Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Parlamendis ja Euroopa Regioonide Komitees töötavad valitud juhid on loomulikud poliitilised liitlased demokraatlikuma Euroopa kujundamisel  

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused paluvad Euroopa Parlamendi presidendil David Sassolil aktiivselt osaleda riiklike taastekavade rakendamises ja juhtimises

Täna, vaid mõni päev enne Euroopa tuleviku konverentsi algust, kõneles Euroopa Parlamendi president David Sassoli Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungil ning rääkis kohalikele ja piirkondlikele juhtidele vajadusest viia konverents ellu kohapeal, ka väljaspool ELi institutsioone ja pealinnu.

Muuta Euroopa väärtused iga piirkonna, linna ja küla osaks, tugevdada Euroopa demokraatiat ning kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused täielikult riiklike pandeemiajärgse taastumise kavade rakendamisse – nendele teemadele keskenduti komitee liikmete ja Euroopa Parlamendi presidendi David Sassoli arutelul täiskogu istungil. Arutelu näitas ühist tahet laiendada koostööd nende kahe ELi institutsiooni vahel, eelkõige enne Euroopa tuleviku konverentsi ametlikku algust 9. mail.

„Nagu rõhutas president Sassoli, kuuluvad Euroopa Parlamendi ja Euroopa Regioonide Komitee koosseisu valitud ametiisikud ning seepärast on need institutsioonid loomulikud poliitilised liitlased nii Brüsselis kui ka kohapeal. Oleme kindlalt otsustanud muuta sõnad konkreetseks tegevuseks. Meie, piirkondlikud juhid ja linnapead, anname Euroopale kohalikul tasandil elu. Me muudame demokraatia tulemuslikuks. Euroopa tuleviku konverentsil tuleb kuulda võtta kodanike seisukohti, mida väljendavad komitee liikmed ja nende esindatavad miljon kohalikku valitud poliitikut, laiendades haaret ELi institutsioonidest ja pealinnadest kaugemale,“ ütles komitee president Apostolos Tzitzikostas .

Euroopa Parlamendi president David Sassoli märkis: „Just kriisi ajal peab Euroopa Liit tõestama oma olulisust, kaitstes inimesi, toetades ettevõtjaid ning investeerides võrdsusesse, sotsiaalsesse arengusse ja majanduslikku heaolusse. Taastumise keskmes on Euroopa kodanike selliste vajaduste rahuldamine nagu abi, töö, väärikus, turvalisus ja heaolu oma tuleviku kindlustamiseks. Piirkondadel, linnadel ja küladel on oluline roll majanduse taastamisel, majanduskasvu suurendamisel ja töökohtade loomisel. Neil tuleb ja nad saavad näidata oma lisaväärtust, sillutades teed õiglasele, digitaalsele ja keskkonnahoidlikule taastumisele ning inimeste usalduse taastamisele.“

Euroopa Regioonide Komitee esimene asepresident Vasco Cordeiro sõnas: „Komitees ei ole kedagi, kes ei soovi olla Euroopa tuleviku konverentsi edu tagamise vahend, kuid kogu Euroopa kohalike ja piirkondlike omavalitsuste suhtes on ebaõiglane mitte tunnustada nende rolli ja tähtsust mitte ainult vahendina, vaid ka aktiivsete liikmetena, kellel saab olla oma osa ja kes ütlevad, milline peaks nende arvates Euroopa tulevik olema. Selles osas, kuidas kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi Euroopa ja selle toimimise ümbermõtestamise protsessi kaasatakse, on palju arengu- ja paranemisruumi. Selles protsessis on kaalul usaldus. Piirkonnad ja linnad ei unusta seda ning ma loodan, et ka kõik teised ELi institutsioonid mitte.“

Taustteave

Teisipäeval, 4. mail kohtusid Euroopa Parlamendi teabepoliitika, ajakirjanduse ja kodanikega suhtlemise eest vastutav asepresident Othmar Karas ja Euroopa Regioonide Komiteega suhtlemise eest vastutav asepresident Klára Dobrev komitee juhatuse liikmetega, et arutada, kuidas paremini teavitada Euroopa piirkondade, linnade ja külade elanikke ELi tegevusest ja saavutustest. Nad arutasid ka seda, kuidas anda panus Euroopa tuleviku konverentsi ja laiendada koostööd kahe ainsa valitud ametiisikutest koosneva ELi institutsiooni vahel.

9. mail korraldab komitee Strasbourgis kohaliku arutelu, et tähistada konverentsi territoriaalset mõõdet. Üritus, mis korraldatakse koostöös Prantsusmaa peamiste kohalike ja piirkondlike ühendustega, võimaldab kohalikel ja piirkondlikel juhtidel arutada kodanikega, kuidas tuua konverents piirkondadesse, linnadesse ja küladesse kõikjal Euroopas. Sellel kohalikul arutelul osalevad teiste seas Euroopa Komisjoni demokraatia ja demograafia volinik Dubravka Šuica, Euroopa tuleviku konverentsi täitevkomitee kaasesimees Guy Verhofstadt ja Portugali Euroopa asjade riigisekretär Ana Paula Zacarias.

Lisateavet leiab siit .

Presidendi pressiesindaja:

Michele Cercone

Tel +32 (0) 498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023