Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi õigusloome: ‎ Euroopa Komisjon teeb ettepaneku tugevdada piirkondade ja linnade osatähtsust  
Euroopa Komisjoni aruandes võetakse arvesse subsidiaarsuse rakkerühma soovitusi

Euroopa Regioonide Komitee on väljendanud heameelt Euroopa Komisjoni kavatsuse üle tugevdada piirkondade ja linnade osatähtsust ELi õigusloomes. Komitee toetab komisjoni teatises esitatud ettepanekuid, millega parandatakse komitee arvates ELi poliitika kvaliteeti ja tõhusust, andes linnadele ja piirkondadele suurema sõnaõiguse.

Euroopa Komisjoni teatises subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohta toetatakse üldiselt subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja „Teeme vähem, aga paremini“ rakkerühma soovitusi ja tööd. Komiteed esindas rakkerühmas president ja kaks liiget. Komisjon teeb ettepaneku vaadata läbi REFITi platvorm , mille eesmärk on parandada ELi õigusloome kvaliteeti, laiendades selle ulatust, et tegeleda subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse küsimustega ning tugevdada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste osalust ja sidemeid komitee võrgustikega.

Komisjoni teatises väljendatakse samuti heameelt komitee piirkondlike keskuste katseprojekti üle, mille kuulutas president Lambertz välja varem sel kuul oma kõnes „ Euroopa Liidu olukord: piirkondade ja linnade seisukoht “. Kavandatud piirkondlike keskuste võrgustiku eesmärk on toetada poliitikameetmete rakendamise hindamist ning suunata kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kogemused tõhusamalt ELi poliitika kujundamisse.

Komitee president Karl-Heinz Lambertz sõnas: „Mul on hea meel, et Euroopa Komisjon ei ole piirdunud üksnes riikide parlamentide ning kohalike ja piirkondlike omavalitsustega suhtlemise ja nende ärakuulamisega, vaid on ka ELi toimimise parandamiseks võtnud nende soovitusi aktiivselt arvesse. EL peab muutma oma toimimise viisi, tehes otsuseid kodanikele võimalikult lähedasel tasandil. Andes piirkondadele ja linnadele suurema sõnaõiguse ELi otsuste tegemise protsessis, saab selle õigusakte muuta tõhusamaks ja läbipaistvamaks. See ei tähenda mitte vähem Euroopat, vaid Euroopat, mis saavutab kodanikukeskseid tulemusi.“

Lisaks innustab komisjon Euroopa Ülemkogu, Euroopa Parlamenti ja riikide parlamente kasutama kavandatavat subsidiaarsuse hindamistabelit, kutsuma kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajaid seadusandliku menetluse käigus toimuvatele koosolekutele ning tugevdama koostööd piirkondlike parlamentidega. Komisjon teeb ettepaneku arutada neid teemasid konverentsil Subsidiaarsus kui Euroopa Liidu aluspõhimõte “, mille korraldab ELi Nõukogu eesistujariik Austria 15.–16. novembril Bregenzis .

Koos president Lambertziga esindasid komiteed subsidiaarsuse rakkerühmas Michael Schneider (DE/EPP) ja François Decoster (FR/ALDE).

Saksi-Anhalti liidumaa kantsler ja subsidiaarsuse juhtrühma esimees dr Michael Schneider märkis : „Meid kui kohalikke ja piirkondlikke poliitikuid, kes vastutavad ELi õigusaktide rakendamise eest kohapeal, aitab subsidiaarsus tõhusalt vastata kodanike vajadustele sobival tasandil: Euroopa, riigi ja piirkondlikul tasandil. Seda arvesse võttes väljendan suurt heameelt Euroopa Komisjoni ettepaneku üle kasutada subsidiaarsust poliitika- ja õigusvaldkonnas paremini ära. Eelseisval perioodil jälgivad paljud piirkonnad meie subsidiaarsuse järelevalve võrgustiku kaudu ELi õigusaktide mõju piirkondadele ja linnadele, et näha, kuidas saaks nende õigusaktide paljusust vähendada.

Selleks, et tuua kodanikke ELile lähemale, kutsume tulevasi Euroopa Parlamendi liikmeid üles tagama, et komisjoni 2019. aasta järgne koosseis hoiab subsidiaarsuse oma päevakorras tähtsal kohal. Euroopa Regioonide Komitee on valmis tegema koostööd ELi ja riiklike ametiasutustega, et viia subsidiaarsuse põhimõtet praktikas ellu.“

Hauts-de-France’i piirkonna valitsuse juhi asetäitja François Decoster ütles: „Euroopa Komisjoni toetusel on kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel suurem sõnaõigus ja nad saavad Euroopa poliitikas rohkem osaleda. Rakkerühma aruandes kirjeldatud aktiivse subsidiaarsuse põhimõtte alusel luuakse poliitikameetmeid, mis toimivad ja suurendavad ELi vastutust oma tegevuse elluviimisel. Sellegipoolest olen pettunud, et Euroopa Komisjon ei võtnud selles raamistikus arvesse minu kavandatud kohalikele ja piirkondlikele esindajatele mõeldud Erasmuse programmi, mis oleks võimaldanud esindajatel käivitada kodanikele kasutoovaid ühisalgatusi.“

Taustteave

Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtted on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 5. Lissaboni lepinguga loodi mehhanism, mis võimaldab riikide parlamentidel jälgida ELi õigusaktide eelnõude vastavust subsidiaarsuse põhimõttele. Varajase hoiatamise süsteemi kaudu on riikide parlamentidel kaheksa nädalat aega esitada põhjendused, miks õigusakti eelnõu nende arvates subsidiaarsuse põhimõttele ei vasta. Kui põhjendatud arvamused moodustavad kolmandiku liikmesriikide parlamentide häälte arvust, tuleb Euroopa Komisjoni eelnõu läbi vaadata. Nn kollase kaardi menetlust on ajavahemikus 2007–2017 kasutatud ainult kolm korda.

Subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja „Teeme vähem, aga paremini“ rakkerühma lõi Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker 2017. aasta novembris. Ta palus rakkerühmal uurida kolme teemat: 1) kohalike ja piirkondlike omavalitsuste osatähtsus poliitika kujundamises ja Euroopa Liidu poliitikameetmete rakendamises; 2) subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete osatähtsus liidu institutsioonide ja organite töös, 3) kas vastutus teatavate poliitikavaldkondade eest tuleks delegeerida tagasi liikmesriikidele.

Rakkerühm kohtus nende kolme teema arutamiseks seitse korda. Nende arutelude, avaliku kuulamise ja arvukate sidusrühmade seisukohtade alusel esitatakse rakkerühma aruandes üheksa soovitust koos riikide parlamentidele, riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele, Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Regioonide Komiteele ja Euroopa Komisjonile ette nähtud rakendusmeetmetega.

Rakkerühma esimees on Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans ja sellesse kuulub kolm komitee liiget – president Karl-Heinz Lambertz (Belgia), Michael Schneider (Saksamaa) ja François Decoster (Prantsusmaa) – ja kolm riikide parlamentide liiget – Toomas Vitsut (Eesti), Kristian Vigenin (Bulgaaria) ja Reinhold Lopatka (Austria).

Kontaktisik:

Lauri Ouvinen

Tel +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023