Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Linnade ja piirkondade otserahastamine on endiselt väga oluline, et roheline kokkulepe jõuaks kohalikule tasandile  

Peamiseks eesseisvaks väljakutseks jääb linnade ja piirkondade otserahastamine eesmärgiga muuta roheline kokkulepe käegakatsutavateks projektideks kohalikul tasandil

Kuigi üle kogu Euroopa seisavad riigid silmitsi COVID-19 nakkuse taaslevikuga, teevad ELi linnad ja piirkonnad pidevat koostööd, et roheline kokkulepe jääks taastumise keskmesse. Otsejuurdepääs ELi vahenditele eesmärgiga viia ellu roheline kokkulepe ja saavutada kohalikul tasandil õiglane üleminek on jätkuvalt kogu ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste peamine prioriteet.

Töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ teisel koosolekul 21. oktoobril vahetasid Euroopa Regioonide Komitee liikmed mõtteid arvukate dokumentide üle, mis kuuluvad ELi majanduskasvu strateegia reguleerimisalasse, et saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Muu hulgas arutleti tööstuse, transpordi, põllumajanduse ja tugeva sotsiaalse Euroopa teemal.

Koosolek toimus pärast seda, kui Euroopa Komisjon ja Euroopa Regioonide Komitee kohustusid möödunud nädalal liikuma uude koostööetappi, et kiirendada rohelise kokkuleppe rakendamist Euroopa piirkondades ja linnades iseäranis kolmes valdkonnas: hoonete energiatõhusus, keskkonnahoidlik transport ja linnaruumi haljastamine.

Arutelu avas Sevilla linnapea Juan Espadas (ES/PES) , kes on komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni ning rohelise kokkuleppe töörühma esimees. Ta ütles: „Euroopa roheline kokkulepe on alussammas, millele peame uuesti ja paremini üles ehitama oma linnad ja piirkonnad, luues uusi töökohti, vähendades CO 2 heitkoguseid ja võideldes sotsiaalse ebavõrdsuse vastu. Täna on Euroopa Regioonide Komitee taas näidanud oma suutlikkust olla platvorm, mis ühendab tõhusalt peamisi sidusrühmi, sealhulgas Euroopa institutsioone, kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi, kodanikuühiskonda ja ettevõtjaid, et rajada meie kõigi jaoks kestlikum tulevik.“

Töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ koosolekul kohtusid komitee peamiste rohelisele kokkuleppele keskenduvate arvamuste raportöörid:

Flandria parlamendi liige Andries Gryffroy (BE/EA) tutvustas koostamisel olevat arvamust „Kliimamuutuste mõju piirkondadele: Euroopa rohelise kokkuleppe hindamine“ . Lugege siin meie intervjuud raportöör Gryffroyga.

Varssavi linnapea Rafal Trzaskowski (PL/EPP) tutvustas liikmetele arvamust „Euroopa kliimapakt“ , mis võeti vastu täiskogu eelmisel istungjärgul 13. oktoobril 2020. Lugege siin meie intervjuud linnapea Trzaskowskiga.

Lõuna-Hollandi provintsivalitsuse liige Jeannette Baljeu (NL / Renew Europe) võttis sõna arvamuse „Euroopa uus tööstusstrateegia“ teemal, mis võeti ühehäälselt vastu täiskogu 2020. aasta oktoobri istungjärgul. Klõpsake siin , et lugeda meie intervjuud raportöör Baljeuga.

Kerava linnavolikogu liige Anne Karjalainen (FI/PES) tegi kokkuvõtte arvamusest „Tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute jaoks“ , mis võeti vastu eelmisel nädalal komitee täiskogu oktoobri istungjärgul.

Galway linnavolikogu liige Declan McDonnell (IE/EA) tutvustas komitee liikmetele arvamust „Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused pidevas dialoogis kodanikega“ , mis on oluline panus peatsesse Euroopa tulevikku käsitlevasse konverentsi. Arvamus võeti vastu komitee täiskogu oktoobri istungjärgul.

Masoovia vojevoodkonna marssal Adam Struzik (PL/EPP) tegi kokkuvõtte arvamuse „Ühistranspordi probleemid linnades ja suurlinnapiirkondades“ põhipunktidest. Arvamus on kavas vastu võtta komitee täiskogu detsembri istungjärgul.

Olevano Romano vallavalikogu liige Guido Milana (IT/PES) tegi kokkuvõtte arvamusest „Talust taldrikule – kohalik ja piirkondlik mõõde“ , mis võetakse vastu komitee täiskogu detsembri istungjärgul.

Lisateave

Roheline kokkulepe kohalikul tasandil “ on Euroopa Regioonide Komitee uus algatus, mille eesmärk on seada linnad ja piirkonnad Euroopa rohelise kokkuleppe keskmesse ning tagada, et nii ELi kestliku majanduskasvu strateegia kui ka COVID-19 taastekavad väljenduksid linnade ja piirkondade otserahastamises ning konkreetsetes projektides iga territooriumi jaoks. Algatusega „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ tehti algust 15. juunil 2020 ja selle raames loodi spetsiaalne 13 liikmest koosnev töörühm. Lugege pressiteadet siin .

13. oktoobril 2020, täiskogu arutelul Euroopa Komisjoni Euroopa rohelise kokkuleppe eest vastutava juhtiva asepresidendi Frans Timmermansiga kohustusid Euroopa Komisjon ja Euroopa Regioonide Komitee liikuma uude koostööetappi, et kiirendada rohelise kokkuleppe elluviimist Euroopa piirkondades ja linnades. Lugege meie pressiteadet siin

Linnad ja piirkonnad juba rakendavad kohapeal üleminekut. Tutvuge rohelise kokkuleppe 200 parima tavaga meie veebikaardil .

See üritus on osa ELi piirkondade nädalast 2020 .

Kontaktisik:

David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :