Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi kohalikud ja piirkondlikud juhid kutsuvad Valgevene kohalikke omavalitsusi üles aitama leida kriisile poliitilist lahendust  

Euroopa Regioonide Komitee kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjoni (CIVEX) liikmed pidasid 22. septembril arutelu Valgevene poliitilise olukorra üle. Arutelul osales Petras Auštrevičius (LT/Renew Europe), kes on Euroopa Parlamendi raportöör Valgevenega suhete teemal.

Euroopa Parlamendi liikmed lükkasid 17. septembril ülekaalukalt tagasi 9. augustil toimunud nn presidendivalimiste ametlikud tulemused. Petras Auštrevičius märkis, et ELi Valgevene-poliitikas on tarvis solidaarsust, toetust ja sanktsioone. Ta rõhutas 1994. aastal Valgevene presidendiks saanud Aljaksandr Lukašenka „brutaalset“ vastust protestidele selle vastu, mida Euroopa Parlament nimetas „petturlikeks valimisteks“.  Samuti andis ta ülevaate Euroopa Parlamendis 21. septembril toimunud kohtumisest opositsiooni kandidaadi Svjatlana Tsihhanovskajaga.

Komitee juhatus esitas 11. septembril avalduse , milles mõistis karmilt hukka igasuguse vägivalla, repressioonid ja rahumeelsete meeleavaldajate vahistamise, kutsus Valgevene kohalikke omavalitsusi üles aitama leida kriisile poliitilist lahendust ning julgustas ELi linnu ja piirkondi arendama koostööd ja partnerlusi Valgevene linnade ja piirkondadega. Seda saaks edendada idapartnerluse riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste konverentsi (CORLEAP) raames, mis on institutsiooniline kanal teabevahetuseks esindajatega, kes on valitud kohalikul ja piirkondlikul tasandil, sealhulgas Valgevenes. Samuti on see platvorm kohalike ja piirkondlike algatuste jaoks, millega edendatakse kestlikku territoriaalset arengut ja detsentraliseerimisreforme.

CIVEXi komisjoni koosolekul toimunud arvamustevahetuses Euroopa Parlamendi liikme Petras Auštrevičiusega rõhutasid komitee kõigi fraktsioonide liikmed, et nende fraktsioonid nõustuvad suuresti ELi vastusega valimistele. Gdanski linnapea Aleksandra Dulkiewiczi (PL/EPP) sõnul on äärmiselt oluline, et [ELi saabuvad Valgevene kodanikud] tunneksid end meie kohalikes kogukondades turvaliselt, kuid veelgi olulisem on toetada noori, kes on pidanud haridustee jätkamiseks oma riigist lahkuma. Koldingi vallavolikogu liige Per Bødker Andersen (DK/PES) ütles, et Euroopa sotsialistid toetavad kindlalt Euroopa Parlamendi otsust seista Valgevene rahva ja nende demokraatia eest. Ta rõhutas Euroopa sotsialistide veebikampaaniat „We Hear You, Belarus“ . Morazzone vallavolikogu liige Matteo Bianchi (IT/ECR) märkis, et Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon pooldab väga Valgevenele antava toetuse suurendamist, kuid sellisel viisil, et Aljaksandr Lukašenka ei saaks neid vahendeid ära kasutada.

Jaga :