Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
2024. aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna auhind: kandideerida saavad linnad ja piirkonnad, mis edendavad kestlikku, vastupanuvõimelist ja digitaalset majanduskasvu  

Euroopa linnad, piirkonnad ja omavalitsused, kes soovivad tutvustada, levitada ja rikastada oma strateegiat ja kogemusi kestliku majanduskasvu edendamisel, saavad nüüd kandideerida 2024. aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna auhinnale, mida toetab Euroopa Regioonide Komitee. „Linnad ja piirkonnad teel kestliku, vastupanuvõimelise ja digitaalse majanduskasvu poole“ on 2024. aasta üldine teema, et tuua esile kohalikud ja piirkondlikud meetmed, millega toetatakse järgmisel kahel aastal VKEde rohe- ja digipööret, tugevdades kohaliku majanduse konkurentsivõimet ja pikaajalist vastupanuvõimet. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad esitada oma strateegia kuni 29. märtsini 2023.

2024. aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitli konkurss kuulutati välja Prahas VKEde assambleel – Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) kõige olulisemal üritusel –, mille korraldas Euroopa Komisjon koos ELi nõukogu eesistujariigi Tšehhi Vabariigiga.

Euroopa Regioonide Komitee president Vasco Alves Cordeiro ütles: „Euroopa Regioonide Komitee ja selle liikmed usuvad ettevõtluse toetamisel kindlalt tugevatesse alt üles meetmetesse ja see on meie panus Euroopa innovaatilisemasse, kestlikumasse ja digitaalsemasse majandusse, mis seab kesksele kohale inimeste heaolu ja keskkonna.Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitlist on saanud tunnustatud tipptaseme märgis, ühendades sarnaselt meelestatud piirkonnad üleeuroopalisse võrgustikku ning toetades nendevahelist piiriülest koostööd ja parimate tavade vahetamist.“

VKEde ja alt üles suunatud ettevõtluskultuuri toetamine on üks Euroopa Regioonide Komitee prioriteete. Euroopa ettevõtluspiirkonna algatuse kaudu aitab komitee kaasa ELi VKEde strateegia ja ELi strateegilise tegevuskava 2019–2024 peamiste prioriteetide rakendamisele kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitel annab kohalikele ja piirkondlikele osalejatele võimaluse näidata, kui oluline on VKEde ja ettevõtjate roll nii ELi majanduse tüürimisel rohe- ja digiülemineku poole kui ka majanduse vastupanuvõime tugevdamisel kiirelt muutuval geopoliitilisel maastikul. See töö on veelgi olulisem praeguses olukorras, nagu rõhutasid kohalikud ja piirkondlikud juhid komitee majanduspoliitika komisjoni koosolekul 22.–23. septembril Zwolles, kus komitee liikmed nõudsid kiireid ELi abimeetmeid, et aidata ettevõtetel toime tulla üha kasvavate energiahindade, inflatsiooni ja tarneahela kitsaskohtade tagajärgedega, tuletades samas meelde, et ELi pikaajalised eesmärgid rohe- ja digipöörde valdkonnas saavutatakse ainult siis, kui ELi poliitikaraamistik vastab täielikult VKEde vajadustele ja tagatud on piisav rahastamine.

Üksikasjad ja teabe selle kohta, kuidas kandideerida 2024. aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna auhinnale, leiate selleteemaliselt veebilehelt.

Lisateave

Euroopa ettevõtluspiirkonna auhind on projekt, mille raames selgitatakse igal aastal välja ja leiavad tunnustust kuni kolm silmapaistvat ja innovaatilist ettevõtlusstrateegiat rakendavat ELi piirkonda, sõltumata nende suurusest, jõukusest ja pädevusest. Järgnevaks aastaks omistatakse Euroopa ettevõtluspiirkonna auhinnad kõige usaldusväärsema, paljutõotavama ja enim tulevikku suunatud kavadega piirkondadele.

Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitel loodi koostöös Euroopa Komisjoniga ning seda toetavad sellised ELi tasandi sidusrühmad nagu SME United,Eurochambres, Social Economy Europe ja EURADA.

2023. aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitli võitjad olid Barcelona (Hispaania), Penela (Portugal) ja Lääne-Pomorze (Poola).

2024. aasta konkursi võitjad tehakse teatavaks komitee täiskogu istungjärgul 2023. aasta juulis.

Lisateavet Euroopa ettevõtluspiirkonna auhinna kohta, sealhulgas nimekirja varasemate võitjatega alates 2011. aastast, leiate siit.

Kontaktisik:

Piotr ZajaczkowskiTel. +32 (0) 22822401eer-cdr@cor.europa.eu

Pressipäringud:

Theresa Sostmann

Tel. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CRISE-SINGLE-MARKET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regions and cities demand a say in EU emergency response to crises of the Single Market
Regions and cities demand a say in EU emergency response to crises of the Single Market
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023