Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi COVID-19 tõend on väga oluline piirkondliku turismi taaselustamiseks, kuid see ei tohi olla diskrimineeriv ja peab vastama rangetele turvastandarditele  

Piirkonnad ja linnad toetavad ühehäälselt ühise dokumendi kasutamist, et hõlbustada pandeemia ajal ELis vaba liikumist ja hoogustada turismisektori taastumisel liikumist uute kestlike mudelite poole

Euroopa Regioonide Komitee täiskogu kiitis ühehäälselt heaks kõigi fraktsioonide edendatava resolutsiooni, milles toetatakse Euroopa Komisjoni ettepanekut luua uus roheline digitõend. Siiski soovitavad kohalikud ja piirkondlikud juhid, et selguse huvides tuleks dokument ümber nimetada „ELi COVID-19 tõendiks“, nagu pakkus välja Euroopa Parlament. Nad nõuavad, et see ei peaks olema reisidokument, ja rõhutavad mittediskrimineerimise põhimõtet, eelkõige vaktsineerimata isikute suhtes. Lisaks võtsid komitee liikmed arutelus turismi-, hotelli- ja toitlustussektori taastumise üle kohustuse muuta COVID-19 kriis võimaluseks ja minna ülemääraselt turismilt üle uutele mudelitele, mis on ohutud, kestlikud ja vastupidavad ning kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidega.

Täna ühehäälselt heaks kiidetud resolutsiooniga väljendab komitee heameelt Euroopa Komisjoni ettepaneku üle luua ühine ELi roheline digitõend , et hõlbustada COVID-19 pandeemia ajal vaba piiriülest liikumist ja päästa turismihooaeg. Tõend, nii digitaalsel kujul kui ka paberil, näitaks, et inimene on vaktsineeritud COVID-19 vastu, tal on kehtiv COVID-19 testi negatiivne tulemus või on ta haigusest tervenenud. Lisaks peab komitee rõõmustavaks Euroopa Parlamendi ettepanekut nimetada tõend ümber „ ELi COVID-19 tõendiks “, et suurendada teadlikkust tõendi kasulikkusest, hõlbustades seeläbi selle propageerimist kodanike seas.

Komitee president Apostolos Tzitzikostas toonitas: „Roheline digitõend ei ole imelahendus, kuid see aitab Euroopa taas liikuma saada, tingimusel et sellega austatakse ELis eraelu puutumatust ja andmekaitset. Euroopa turismisektor ei taastu, kui meil puuduvad ühised Euroopa eeskirjad ohutu reisimise kohta.   Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused tunnevad juba vähenenud sissetuleku mõju ja nende majandus ei saa lihtsalt endale lubada järjekordse hooaja kaotamist.   Kõik tasandid alates EList kuni riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandini peavad tegema koostööd turismi- ja külalismajanduse sektori päästmiseks.“

Kohalikud ja piirkondlikud juhid rõhutavad, et roheline digitõend ei tohiks olla vaba liikumise õiguste kasutamiseks vajalik eeltingimus ega reisidokument, ning toovad esile mittediskrimineerimise põhimõtte, eelkõige vaktsineerimata isikute suhtes. Lisaks tuleb tagada kõrged turvastandardid ja ELi institutsioonid peaksid selgitama, et tõend ei mõjuta piiriüleste töötajate õigust pandeemia ajal vabalt oma kodu ja töökoha vahel liikuda.

Komitee liikmed kordavad oma veendumust, et vaktsineerimine on peamine viis pandeemia kontrolli alla saamiseks ja vaba liikumise taastamiseks. Seetõttu rõhutavad nad vajadust tagada võrdne juurdepääs vaktsiinidele ja nõuavad vaktsiinide tootmise kiiret suurendamist Euroopas. Komitee leiab , et Euroopa Liit võiks uurida uusi lahendusi, näiteks ravimite ja meditsiinitehnoloogia patentide ajutine peatamine COVID-19 nakkuse ravi või ennetuse eesmärgil.

Turism on üks sektoreid, mida mõjutavad kõige enam vaba liikumise piirangud ja muud ettevaatusabinõud koroonaviiruse leviku vastu. Sektor toodab 10% ELi SKPst ja moodustab 12% ELi tööjõust, kuid COVID-19 kriis põhjustas 85–90% suurust kahju paljudele ettevõtetele, nagu hotellid ja restoranid, reisikorraldajad ja transpordiettevõtjad. 2020. aastal oli ELi majutusettevõtetes ööbimiste arv 1,4 miljardit, mida on 52% vähem kui 2019. aastal . Enim kannatada saanud riigid olid Küpros, Kreeka ja Malta, kus langus oli üle 70%.

