Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitel: eriauhind meetmete eest COVID-19 kriisile reageerimiseks  

Euroopa Regioonide Komitee hakkab vastu võtma kandideerimisavaldusi Euroopa ettevõtluspiirkonna eriauhinnale. Teemal „Ettevõtlus kestliku taastumise nimel“ korraldatavas konkursis võivad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused esitada strateegiaid VKEde toetamise kohta järgmise kahe aasta jooksul. Avalduste esitamise tähtaeg on 28. oktoober 2020.

Igal aastal annab Euroopa Regioonide Komitee Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitli kuni kolmele linnale või piirkonnale silmapaistvate ja tulevikku suunatud strateegiate eest VKEde, idufirmade ja kasvufirmade toetamiseks. Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitliga tunnustatakse ja tõstetakse esile kohalikke ja piirkondlikke ettevõtlusstrateegiaid. Samuti võimaldatakse sellega juurdepääs laienevale eesrindlike piirkondade võrgustikule, kus tugevdatakse aktiivselt ettevõtluse ökosüsteeme, vahetatakse häid tavasid ja tehakse koostööd Euroopa projektides.

Selle aasta eriauhind põhineb 2021. aasta laiendatud auhinna konkursil ning sellega innustatakse ELi piirkondi ja linnu välja arendama ettevõtluse ja VKEde arengu hoogustamise strateegiaid, milles käsitletakse COVID-19 kriisi mõjusid. Auhind antakse kuni kuuele piirkonnale, kes jäävad Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitli omanikuks kaheks aastaks (2021–2022), mis võimaldab neil kavandada ja rakendada eduka majandusliku ja sotsiaalse taastumise strateegiaid.

„ELi majanduse taastamine pärast COVID-19 kriisi võtab aega ning see eeldab nii ELi, riigi, piirkondliku kui kohaliku tasandi jõupingutusi. Kohaliku tasandi majandus vajab selle väljakutsega toimetulekuks palju aktiivset ettevõtlustegevust ja innovatsiooni, kasutades täielikult ära keskkonnahoidlikule majandusele ülemineku ja digiüleminekuga kaasnevaid võimalusi. Meie VKEde suutlikkus on Euroopa majandusmootori taaskäivitamise ja selle pikaajalise vastupidavuse tugevdamise jaoks võtmetähtsusega. Meil on vaja üle vaadata ja kohandada oma poliitikameetmeid ning kohaliku tasandi arengukavasid ja strateegiaid, et nad vastaksid uuele majanduslikule ja sotsiaalsele tegelikkusele,“ ütles komitee majanduspoliitika komisjoni (ECON) esimees Michael Murphy .

Euroopa ettevõtluspiirkonna konkursi eriauhind algatati ametlikult Euroopa Komisjoni esindajatega peetud arutelu käigus, milles käsitleti pandeemia majanduslikku mõju ning ELi meetmeid VKEde ja tööstuse kaitseks.

„Euroopa ettevõtluspiirkonna auhind on tõend selle kohta, et ELi majanduse taastamise tempo sõltub kohalikul ja piirkondlikul tasandil võetud otsustavatest meetmetest. Euroopa Komisjon toetab täielikult Euroopa ettevõtluspiirkonna algatust, millega innustatakse ELi piirkondi ja linnu ettevõtlust oma strateegiates ja tegevuskavades esiplaanile seadma,“ ütles Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi direktor ja Euroopa ettevõtluspiirkonna žürii liige Kristin Schreiber .

Kandideerimisavaldusi Euroopa ettevõtluspiirkonna auhinnale 2021–2022 võetakse vastu kuni 28. oktoobrini 2020 . Avaldust saab esitada Euroopa ettevõtluspiirkonna veebilehel .

Kontaktisik:

Carmen Schmidle

Tel +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023