Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Regioonide Komitee lükkab edasi täiskogu märtsi istungjärgu, et aidata kaasa koroonapandeemia ennetamisele ja kontrollimisele  
Euroopa Regioonide Komitee presidendi ‎ Apostolos Tzitzikostase pressiavaldus

„Pärast hoolikat kaalumist olen otsustanud lükata edasi 25.–26. märtsiks kavandatud Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgu . See on panus koroonaviiruspandeemia edasise leviku tõkestamise ja kontrolli alla saamise jõupingutustesse. See asjade käik ühtib paljudes kohalikes, piirkondlikes, riiklikes ja ELi ametiasutustes juba võetud meetmetega. Otsusest on juba teavitatud kõiki komitee liikmeid, töötajaid ning teisi ELi institutsioone ja partnereid, kellega meil on tihedad suhted.

Otsuse langetamisel olen võtnud arvesse mitmeid palveid meie liikmetelt, kes on väljendanud muret oma tervise pärast seoses täiskogu istungjärgul osalemisega. Samuti olen pidanud silmas neid liikmeid, kes ei oleks saanud istungjärgul osaleda oma koduriigis kehtestatud piirangute tõttu. Olen ühtlasi hoolikalt kaalunud asjakohaseid tervisega seotud, poliitilisi, korralduslikke, rahalisi, õiguslikke ja institutsioonidevahelisi aspekte. Kõigi analüüside tulemused räägivad rangete ettevaatusabinõude kasuks. Meie kodanike, liikmete ja töötajate tervis on esmatähtis. Nende kaitsmiseks peame tegutsema rahulikult ja vastutustundlikult.

Samuti on oluline, et meie liikmed saaksid praegusel kriitilisel ajal jääda sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse. Kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud poliitikutena oleme oma piirkondades, linnades ja külades koroonaviiruspandeemia ohjeldamisel esirinnas. Me juhime seda võitlust resoluutselt, kindlalt ja julgelt. Olen kindel, et tänu meie jõupingutustele õnnestub koroonapandeemia kontrolli alla saada ja võita.

Demokraatia on tugevam kui mis tahes viirus ja ma kutsun komitee täiskogu uuesti kokku esimesel võimalusel, kui vajalikud tervishoiu-, poliitilised ja korralduslikud tingimused on täidetud.“

Presidendi pressiesindaja:

Michele Cercone

Tel: +32 (0) 498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-COMMITTEE-OF-REGION-POSTPONES-MARCH-PLENARY-SESSION-TO-CONTRIBUTE-TO-PREVENTING-AND-CONTROLLING-THE-CORONAVIRUS-PANDEMI.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-COMMITTEE-OF-REGION-POSTPONES-MARCH-PLENARY-SESSION-TO-CONTRIBUTE-TO-PREVENTING-AND-CONTROLLING-THE-CORONAVIRUS-PANDEMI.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-COMMITTEE-OF-REGION-POSTPONES-MARCH-PLENARY-SESSION-TO-CONTRIBUTE-TO-PREVENTING-AND-CONTROLLING-THE-CORONAVIRUS-PANDEMI.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-COMMITTEE-OF-REGION-POSTPONES-MARCH-PLENARY-SESSION-TO-CONTRIBUTE-TO-PREVENTING-AND-CONTROLLING-THE-CORONAVIRUS-PANDEMI.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-COMMITTEE-OF-REGION-POSTPONES-MARCH-PLENARY-SESSION-TO-CONTRIBUTE-TO-PREVENTING-AND-CONTROLLING-THE-CORONAVIRUS-PANDEMI.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022