Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kodanikud Euroopa keskmes: Euroopa piirkondade ja linnade üheksandale tippkohtumisele Marseille’s koguneb 2000 juhti  

ELi kohalikud juhid võtavad vastu deklaratsiooni Ukraina kohta

#EUlocal #sommetvillesetregions

Euroopa jaoks otsustaval hetkel tervitavad Euroopa Regioonide Komitee ja Provence-Alpes Côte d’Azuri piirkond 3.–4. märtsil Marseille’s 2000 rahvusvahelist, kohalikku ja piirkondlikku tasandit esindavat juhti. 9. Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumine korraldatakse Prantsusmaa Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames. Seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse väljendavad ELi kohaliku ja piirkondliku tasandi juhid ametlikult oma toetust Ukraina rahvale. Nad esitavad ka oma nägemuse Euroopast, nõudes ELi demokraatliku aluse tugevdamist ja põhjalikke muutusi, et aidata kohalikel kogukondadel paremini reageerida sellistele lahendust vajavatele probleemidele nagu tervishoiuteenuste osutamine, loodusõnnetused, kliimamuutused ja piirkondlik ebavõrdsus.

Kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud poliitikud võtavad vastu oma lõpliku pöördumise Euroopa tuleviku konverentsile piirkondlike ja kohalike omavalitsuste manifestina Euroopa demokraatia nimel , milles rõhutatakse, et ELi demokraatlik toimimine nõuab piirkondade, linnade ja külade laiemat kaasamist ning kodanike – eelkõige noorte – demokraatliku osalemise tugevdamist. Tähelepanu keskmes peaks olema kaasava taastumise saavutamine pärast Covid-19 kriisi, territoriaalse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamine Euroopas ning rohe- ja digipöörde toetamine.

Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas sõnas: „Marseille’ tippkohtumine toob kokku tuhanded Euroopa juhid, kes mõistavad hukka Venemaa jõhkra sissetungi vastu Ukrainasse. Juhid seisavad koos solidaarselt rahu, demokraatia ja dialoogi eest Ukraina rahva põhiõiguste kaitseks ning arutavad konkreetse abi osutamise võimalusi. Nõnda saame kinnitada, et põhilised väljakutsed – julgeolek, inimõiguste kaitse, kliimakriis, avalikud teenused ja piirkondade ebavõrdsus – nõuavad Euroopalt ühtsust ja ühiseid lahendusi, mis saavad alguse meie piirkondades, linnades ja külades. Tippkohtumise mõte on parandada Euroopa demokraatiat, et see kaitseks, toetaks ja parandaks iga kodaniku elujärge nii ELis kui ka väljaspool, tuues demokraatia inimestele lähemale.“

Prantsusmaa piirkondade liidu aseesimees, Provence-Alpes-Côte d’Azuri piirkonnavanem Renaud Muselier lausus: „Ajal mil sõda juba koputab meie uksele peame jõuliselt kinnitama, et armastame Euroopat, vajame Euroopat ja et Euroopa kaitseb meid. Soovime oma piirkonnas seada Euroopa uuesti majandusliku, keskkonnaalase ja digitaalse arengu keskmesse. 9. piirkondade ja linnade tippkohtumine on eriline. Soovin avaldata tänu Euroopa Regioonide Komiteele ja selle presidendile Tzitzikostasele üheskoos ellu viidava suurepärase töö eest sel otsustaval hetkel. Euroopa piirkonnad, linnapead, piirkondade juhid ja kohalikul tasandil valitud esindajad, kes kannavad Euroopat oma südames, peavad praegu rohkem kui kunagi varem aitama Euroopas kaasa detsentraliseeritud demokraatia tuleviku ehitamisele. Nemad kehastavad Euroopa projekti kõige paremini. Andkem neile suurem mõjuvõim! Ka pärast tippkohtumist peame hoolitsema selle eest, et Prantsusmaa eesistumisperiood Euroopa Liidus kujuneks edukaks. Prantsusmaa peab olema kui vedur, mis viib Euroopa oluliste tulemuste saavutamiseni.“

Kahepäevase tippkohtumise avavad president Tzitzikostas , piirkonnavanem Renaud Muselier , Prantsusmaa territoriaalse ühtekuuluvuse ja omavalitsusasjade minister Jacqueline Gourault , Prantsusmaa Euroopa asjade minister Clément Beaune , Aix-Marseille Provence’i suurlinnapiirkonna piirkonnavanem ja Bouches-du-Rhône’i departemanguvolikogu liige Martine Vassal , Marseille’ linnapea Benoit Payan ja Euroopa Regioonide Komitee Prantsusmaa delegatsiooni juht André Viola .

