Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul ‎ on vaatluse all ELi eelarve- ja taastekavad  

Täiskogu esimesel hübriidistungjärgul võtavad sõna eelarve, siseturu, kriisiohjamise ning demokraatia ja demograafia eest vastutavad Euroopa Komisjoni volinikud.

Euroopa Komisjoni eelarvevolinik Johannes Hahn arutab Euroopa Liidu majanduse taastamise kava ja kujunevat pikaajalist eelarvet kohalike ja piirkondlike juhtidega 2. juulil Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul, kus käsitletakse pandeemia põhjustatud majandus- ja tervishoiuprobleeme. Veel kolm Euroopa Komisjoni volinikku arutavad ELi poliitilisi reageeringuid kriisile ja asjaomaseid meetmeid: asepresident Dubravka Šuica käsitleb demokraatia ja demograafia küsimusi, volinik Thierry Breton vastab siseturu alastele küsimustele ning volinik Janez Lenarčič annab ülevaate mõnest ELi kriisiohjemeetmest.

Kohalikud ja piirkondlikud juhid hääletavad resolutsiooni üle, mis käsitleb ELi pikaajalist eelarvet – mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 – ja kestliku Euroopa investeerimiskava – rohelise kokkuleppe investeerimissammas, mille Euroopa Komisjon töötas välja 2050. aastaks CO 2 -neutraalsuse saavutamiseks Euroopa Liidus.

Kuue fraktsiooniga Euroopa Regioonide Komitee liikmed otsustavad samuti komitee poliitiliste prioriteetide üle aastateks 2020–2025. Veebruaris komitee presidendiks valituna ütles Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP), et ta toetab ajakohastatud Euroopa demokraatiat, püüdlusi reageerida käimasolevast keskkonnaalasest, digitaalsest ja demograafilisest revolutsioonist tulenevatele põhjalikele muutustele ning ELi poliitikameetmeid – nagu ühtekuuluvuspoliitika –, millel on kõige suurem kohalik ja piirkondlik mõju.

Rohelist kokkulepet – ja vajadust seada see kohaliku ja piirkondliku majanduse taastamise kavades olulisele kohale – käsitletakse eraldi arutelus.

Euroopa Regioonide Komitee liikmed hääletavad ka kaheksa aruande üle, mis sisaldavad kohalike ja piirkondlike omavalitsuste soovitusi ELi otsuseid tegevatele institutsioonidele. Mitu arvamust oli algselt kavas vastu võtta maikuuks kavandatud täiskogu istungjärgul, kuid see tühistati kogu ELi hõlmavate liikumispiirangute tõttu.

Tervishoiuga seotud piirangud näevad ette, et füüsiliselt saab kohal viibida ainult piiratud arv liikmeid. Teised osalevad veebipõhiselt. Üleminek hübriidvormile tähendab ka üleminekut elektroonilisele hääletamisele. Täiskogu istungjärk toimub tavapärase kahe päeva asemel kolme päeva jooksul.

Täiskogu istungjärgule eelneb 29. juunil komitee juhatuse koosolek, kus Euroopa Liidu Nõukogu kolm järgmist eesistujariiki tutvustavad oma ühist tegevuskava. Suursaadik Michael Clauss esindab Saksamaad, kes on rotatsiooni korras vahetuv eesistujariik 2020. aasta teisel poolel, suursaadik Nuno Brito esitab Portugali prioriteedid 2021. aasta jaanuarist juulini kestvaks eesistumisajaks ning suursaadik Iztok Jarc tutvustab Sloveenia eesmärke riigi kuuekuulise eesistumisaja jooksul 2021. aasta teisel poolel.

Arutelud

  • Teisipäev, 30. juuni (kell 15.00–16.00): COVID-19 kriisi ohjamine ja ELi majanduse taastekava, osaleb Euroopa Komisjoni kriisiohjevolinik Janez Lenarčič
  • Teisipäev, 30. juuni (kell 16.00–16.30): roheline kokkulepe kohalikul ja piirkondlikul tasandil COVID-19st taastumise keskmes
  • Kolmapäev, 1. juuli (kell 12.15–13.30): demograafia, osaleb demokraatia- ja demograafiaküsimuste asepresident Dubravka Šuica
  • Neljapäev, 2. juuli (kell 10.15–12.00): mitmeaastase finantsraamistiku tulevik COVID-19 kriisist taastumise kontekstis, osaleb eelarve ja halduse volinik Johannes Hahn
  • Neljapäev, 2. juuli (kell 12.45–14.15): COVID-19 kriisist taastumise majanduslikud aspektid, osaleb siseturuvolinik Thierry Breton

Arvamused

Praktiline teave

Toimumiskoht: Euroopa Parlamendi Paul Henri Spaaki hoone, suur istungitesaal

Toimumisaeg: teisipäev, 30. juuni – neljapäev, 2. juuli 2020.

Taustteave: täiskogu istungjärgu päevakord ja dokumendid

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023