Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Regioonide Komitee loob Ühendkuningriigi kontaktrühma  

Euroopa Regioonide Komitee on loonud Ühendkuningriigi kontaktrühma, mille eesmärk on säilitada suhted Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning Ühendkuningriigi linnade, piirkondade ja detsentraliseeritud haldusasutuste vahel. Algatus on ajendatud Ühendkuningriigi EList lahkumisest 31. jaanuaril 2020.

Kontaktrühma esimene koosolek, mis toimus 22. septembril videokonverentsina, oli ettevalmistav koosolek, millel osalesid ELi 27 liikmesriigi poliitikud. Kuberneride, linnapeade ja kohalike volikogude liikmete ees esinesid sõnavõttudega Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier ja Euroopa Parlamendi kaasraportöör Ühendkuningriigiga uue partnerluse üle peetavate läbirääkimiste teemal Kati Piri (NL/PES).

EL teeb tööd selle nimel, et saavutada 31. oktoobriks kokkulepe tulevaste suhete kohta Ühendkuningriigiga. Selle kokkuleppe peab seejärel ratifitseerima Euroopa Parlament. Ilma kokkuleppeta kaotavad ELi ja Ühendkuningriigi praegused õigussuhted kehtivuse 31. detsembril 2020.

Kontaktrühma juhib Bretagne’i piirkonna volikogu esimees Loïg Chesnais-Girard (FR/PES). „Praegune ummikseis Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel ei tohiks sulgeda võimalust jätkata koostööd piirkondlikul ja kohalikul tasandil, sest olenemata läbirääkimiste tulemustest peavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused tegema koostööd ka pärast 2020. aastat,“ ütles Loïg Chesnais-Girard. „Oleme tänulikud, et kohalike omavalitsuste liikmed, detsentraliseeritud parlamendid ja kogud terves Ühendkuningriigis on näidanud üles suurt huvi meiega suhete hoidmise vastu. Brexitil on tõsised tagajärjed paljudele Euroopa linnadele ja piirkondadele, nagu Bretagne. Meie häält tuleb kuulda võtta ja nüüd tuleb luua piirkondadele kättesaadavad toetuskavad, näiteks Brexitiga kohanemise reserv.“

Euroopa Regioonide Komitee president, Kreeka Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP) ütles: „Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on esimesed, kes näevad lähedalt Brexiti lõplike läbirääkimiste tagajärgi inimeste elule. Ajal, mil kogukonnad vajavad stabiilsust, pidurdab ideoloogilistest ja poliitilistest põhjustest tingitud kokkuleppe puudumine majanduse taastumist ja ohustab rahu Iirimaa saarel. Ühendkuningriigi ja ELi kontaktrühma eesmärk on kaitsta aastakümnete jooksul kohalike ja piirkondlike juhtide vahel loodud tihedaid sidemeid, et mõlemad pooled saaksid jagada oma muresid, leevendada Brexiti mõju ja kaitsta koostööd oma kodanike huvides.“

Kontaktrühm tuleb kokku kuni kolm korda aastas, et arutada kaubanduse, kaupade, isikute ja teenuste liikumise ning piiriülese koostöö jätkamise viisidega seotud küsimusi.

Tegemist on ühepoolse organiga, mis koosneb 12 täisliikmest Euroopa Regioonide Komitee liikmete hulgast ja ühest vaatlejast komitee äsja loodud roheliste fraktsioonist. Ühendkuningriigi kontaktrühm kutsub oma koosolekule Ühendkuningriigi kohalike omavalitsuste ning detsentraliseeritud parlamentide ja kogude esindajaid, lähtudes iga konkreetse koosoleku päevakorrast. Kontaktrühm võib vastu võtta ka Ühendkuningriigi kohalike omavalitsuste, detsentraliseeritud parlamentide ja kogude kutseid koosolekute korraldamiseks Ühendkuningriigis.

Enne Ühendkuningriigi väljaastumist kutsus komiteest lahkuv Ühendkuningriigi delegatsioon üles looma organit, mis säilitaks ja edendaks häid suhteid ELi ja Ühendkuningriigi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel.

Lisaks Loïg Chesnais-Girardile kuuluvad kontaktrühma järgmised komitee liikmed: Ellen Nauta-Van Moorsel (NL/EPP), Madalmaade delegatsiooni juht ja Hof van Twente vallavanem; Michael Murphy (IE/EPP), Iirimaa delegatsiooni juht ja Tipperary krahvkonna volikogu liige; Ximo Puig i Ferrer (ES/PES), Valencia autonoomse piirkonna juht; Aleksandra Dulkiewicz (PL/EPP), Gdański linnapea; Erik Flyvholm (DK/Renew Europe), Lemvigi vallavanem; Pehr Granfalk (SE/EPP), Solna omavalitsuse juht; Antje Grotheer (DE/PES), Bremeni linn-liidumaa asepresident; Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), Flevolandi provintsivolikogu liige; Maria Gomes (PT/PES), Portimão linnapea; Karl Vanlouwe (BE/European Alliance), Flandria parlamendi liige ja Oldřich Vlasák (CZ/ECR), Hradec Králové maavolikogu liige. Bremeni linn-liidumaa parlamendi liige Henrike Müller (DE) on vaatleja roheliste fraktsioonist.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023