„Me kaotasime suve, sügise, talve ja kaks kevadet. Järjekordne kaotatud hooaeg on paljude hotellide, kohvikute, paadirentijate, lõbustusparkide ja tõmbekohtade lõpp. Peame laskma end vaktsineerida, olema hoitud ja tundma taas rõõmu reisimisest, inimestega kohtumisest ja uute kohtade külastamisest. Me saame selle kriisi võimaluseks pöörata, et taasavastada Euroopa imelised maapiirkonnad. Hüljakem ülemäärane turism ja nautigem puhkust kestlikul viisil,“ ütles komitee loodusvarade komisjoni (NAT) esimees Ulrika Landergren (SE/RE) eraldi peetud arutelus turismi-, hotelli- ja toitlustussektori taastamise üle.

Täiskogu arutelul osales ka Portugali turismiminister Rita Marques . Ta sõnas: „Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Portugal on võtnud kohustuse edendada ühismeetmeid ja -poliitikat, et tagada turismi ja reisimise kestlikum, digitaalsem ja konkurentsivõimelisem taastumine. Oleme alustanud dialoogi turismi kestliku taastumise teemal ja koostanud suunised Euroopa turismi tegevuskava aastani 2050 kohta. Lähiajal näitab roheline digitõend, et oleme täielikult pühendunud vaba liikumist toetavate ühtlustatud kriteeriumide tagamisele. See on suur samm sektori taastumise poole.“

Euroopa hotelle, kohvikuid ja sarnaseid asutusi esindava ühenduse HOTREC esimees Jens Zimmer Christensen märkis: „Pandeemia mõju Euroopa külalismajandusele ja turismile on olnud üüratu ning taastumine ei ole ei kohene ega lihtne: uuesti avamine ei ole sama mis taastumine. EL ja liikmesriigid peavad jätkama ettevõtete toetamist ja töökohtade kaitsmist kogu kriisi vältel ja pärast seda. Sektor vajab muu hulgas ELi taastekava ja reisipiirangute paremat kooskõlastamist. Olen veendunud, et kui me jätkame koostööd külalismajanduse vallas, võib meie sektor püsima jääda ning rohe- ja digipöördele jõudsalt kaasa aidata.“

Taustteave

Pärast ELi riigipeade ja valitsusjuhtide arutelusid esitas Euroopa Komisjon märtsis ettepaneku luua roheline digitõend, et hõlbustada COVID-19 pandeemia ajal kodanike turvalist vaba liikumist ELis. 14. aprillil kiitis ELi nõukogu heaks volitused ettepaneku üle läbirääkimiste pidamiseks ning Euroopa Parlament võttis läbirääkimisvolitused vastu 29. aprillil . Läbirääkimised kahe institutsiooni vahel algasid sel nädalal , järgmine kolmepoolne kohtumine toimub 11. mail. Eesmärk on jõuda kokkuleppele enne suvist turismihooaega.

2021. aasta veebruaris vastu võetud resolutsioonis COVID-19 pandeemia vaktsineerimiskampaania kohta väljendas komitee juba toetust standardse ja ristkasutatava meditsiinilise vaktsineerimistõendi loomisele, arvestades et vaktsineerimise tõendamine on meditsiiniliselt vajalik.

Komitee on teinud oma ootused teatavaks kahes turismiteemalises juhtarvamuses, mis võeti vastu 2020. aastal (raportöör Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/RE) ) ja 2016. aastal (raportöör Hanspeter Wagner (AT/EPP) ). Need hõlmavad järgmist:

  • üleskutse koostada rohelise kokkuleppe ja ÜRO 2030. aasta tegevuskavaga kooskõlastatud uus Euroopa säästva turismi raamistik;
  • ettepanek luua rahvusvaheline turismiteemaline kontaktrühm ning üleeuroopaline turismipiirkondade ja - linnade liit ja võrgustik;
  • ettepanek luua Euroopa kodaniku e-reisikaardi programmi ühine raamistik, et suurendada piirkondades ühtekuuluvust ja rõhutada turismi rolli Euroopa Liidu kodakondsuse ja kultuuri edendamiseks.

Kontaktisik:

Matteo Miglietta

Tel +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023