Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
President Tzitzikostas: ELi eelarve ja taastekava on ajalooline näide solidaarsusest ning need vahendid tuleb kiiresti kasutusse võtta, et toetada piirkondi, linnu ja külasid. Et kaitsta oma rahvast, peame iga euro võimalikult hästi ära kasutama.  

ELi plaanide edu sõltub kohalike ja piirkondlike omavalitsuste täielikust kaasamisest.

Euroopa tippkohtumise järeldusi kommenteerides ütles Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas: „ELi liikmesriikide kokkulepitud meetmed on ajalooline näide solidaarsusest ja võitlusest enneolematu ohu vastu. ELi eelarve ja taastekava tuleb nüüd kiiresti ellu viia, et tuua kasu kõigile inimestele piirkondades, linnades ja külades üle kogu Euroopa. Väga oluline on investeerida ELi vahendeid sinna, kus neid vajatakse, ja kasutada iga eurot parimal võimalikul viisil.“

„Vaatamata vastuolulistele kärbetele ja viimasel hetkel tehtud järeleandmistele pakuvad need vahendid konkreetseid võimalusi, et aidata kohalikel kogukondadel kaitsta kodanikke, majanduse taas käima saada ning hoogustada rohepööret ja digiüleminekut. Need vahendid võimaldavad parandada tervishoiuasutusi ja -teenuseid ning tugevdada meie koolide ja ülikoolide suutlikkust. Kohalikud kogukonnad saavad muuta oma transpordi ja avalikud taristud vastupidavamaks ja vähem saastavaks ning kiirendavad digiüleminekut. Need vahendid aitavad VKEdel hädaolukorras toime tulla ning aitavad meie tööstusharudel muutuda energiatõhusamaks ja konkurentsivõimelisemaks," jätkas president Tzitzikostas.

„Me kõik – ELi institutsioonid, riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused – jagame nüüd vastutust selle eest, et kõik olemasolevad vahendid meie kodanike ja ettevõtjate heaks ära kasutataks. See nõuab tõelist partnerlust kõigi valitsustasandite vahel. Peame vältima liigset tsentraliseerimist, mis kahjustaks nende erakorraliste meetmete mõju. Olen kindel, et Euroopa Parlament täidab nüüd oma olulist rolli kokkuleppe lõpuleviimisel ja õigusraamistiku parandamisel, tagades, et Euroopa piirkonnad, linnad ja külad panustavad tõhusatesse investeerimisotsustesse ja nende rakendamisse kohapeal,“ ütles ta lõpetuseks.

TAUST

Alates COVID-19 pandeemia algusest on Euroopa Regioonide Komitee väljendanud miljoni kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud poliitiku seisukohti kogu Euroopas.

8. mail vastu võetud deklaratsioonis nõudis Euroopa Regioonide Komitee järgmist:

1) jätkusuutliku, vastupanuvõimelise ja sotsiaalse Euroopa kava, sealhulgas ELi taastumisfond, mis on seotud ELi ambitsioonika eelarvega ja põhineb Euroopa võlakindlustusel ning mille väärtus on vähemalt 500 miljardit eurot;

2) ELi tervisealase hädaolukorra mehhanism, et hankida meditsiinivarustust ning hinnata, parandada ja jälgida piirkondlike tervishoiusüsteemide suutlikkust investeerida tervishoiusektori vastupanuvõimesse ja jätkusuutlikkusse;

3) rahastamiskavad, et aidata kohalikel ja piirkondlikel kogukondadel hüvitada kohaliku maksutulu kaotus ja kujundada ümber avalikud teenused, muutes need digitaalseks, jätkusuutlikuks ja vastupidavaks;

4) lihtsustatud menetlused jätkusuutliku kohaliku taristu rahastamiseks;

5) sihtotstarbelised vahendid ja õiguslikud kokkulepped VKEde, turismi ja kultuuri toetamiseks;

6) maapiirkondade kaasamise kava, et edendada maapiirkondades innovatsiooni, ettevõtlust ja ühenduvust.

Deklaratsiooniga saab tutvuda siin:

https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/Declaration%20on%20the%20COVID-19%20Response/cor-2020-01858-00-01-decl-tra-et.docx

Et lugeda ülevaadet komitee poliitilistest prioriteetidest 2020–2025, klõpsake siia:

https://cor.europa.eu/et/our-work/Pages/cor-priorities.aspx

Kontakt

Presidendi pressiesindaja:

Michele Cercone

Tel +32 (0) 498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-PLANS-SUCCESS-WILL-DEPEND-UPON-FULL-INVOLVEMENT-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-PLANS-SUCCESS-WILL-DEPEND-UPON-FULL-INVOLVEMENT-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-PLANS-SUCCESS-WILL-DEPEND-UPON-FULL-INVOLVEMENT-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-PLANS-SUCCESS-WILL-DEPEND-UPON-FULL-INVOLVEMENT-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-PLANS-SUCCESS-WILL-DEPEND-UPON-FULL-INVOLVEMENT-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023