Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa piirkonnad peavad jääma ELi ühise põllumajanduspoliitika põhiosalisteks  

Enne olulist hääletust Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu (AGRI) komisjonis kutsub Euroopa Regioonide Komitee Euroopa piirkondi üles säilitama oma põhiroll ELi ühise põllumajanduspoliitika juhtimisel ja rakendamisel.

Euroopa Parlamendi AGRI komisjon korraldab esmaspäeva pärastlõunal arvamuste vahetuse kolme ühise põllumajanduspoliitika ettepaneku üle, mille üle hääletatakse lähinädalatel. Esther Herranz Garcia (ES/EPP) koostatud AGRI komisjoni aruanne ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavade määruse kohta vähendaks ja ohustaks praegusel kujul Euroopa piirkondade rolli ja autonoomiat ühise põllumajanduspoliitika haldamisel.

Komitee on eriti mures artiklis 110 kavandatud kompromissi pärast, mille kohaselt piirduks piirkondade roll vaid riiklikul tasandil kehtestatud meetmete rakendamisega. Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz hoiatab, et kui kohaldada sellist korralduslikku lähenemisviisi Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondile, võidakse kaotada tohutu juhtimiskogemus, mis on Euroopa piirkondades aastate jooksul omandatud.

„Järgmise ühise põllumajanduspoliitika eduks on äärmiselt oluline, et Euroopa Parlamendi poliitiliste koordineerijate vahel kokkulepitud kompromissid sisaldavad selget viidet piirkondade rollile tulevase ühise põllumajanduspoliitika korraldusasutustena,“ rõhutab president Lambertz.

Komitee toetab poliitikat, millega säilitataks otsene seos maapiirkondade esindajatega ELi piirkondade aktiivse kaasamise kaudu, sealhulgas on oluline anda neile roll põllumajanduse ja maaelu arengu poliitika määratlemisel ja rakendamisel kohalikul tasandil.

„Euroopa Parlamendi kalanduskomisjon hääletas eelmisel nädalal Euroopa piirkondade rolli ja autonoomia suurendamise poolt Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi juhtimisel. Oleks kahetsusväärne, kui AGRI komisjon hääletaks ühise põllumajanduspoliitika ja selle maaelu arengu fondi juhtimise küsimuses vastupidi. Euroopa Parlamendi toetus on seetõttu väga oluline ajal, mil liikmesriigid kaitsevad ühise põllumajanduspoliitika taastsentraliseerimist,“ selgitab ühise põllumajanduspoliitika reformi käsitleva arvamuse raportöör ja Oksitaania piirkonna (Prantsusmaa) volikogu aseesimees Guillaume Cros (FR/PES) .

Lisateave

Euroopa Regioonide Komitee arvamus 2020. aasta järgne ühine põllumajanduspoliitika

Kontaktisik

Wioletta Wojewodzka

Tel +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Piirkonnad nõuavad tugevat rolli süsinikku siduva põllumajanduse juhtimisel ELis, et tagada toiduga kindlustatus
Piirkonnad nõuavad tugevat rolli süsinikku siduva põllumajanduse juhtimisel ELis, et tagada toiduga kindlustatus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Toiduained, põllumajandustooted ja piiritusjoogid: kohalikud ja piirkondlikud juhid kiidavad geograafiliste tähiste lihtsamat registreerimist ja paremat pettustevastast kaitset
Toiduained, põllumajandustooted ja piiritusjoogid: kohalikud ja piirkondlikud juhid kiidavad geograafiliste tähiste lihtsamat registreerimist ja paremat pettustevastast kaitset
01.12.2022