Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Lõpp puuriajastule!  
Guillaume Cros kordab komitee üleskutset lõpetada järk-järgult loomade ja lindude puurispidamine

Euroopa Regioonide Komitee ühise põllumajanduspoliitika reformi raportöör õnnitleb loomade heaolu eest võitlevaid aktiviste ühe miljoni allkirja künnise ületamise puhul nende Euroopa kodanikualgatuse „Lõpp puuriajastule!“ toetuseks.

Möödunud nädala kuumalaines said eriti kannatada puuris peetavad loomad ning loomade heaolu aktivistid läksid tänavatele koguma Euroopa kodanikualgatuse Lõpp puuriajastule! “ toetuseks veelgi rohkem allkirju. Sellele kodanikualgatusele on juba alla kirjutanud üle ühe miljoni kodaniku, mis kohustab Euroopa Komisjoni arutama selles küsimuses meetmete võtmist ja annab korraldajatele õiguse tutvustada oma algatust avalikul arutelul Euroopa Parlamendis.

Euroopa Regioonide Komitee võttis oma arvamuses „Ühise põllumajanduspoliitika reform“ , mille komitee liikmed võtsid vastu 2018. aasta detsembris toimunud täiskogu istungjärgul, endale ülesandeks tegutseda lindude ja loomade puuris pidamise tava lõpetamise nimel kogu Euroopas.

Oksitaania piirkonna volikogu aseesimees ja arvamuse „Ühise põllumajanduspoliitika reform raportöör Guillaume Cros (FR/PES) ütles: „ Mul on väga hea meel kodanikualgatuse „Lõpp puuriajastule!“ edu üle. Praegune põllumajandusloomade puurispidamine peab viivitamatult lõppema. Kõige hiljutisem vahejuhtum Hollandis Middelharnis, kus sajad sead aeglaselt kuuma käes lämbusid, kui ventilatsioon üles ütles ja loomad ei pääsenud oma puuridest välja, kinnitab, et tegemist on tõsise ohuga loomade heaolule ja rahvatervisele.“

Loomade ja lindude puurispidamise tava kasutatakse laialdaselt üle kogu Euroopa nn intensiivse loomakasvatuse farmides. Igal aastal hoitakse kogu Euroopa Liidus üle 300 miljoni põllumajanduslooma, sh kanad, küülikud, sead, vutid, pardid ja haned, imeväikestes lagedates puurides. Mitmed vahejuhtumid, kus tuhanded loomad ja linnud on surnud põlengutes või muudes õnnetustes, on viimasel ajal kõnealusele küsimusele üldsuse tähelepanu koondanud. Organisatsiooni Compassion in World Farming andmeil peab 94 % Euroopa elanikest põllumajandusloomade heaolu kaitset oluliseks ning 82 % leiab, et põllumajandusloomad peaksid olema paremini kaitstud.

Euroopa kodanikualgatus lõpetab allkirjade kogumise 11. septembril, millele järgneb kolm kuud kestev allkirjade valideerimise protsess liikmesriikides. Komisjonil on seejärel aega kolm kuud oma vastuse arutamiseks, mis tähendab, et tulemusi on oodata 2020. aasta esimesel poolel.

Kontaktisik:

Carmen Schmidle

Tel +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/END-THE-CAGE-AGE.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/END-THE-CAGE-AGE.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/END-THE-CAGE-AGE.ASPX

Kuulutati välja ELi maheauhindade konkurss!
Kuulutati välja ELi maheauhindade konkurss!
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/END-THE-CAGE-AGE.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/END-THE-CAGE-AGE.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023