Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi linnad ja piirkonnad säravad rohelisel nädalal 2019  
Euroopa Regioonide Komitee liige ja Mazovia vojevoodkonna marssal Adam Struzik võõrustas 2019. aasta rohelise nädala Varssavis toimunud ametlikku avamist

Varssavis algas Euroopa suurim keskkonnapoliitika iga-aastane üritus roheline nädal , mille suurejoonelise avamise korraldas Adam Struziki (PL/EPP) . Sel aastal on tähelepanu keskmes keskkonnapoliitika rakendamine. Linnad ja piirkonnad, kes vastutavad suurel määral keskkonnapoliitika elluviimise eest Euroopas, võtavad sõna, et mõista hukka keskkonnanõuete täitmise jätkuvad puudujäägid, aga ka näidata, milline on nende edukas rakendamine. Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz võtab 17. mail Brüsselis toimuval 2019. aasta rohelise nädala lõppistungil kokku keskkonnaalased saavutused ja katsumused.

Tänapäeval on keskkonnapoliitika üks Euroopa integratsiooniprotsessi suurimaid saavutusi. Euroopas on maailma suurim kaitsealade kooskõlastatud võrgustik, kus on edukalt õnnestunud kaitsta ohustatud liike ja elupaiku, taastada ökosüsteeme ning saavutada kestlikum põllumajandus, kalandus ja metsandus. Sellegipoolest looduskapitali seisund halveneb: õhusaaste kahjustab suuresti inimeste tervist, kolmandik ELi maast kannatab veepuuduse käes ja veenappus on probleem paljudes liikmesriikides.

Sel aastal asetatakse rohelisel nädalal tähelepanu keskpunkti keskkonnapoliitika rakendamine. President Karl-Heinz Lambertz ja mitu Euroopa Regioonide Komitee liiget astuvad üles, et jagada oma kogemusi ja muresid.

Mazovia vojevoodkonna marssal Adam Struzik (PL/EPP) korraldas 13. mail Varssavis 2019. aasta rohelise nädala avatseremoonia. Marssal Struzik sõnas: „Oleme kõik mures bioloogilise mitmekesisuse halvenemise ja kliimamuutuste negatiivse mõju pärast keskkonnale. Ülemaailmse probleemina peame üheskoos tagama parema keskkonnakaitse kõikjal meie planeedil. Kohalike ja piirkondlike juhtidena peame siiski tegutsema individuaalselt, tagamaks, et keskkonnaalaseid õigusakte rakendatakse meie territooriumidel tõhusalt ja meie kodanikud saavad elada võimalikult tervislikus keskkonnas.

Bettembourgi kommuunivolikogu liige Roby Biwer (LU/PES) võttis Varssavis sõna komitee raportöörina bioloogilise mitmekesisuse teemalisele arvamusele . Raportöör Biwer ütles: „Bioloogiline mitmekesisus peab olema meie tervise ja heaolu alustala. Sellele toetudes toimivad ökosüsteemid, millest me sõltume, ja kuna see on meie elukeskkond, peame bioloogilist mitmekesisust kaitsma ning õppima elama harmoonias meie ökosüsteemidega. Hoolimata raskustest keskkonnaõiguse rakendamisel, püsime meie, kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, keskkonnapoliitika elluviimisel esirinnas. Seega oleme oma kogukondades pühendunud sellele, et keskkonnanõuetele vastavus oleks tõhusam ja tulemuslikum.“

15. mail korraldab komitee Brüsselis Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala auhinnatseremoonia , millel osaleb žürii liikmena Weststellingwerfi linnapea ja komitee arvamuse „Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses“ raportöör André Van de Nadort (NL/PES) .

Euroopa Regioonide Komitee võttis hiljuti vastu arvamuse „ ELi kaheksanda keskkonnaalase tegevusprogrammi väljatöötamine “. Raportöör ja Schiedami linnapea ning komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni (ENVE) esimees Cor Lamers (NL/EPP) esitab oma peamised ettepanekud 16. mail rohelise nädala üritusel „ Keskkonnapoliitika tulevik – parem integreerimine ja rakendamine kohalikul ja piirkondlikul tasandil “. Kokkuvõte komitee ettepanekust tulevase keskkonnaalase tegevuskava kohta on kättesaadav siin .

Aprillis 2019 avaldas Euroopa Komisjon mitu aruannet keskkonnaalaste õigusaktide rakendamise seisu kohta Euroopas. Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine hõlmab ülevaadet iga liikmesriigi edusammudest keskkonnaalaste õigusaktide rakendamisel, selles määratletakse nende peamised puudused ja soovitatakse prioriteetseid meetmeid.

Kontakt: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :
 
Seonduv teave
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023