Kavas keskendutakse neljale teemale:

1. 3. märts: Euroopa territooriumid silmitsi suurte väljakutsetega . Istungil ja kolmes kõrgetasemelises ümarlauaarutelus on kesksed teemad tervisesüsteemi säilenõtkuse parandamine, digiülemineku kiirendamine ning kliimariskide prognoosimine, ennetamine ja nendega kohanemine. Põhisõnavõtjate hulgas on Euroopa Investeerimispanga president Werner Hoyer , Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident Frans Timmermans , Pfizeri piirkondlik juht David Gallagher ja UNDRRi juht Mami Mizutori .

2. 3. märts: Ühtekuuluvus ja taastumine . ELi ühtekuuluvuspoliitika roll pandeemiajärgses taastumises on teema, millest räägitakse arutelus, kus osalevad Euroopa Komisjoni ühtekuuluvuspoliitika ja reformide volinik Elisa Ferreira , Prantsusmaa territoriaalse ühtekuuluvuse ja omavalitsusasjade minister Jacqueline Gourault ning Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjoni esimees Younous Omarjee . Ümarlauaarutelul käsitletavad teemad on maapiirkondade elavdamine, piiriülene koostöö, Euroopa – Vahemere piirkonna partnerlus ja ELi laienemine.

3. 4. märts: Euroopa demokraatia maja ehitamine . Euroopa Komisjoni asepresidendid Margaritis Schinas (Euroopa eluviisi edendamine) ja Dubravka Šuica (demokraatia ja demograafia), Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola , Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Christa Schweng , Euroopa Regioonide Komitee esimene asepresident Vasco Alves Cordeiro ja Euroopa Parlamendi liige Eva Maydell , kes on ka Euroopa Liikumise esimees, ühinevad kohalike juhtidega, et arutleda Euroopa tuleviku konverentsi hetkeolukorra üle. Konverentsi eesmärk on teha Euroopa kodanike hääl paremini kuuldavaks ELi otsustusprotsessis. Lisaks lahatakse ka teemat, milline on kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll Euroopa demokraatlike väärtuste edendamisel.

4. 4. märts: Euroopa demokraatia tulevik ja noorte kaasamine Euroopa väärtuste edendamisse . Pärastlõunal käsitletakse aruteludes küsimust, kuidas laiendada noorte osalemist ühiskonnas ja demokraatias digiülemineku ja Euroopa väärtuste proovilepaneku kontekstis. Lõpuistungil käivitatakse Euroopa noorte ja demokraatia harta koosloome protsess ja loodetavasti inspireeriv väitlus Euroopa Noortefoorumi presidendi Silja Markkula ning tippkohtumise kaaskorraldajate Apostolos Tzitzikostase ja Renaud Muselier’ vahel.

Lisateave

Euroopa Regioonide Komitee korraldab Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumise, et arutada ELi ees seisvaid lahendamist vajavaid probleeme. Osalejate hulgas on komitee liikmed, teised prominentsed kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud poliitikud, komitee noorte valitud poliitikute programmis osalejad, samuti teiste ELi institutsioonide ja kodanikuühiskonna organisatsioonide kõrgetasemelised esindajad.

9. Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumine toimub 3.–4. märtsil Marseille’s Chanot’ kongressi- ja näitusehallis ning võimalik on osaleda nii kohapeal kui ka veebi kaudu.

  • Täieliku meediaprogrammiga saab tutvuda siin .
  • Ürituse eel korraldatud teadlikkuse suurendamise kampaania järeldusi saate lugeda siin .
  • Külastage virtuaalmessi , mis korraldatakse paralleelselt tippkohtumisega 18. veebruarist 18. märtsini 2022. Sellel on esindatud mitmed projektid ja algatused, mis on loodud vastupanuvõime tugevdamiseks ning innovatsiooni ja loovuse toetamiseks.

Kontaktisik:

Lauri Ouvinen

Tel +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Linnapea Paweł Adamowiczi auhind omistati Michałowole ja selle elanikele pagulaste abistamise eest Valgevene piiril
Linnapea Paweł Adamowiczi auhind omistati Michałowole ja selle elanikele pagulaste abistamise eest Valgevene piiril
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023