Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
EL ei tohi uues rändekriisis jätta Bulgaaria ja Kreeka kõige suurema surve all olevaid piirialasid ja saari üksi, hoiatab komitee president Apostolos Tzitzikostas.  
​​Rändekriis Euroopa Regioonide Komitee märtsikuu täiskogu istungjärgu päevakorras

Euroopa Regioonide Komitee presidendi Apostolos Tzitzikostase avaldus

Kümneid tuhandeid rändajaid ja pagulasi suunatakse Türgist lahkuma ning nad jõuavad Kreeka ja Bulgaaria piiride kaudu Euroopasse.

Kuigi me mõistame humanitaarseid põhjuseid, mis sunnivad tuhandeid inimesi oma kodudest lahkuma, põgenedes sõja ja väärkohtlemise eest, ei tohi EL jätta Bulgaaria ja Kreeka kõige suurema surve all olevaid piirialasid ja saari selle uue rändekriisiga üksi .

Nendest kogukondadest pärit ELi kodanikud, kes on viimastel aastatel juba kannatanud majandus- ja sotsiaalkriisi all, ei tohi tunda end üksi ega hüljatuna, iseäranis nüüd, kui nad vajavad Euroopa solidaarsust kõige rohkem.

Need uued rändelained ei ole Kreeka ega Bulgaaria riiklikud probleemid. Need on ELi küsimused, mis puudutavad kõiki Euroopa kodanikke kõigis liikmesriikides ning kõiki Euroopa piirkondi ja linnu.

Euroopa peab oma varasematest vigadest õppima ning tegutsema kooskõlastatult, operatiivselt ja konkreetselt, et vähendada kohalike kogukondade koormust.

Mul on hea meel, et ELi juhid on täna ELi välispiiridel. Euroopa Parlamendi president David Sassoli, Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen koos Kreeka peaministri Kyriakos Mitsotakisega külastavad täna Evrost, edastades tugeva solidaarsusest kantud sõnumi. Nüüd on aeg tegutseda ja võtta konkreetseid meetmeid.

Seetõttu palun ELi institutsioonidel ja liikmesriikidel sekkuda kuues peamises prioriteetses valdkonnas.

1) Kutsun Euroopa Komisjoni üles lähetama Frontexist ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametist rohkem töötajaid kõigile kõige suurema surve all olevatele piirialadele ja saartele. ELi piirivalvurid, töötajad ja eksperdid peavad leevendama praegust survet riiklikele ja piirkondlikele ametiasutustele.

2) Palun ELi institutsioonidel ja liikmesriikidel anda ELi sihtotstarbelist finantsabi mõjutatud piirkondade kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele, et vähendada rändekriisist tulenevat koormust.

3) Loodan, et kõik liikmesriigid näitavad üles vastutustundlikkust ja jagavad rändekriisist tulenevat koormust, mida on nüüd vaja varasemast veelgi enam. Ainult siis, kui me jagame varjupaigataotlejad ja pagulased kõigi ELi riikide vahel, saame vastata oma rahva nõudmistele tõelise Euroopa solidaarsuse järele. Kutsun praegust ELi eesistujariiki Horvaatiat ja ELi Ülemkogu eesistujat üles võtma viivitamatult meetmeid.

4) Palun Euroopa Komisjonil vaadata läbi oma poliitika rändajate päritoluriikide tagasivõtulepingute osas. Ta peab kasutama kõiki oma käsutuses olevaid vahendeid, sealhulgas arenguabi ja kaubanduslepingute üle peetavate läbirääkimistega seotud tingimusi, tagamaks, et rändajad, kellel ei ole seaduslikku õigust Euroopasse jääda, saadetakse tagasi nende päritoluriiki.

5) Kutsun Euroopa institutsioone üles tagama, et ELi ja Türgi kokkulepet täielikult järgitakse.

6) Kutsun ELi liikmesriike üles jõudma Dublini määruse reformi suhtes kiiresti kokkuleppele, nagu on juba nõudnud ka Euroopa Parlament.

Euroopa Regioonide Komitee presidendina ning kõigi ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste nimel lisan selle väga tõsise küsimuse märtsis toimuva täiskogu istungjärgu päevakorda.  

Presidendi pressiesindaja:

Michele Cercone

Tel: +32 (0) 498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023