Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
2021. aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitliga tunnustatakse keskkonnahoidlikku ja kestlikku ettevõtlust  

Sel aastal oma kümnendat aastapäeva tähistavat edukat Euroopa ettevõtluspiirkonna süsteemi on eelseisvat viit aastat silmas pidades ajakohastatud ja uuendatud. Ajavahemikul 2021–2025 on konkursil igal aastal juhtteema, mis haakub ELi poliitilise tegevuskavaga ning on oluline kohaliku ja piirkondliku tasandi jaoks. 2021. aasta Euroopa ettevõtlusauhind pühendatakse ettevõtluse edendamisele keskkonnahoidliku ja kestliku tuleviku kindlustamiseks ning konkurss on avatud ELi piirkondadele ja linnadele 31. märtsini 2020.

Euroopa Regioonide Komitee esimene asepresident Markku Markkula kuulutas Euroopa ettevõtluspiirkonna auhinna uue tsükli avatuks Euroopa Komisjoni korraldatud 2019. aasta VKEde assambleel Helsingis. 26. novembril toimunud iga-aastasel Euroopa ettevõtluse edendamise auhinna tseremoonial kõneledes ütles Markkula: „Piirkondade ja linnade parim viis uue Euroopa Komisjoni poliitiliste prioriteetide saavutamiseks on võimendada ettevõtlust ja VKEde tegevust, eraldada vahendeid teadusele ja innovatsioonile, investeerida haridusse ja oskustesse ning edendada sisemist ja välist koostööd ja teadmussiiret.“

„Meie aja kõige pakilisemate majanduslike ja ühiskondlike probleemide lahendamiseks on oluline soodustada ka ELi piirkondade ja linnade tegevust 2030. aasta kestliku arengu tegevuskava edendamisel. Seepärast on 2021. aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna kampaania juhtteema ettevõtluse edendamine keskkonnahoidliku ja kestliku tuleviku heaks. Seeläbi julgustame ELi piirkondi ja linnu eraldama vahendeid ja pakkuma välja algatusi, et toetada nende majanduse muutumist kestlikumaks,“ märkis asepresident Markkula lõpetuseks.

Majanduspoliitika komisjon (ECON), mis on üks Euroopa Regioonide Komitee kuuest temaatilisest komisjonist, korraldas 2019. aasta VKEde assamblee raames koostöös Helsinki-Uusimaa maavolikoguga seminari. Kutsutud kõnelejad, sealhulgas komitee raportöörid tööstuspoliitika ( Jeanette Baljeu , NL/Renew Europe) ja VKEde poliitika ( Tadeusz Truskolaski , PL/EA) küsimustes, rõhutasid, et ametisseastuva Euroopa Komisjoni uus VKEde ja tööstusstrateegia peaks aitama tugevdada ja ühendada piirkondlikke ettevõtluse ökosüsteeme üle Euroopa, lahendades samas tööstuse uuendamise ja kestlikkusega seotud probleeme.

Lisateave

Euroopa Regioonide Komitee annab Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitli igal aastal kuni kolmele linnale või piirkonnale silmapaistvate ja tulevikku suunatud strateegiate eest VKEde, idufirmade ja kasvufirmade toetamiseks. Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitliga tunnustatakse ja tõstetakse esile kohalikke või piirkondlikke ettevõtlusstrateegiaid ning antakse juurdepääs võimalike partnerite võrgustikule. 2020. aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitliga pärjati järgmised piirkonnad: Gdańsk ja Pomorze vojevoodkond (Poola), Göteborgi ettevõtluspiirkond (Rootsi) ning Navarra piirkond (Hispaania).

2021. aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna konkurssi tutvustav video

Euroopa ettevõtluspiirkonna veebileht

Kontaktisik:

Lauri Ouvinen

Tel +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaga :