Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Digitaalne Euroopa kõigile: arukad digilahendused peavad kasu tooma kõigile ELi kodanikele  

Euroopa Regioonide Komitee president ja esimene asepresident soovivad, et järgmine Euroopa Komisjon tagaks digitehnoloogiale ülemineku majanduslike ja sotsiaalsete hüvede jõudmise kõigi kohalike kogukondade ja kodanikeni. Ettepanekus „Digitaalne Euroopa kõigile“ keskendutakse digitaalse innovatsiooni seirele, jagamisele ja laiendamisele. Seda arutati kolmapäeval Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjoni lairibaühenduse platvormi koosolekul.

„On aeg, et digirevolutsiooni eeliseid looks ja tunnetaks kogu Euroopa Liit ühiselt. Kohalikud ja piirkondlikud kogukonnad ja omavalitsused on otseselt kaasatud digitaalse ühtse turu rakendamisse kohapeal, kuid nende suutlikkus muutustega toime tulla ja uusi lahendusi pakkuda on väga erinev. Seni on digipöördest saanud kasu peamiselt suuremad linnad, jõukamad piirkonnad ja üksikud kohalikud kogukonnad, mille omavalitsuses on tugevad juhid,“ ütles komitee president Karl-Heinz Lambertz.

Esimene asepresident Markku Markkula tutvustas ettepaneku kavandit lairibaühenduse platvormile , milles ELi liikmesriikide kohalikud ja piirkondlikud poliitikud teevad koostööd Euroopa Komisjoni ekspertidega, et hoogustada kiire lairibaühenduse kasutuselevõttu ELi piirkondades.

„Euroopas välja töötatud nutikad lahendused jäävad ulatuselt sageli liiga väikeseks ega ole piisavalt koostalitlusvõimelised. Selle tulemusena tõrjuvad maailmaareenil domineerivad tegijad Euroopa lahendused turult kõrvale. Euroopa vajab uut viisi nutikate digitaalsete lahenduste kasutuselevõtmiseks ning selleks, et võimaldada kohalikel ja piirkondlikel osalejatel digirevolutsiooni ühiselt vedada. Loogem üheskoos tugevad Euroopa digitaalökosüsteemid ning tuleviku koos kodanikega ja kodanike jaoks,“ rõhutas Markku Markkula.

Arutelus Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi digitaalse ühtse turu direktori Gerard De Graafiga vahetasid lairibaühenduse platvormi liikmed mõtteid president Lambertzi ja esimese asepresidendi Markkula ideede ja suuniste üle. Need hõlmavad järgmist:

arendada välja Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste võrgustik, mis oleks ühendatud piirkondlike aruka spetsialiseerumise strateegiatega;

kasutada mitmeid ELi rahastamisvahendeid, sealhulgas struktuurifonde, et tugevdada digitaalse innovatsiooni keskuste ja kiire lairibaühenduse kasutuselevõttu kõigis ELi piirkondades;

töötada koos haridus- ja koolitussektoriga välja piirkondlikud digioskuste ühendused, et vastata kohalike ettevõtete digitaalsetele vajadustele;

kasutada riigihankedirektiivi läbivaatamist selleks, et edendada arukate teenuste tõrgeteta kasutuselevõtmist tihedas koostöös digitaalse innovatsiooni keskustega; kasutada optimaalselt ära ühisostu kokkuleppeid; teha koostööd Euroopa Investeerimispangaga, et muuta ühisostud lihtsamaks;

käivitada igas liikmesriigis arukate näidiskülade ja piirkondade valimine, kombineerides seda erikoolituse ja süvalaiendamismeetmetega;

kasutada uusi digilahendusi pidevaks kohaliku tasandi dialoogiks kodanikega küsimustes, mis ulatuvad küberjulgeolekust kuni avalike digitaalteenusteni;

pakkuda 700 väikesele ja keskmise suurusega linnale Euroopa e-valitsuse auditite tegemiseks vautšeri süsteemi, mis aitaksid kohaliku omavalitsuse ekspertidel 15 päeva jooksul osutada konsultatsiooniteenust linnavolikogule;

võtta kasutusele asjakohased näitajad, millega saab mõõta kohalikul ja piirkondlikul tasandil tehtud edusamme, ning avaldada korrapäraselt aruandeid digitaalse ühtse turu kohaliku/piirkondliku mõõtme hetkeseisu kohta.

Lõplik ettepanek esitatakse Bukarestis 13.–14. juunil. 2019. aasta digitaalne assamblee

Kontaktisik:

Lauri Ouvinen

Tel +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Piirkondade ja linnade toetamiseks käimasolevates üleminekutes tuleb tegeleda digilõhega, leiavad kohalikud juhid
Piirkondade ja linnade toetamiseks käimasolevates üleminekutes tuleb tegeleda digilõhega, leiavad kohalikud juhid
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Euroopa vajab tugevamat, nüüdisaegset ja lihtsustatud ühtekuuluvuspoliitikat, et võidelda kasvava ebavõrdsuse vastu
Euroopa vajab tugevamat, nüüdisaegset ja lihtsustatud ühtekuuluvuspoliitikat, et võidelda kasvava ebavõrdsuse vastu
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGISTRATION-EUREGIONSWEEK-2022-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
31.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK2022-CALL-APPLICATIONS-SIDE-EVENTS-IS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
13.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/4TH-BROADBAND-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

The Broadband Platform discusses ways to improve digital cohesion in Europe
The Broadband Platform discusses ways to improve digital cohesion in Europe
10.05.2022