Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
„ELi eelarve ähvardab inimesi alt vedada ja populistidele kingituse teha,“ ‎ hoiatab Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas  

​Euroopa Regioonide Komitee palub säilitada haiglatele, koolidele, kohalikule transpordile, keskkonnale, ülikoolidele ja väikeettevõtetele eraldatavad rahalised vahendid.

„Ma kutsun Euroopa Regioonide Komitee nimel üles vältima selliste investeeringute kärpimist, mis aitavad parandada inimeste elu linnades ja piirkondades,“ ütles komitee president Apostolos Tzitzikostas kaks päeva enne ELi eelarvet käsitlevat Euroopa erakorralist tippkohtumist.

„Peame jätkama maksumaksjate raha investeerimist kohalikesse kogukondadesse, sest sellest saavad kasu nii ELi eelarvesse netomaksjad kui ka sellest netosaajad. Haiglatele ja koolidele, kohalikule transpordile, keskkonnale, ülikoolidele ja väikeettevõtetele eraldatavate ELi vahendite vähendamine oleks löök inimestele ja kingitus populismile,“ lisas komitee president.

„Enamikus liikmesriikides moodustavad ELi vahendid ühtekuuluvusele, põllumajandusele ja maaelu arengule ligikaudu 50% kõigist avaliku sektori investeeringutest. Nende puhul ei ole tegemist mitte ainult ELi solidaarsusega tegudes, vaid nende abil hoogustatakse ka majanduskasvu, töökohtade loomist ja ühtset turgu, mis toob kasu meile kõigile,“ ütles president Tzitzikostas.

„Tunnen sügavat muret, et võidakse õõnestada neid poliitikameetmeid, mis lähendavad Euroopat kodanikele ja kodanikke Euroopale. Me oleme teadlikud Brexiti finantsmõjust, kuid neid kulusid ei tohiks panna linnade ja piirkondade õlule. Tegemist ei ole lihtsalt raha, vaid investeeringuga meie inimeste tulevikku,“ ütles ta lõpetuseks.

Euroopa Regioonide Komitee asepresident Vasco Alves Cordeiro väljendas samuti tippkohtumise eel oma seisukohta.

„Värskeim ettepanek mitmeaastase finantsraamistiku kohta mõjutab ühtekuuluvuspoliitikat rängalt, kärpides vahendeid 12% võrra võrreldes praeguse raamistikuga ja kaasrahastamise määradega, mis on praeguse perioodi omadest ikka veel madalamad. Otsus vähendada toetust regionaalarengule, eelkõige ühtekuuluvuspoliitika kaudu, ei too ELi kodanikele lähemale.  Piirkondadel ja linnadel ei ole võimalik teha rohkem oma kodanike ja ELi heaks väiksema ELi toetusega. EL peab võtma eelkõige arvesse kasvavat ebavõrdsust. See mitmeaastane finantsraamistik on ainus ELi juhtide kasutada olev võimalus, et suunata EL jätkusuutliku võrdõiguslikkuse ja õiglase ülemineku teele, millel ei jäeta ühtegi piirkonda ega inimest kõrvale. Ebaõnnestumine kahjustaks suuresti Euroopa Liidu projekti usaldusväärsust. ELi liikmesriikidel on aeg tagada, et nende sõnad käiksid tegudega kokku.“

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Share: