Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
„Talust taldrikule“ – piirkonnad ja linnad peavad pärast kriisi möödumist toetama tootjaid, kaitsma keskkonda ja võitlema toidupuuduse vastu  

Euroopa Regioonide Komitee kutsub üles tagama ELi strateegia täieliku kooskõla ühise põllumajanduspoliitika ja rohelise kokkuleppe eesmärkidega.

COVID-19 pandeemia näitas, et rahvatervis, ökosüsteemid ja toidusüsteemid on omavahel tihedalt seotud. Guido Milana (IT/PES) koostatud ja Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul vastu võetud arvamuses tervitavad kohalikud ja piirkondlikud juhid strateegiat „Talust taldrikule“, kuid kutsuvad üles pöörama enam tähelepanu lühikestele tarneahelatele ning kohalikele ja piirkondlikele tootmisviisidele, mis põhinevad loomade ja keskkonna heaolul ning toiteväärtusel.

Kestlik toidustrateegia „Talust taldrikule“ on nii ELi juhtalgatuse „Euroopa roheline kokkulepe“ kui ka ELi taastekava tugisammas. Euroopa Komisjon esitles strateegiat 20. mail 2020 ja see hõlmab toiduahela kõiki lülisid alates tootmisest kuni tarbimiseni. Selle eesmärk on luua ELis kestlik toidusüsteem, mis tagab toiduga kindlustatuse ning kaitseb inimeste tervist ja keskkonda.

Arvamuses „Talust taldrikule– kohalik ja piirkondlik mõõde“ , mille koostas Olevano Romano vallavolikogu liige ja endine Euroopa Parlamendi liige Guido Milana (IT/PES), rõhutab komitee, et oluline on ühise põllumajanduspoliitika ja 2020. aasta järgse ühise kalanduspoliitika täielik kooskõla strateegiaga „Talust taldrikule“ ja ELi elurikkuse strateegia aastani 2030 eesmärkidega.

„Strateegia „Talust taldrikule“ võib aidata tuua juurdepääsu toidule – mis on põhi-, kuid samas ka printsipiaalne küsimus – tagasi poliitilise arutelu keskmesse. Pandeemia on tegelikkuses ebavõrdsust suurendanud ning me peame muutma toidusüsteemid õiglasemaks ja kestlikumaks. Ambitsioonikuse puudumine ÜPP läbivaatamisel võib aga kõike seda ohustada ja me peame sellist sidususe puudumist kahetsusväärseks,“ ütles raportöör Milana.

Komitee toetab strateegiat „Talust taldrikule“ ja komisjoni esitatud eesmärke vähendada pestitsiidide, keemiliste väetiste ja antimikroobikumide kasutamist ning laiendada mahepõllumajanduse määra. Lisaks kutsub komitee üles põhjalikult hindama kvantifitseeritud eesmärkide mõju ja jälgima tehtud edusamme.

Kohaliku ja piirkondliku mõõtme edendamiseks juhib komitee tähelepanu sellele, et toidukaupade avalikud hanked on üks peamisi hoobasid, mille abil saab muuta võimalikuks ülemineku kestlikule toidusüsteemile kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Avaliku sektori ostujõud moodustab 14 % ELi SKPst. Seega võivad avalikud hanked vägagi soodustada nõudlust kestlike toodete järele. Institutsiooniline nõudlus on oluline, et suurendada kestliku toidu kasutamist ja avada väiketootjate turuvõimalusi.

Piirkonnad ja linnad võivad olla kestlikumale toidusüsteemile üleminekul peamised mõjutajad. Seetõttu tuleb nad kaasata selle strateegia rakendamisse ja järelevalvesse. Selleks et võtta paremini arvesse piirkondlike omavalitsuste vajadusi, peaks neil olema võimalik jätkata oma ülesannete täitmist korraldusasutustena ning olla kaasatud ökokavade väljatöötamisse nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil.

Lugege intervjuud strateegia „Talust taldrikule“ raportööri Guido Milanaga

Kontaktisik:

Matteo Miglietta

Tel +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

CoR Flickr gallery

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Green Deal Funding Alert – June 2023
Green Deal Funding Alert – June 2023
30.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023