokraatia üle on omavahel tihedalt seotud. Me ei tohi teha seda viga, et vaatleme neid eraldi. Venemaa agressioon Ukrainas ründab tegelikult kõike seda, millele manifestis osundame ja mida elavdada soovime. See sõda näitab, et me ei saa demokraatiat pidada iseenesestmõistetavaks.“  

Tippkohtumise deklaratsioonis Ukraina kohta kutsutakse ELi üles Ukraina pagulasi täielikult toetama. Deklaratsioonis mõistetakse teravalt hukka Vladimir Putini ilma igasuguse ajendita ja põhjendamatu sõjaline agressioon Ukraina vastu ning kutsutakse ELi üles andma Ukrainast lahkuvatele Ukraina kodanikele kiiresti pagulasseisund ELi varjupaigaõiguse alusel.

Kuigi aruteludes domineeris Ukraina sõda, väideldi kahepäevasel tippkohtumisel ka laiemate teemade – Euroopa tuleviku, pandeemiajärgse taastumise ja ühtekuuluvuse – üle, mis on tippkohtumise lõpus vastu võetud manifesti põhielemendid. Marseille’ manifest sisaldab ettepanekuid tugevdada ELi demokraatlikku legitiimsust, sealhulgas kutsudes liidu piirkondi, linnu ja valdu üles võtma endale Euroopa Regioonide Komitee kaudu uusi ülesandeid, andes komiteele praeguse nõuandva rolli asemel olulisema rolli teatavates poliitikavaldkondades, millel on selge territoriaalne mõõde, vältides samal ajal ELi muutmist veelgi keerulisemaks.

Taustteave

Marseille’ manifest

Deklaratsioon Ukraina kohta

Tippkohtumise veebisait

Tippkohtumise fotoalbum

Kontaktisikud:

Chris Jones // Chris.Jones@cor.europa.eu // +32 (0) 471 70 28 69

David Crous // David.Crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023