Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
„Talust taldrikule“ – piirkonnad ja linnad peavad pärast kriisi möödumist toetama tootjaid, kaitsma keskkonda ja võitlema toidupuuduse vastu  

Euroopa Regioonide Komitee kutsub üles tagama ELi strateegia täieliku kooskõla ühise põllumajanduspoliitika ja rohelise kokkuleppe eesmärkidega.

COVID-19 pandeemia näitas, et rahvatervis, ökosüsteemid ja toidusüsteemid on omavahel tihedalt seotud. Guido Milana (IT/PES) koostatud ja Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul vastu võetud arvamuses tervitavad kohalikud ja piirkondlikud juhid strateegiat „Talust taldrikule“, kuid kutsuvad üles pöörama enam tähelepanu lühikestele tarneahelatele ning kohalikele ja piirkondlikele tootmisviisidele, mis põhinevad loomade ja keskkonna heaolul ning toiteväärtusel.

Kestlik toidustrateegia „Talust taldrikule“ on nii ELi juhtalgatuse „Euroopa roheline kokkulepe“ kui ka ELi taastekava tugisammas. Euroopa Komisjon esitles strateegiat 20. mail 2020 ja see hõlmab toiduahela kõiki lülisid alates tootmisest kuni tarbimiseni. Selle eesmärk on luua ELis kestlik toidusüsteem, mis tagab toiduga kindlustatuse ning kaitseb inimeste tervist ja keskkonda.

Arvamuses „Talust taldrikule– kohalik ja piirkondlik mõõde“ , mille koostas Olevano Romano vallavolikogu liige ja endine Euroopa Parlamendi liige Guido Milana (IT/PES), rõhutab komitee, et oluline on ühise põllumajanduspoliitika ja 2020. aasta järgse ühise kalanduspoliitika täielik kooskõla strateegiaga „Talust taldrikule“ ja ELi elurikkuse strateegia aastani 2030 eesmärkidega.

„Strateegia „Talust taldrikule“ võib aidata tuua juurdepääsu toidule – mis on põhi-, kuid samas ka printsipiaalne küsimus – tagasi poliitilise arutelu keskmesse. Pandeemia on tegelikkuses ebavõrdsust suurendanud ning me peame muutma toidusüsteemid õiglasemaks ja kestlikumaks. Ambitsioonikuse puudumine ÜPP läbivaatamisel võib aga kõike seda ohustada ja me peame sellist sidususe puudumist kahetsusväärseks,“ ütles raportöör Milana.

Komitee toetab strateegiat „Talust taldrikule“ ja komisjoni esitatud eesmärke vähendada pestitsiidide, keemiliste väetiste ja antimikroobikumide kasutamist ning laiendada mahepõllumajanduse määra. Lisaks kutsub komitee üles põhjalikult hindama kvantifitseeritud eesmärkide mõju ja jälgima tehtud edusamme.

Kohaliku ja piirkondliku mõõtme edendamiseks juhib komitee tähelepanu sellele, et toidukaupade avalikud hanked on üks peamisi hoobasid, mille abil saab muuta võimalikuks ülemineku kestlikule toidusüsteemile kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Avaliku sektori ostujõud moodustab 14 % ELi SKPst. Seega võivad avalikud hanked vägagi soodustada nõudlust kestlike toodete järele. Institutsiooniline nõudlus on oluline, et suurendada kestliku toidu kasutamist ja avada väiketootjate turuvõimalusi.

Piirkonnad ja linnad võivad olla kestlikumale toidusüsteemile üleminekul peamised mõjutajad. Seetõttu tuleb nad kaasata selle strateegia rakendamisse ja järelevalvesse. Selleks et võtta paremini arvesse piirkondlike omavalitsuste vajadusi, peaks neil olema võimalik jätkata oma ülesannete täitmist korraldusasutustena ning olla kaasatud ökokavade väljatöötamisse nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil.

Lugege intervjuud strateegia „Talust taldrikule“ raportööri Guido Milanaga

Kontaktisik:

Matteo Miglietta

Tel +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

CoR Flickr gallery

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Piirkonnad nõuavad tugevat rolli süsinikku siduva põllumajanduse juhtimisel ELis, et tagada toiduga kindlustatus
Piirkonnad nõuavad tugevat rolli süsinikku siduva põllumajanduse juhtimisel ELis, et tagada toiduga kindlustatus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022