Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Michel Barnier ja Londoni linnapea arutavad ELi kohalike ja piirkondlike juhtidega Brexitiga seotud teemasid  

Täiskogu istungjärgul #CoRplenary toimub ka mõttevahetus Saksamaa ministri ja nelja Euroopa Komisjoni volinikuga kliimaeesmärkide, integratsiooni, põllumajanduse, laienemise ja ELi strateegilise mõtlemise üle.​

​Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier, Londoni linnapea Sadiq Khan ja Bretagne’i piirkonna volikogu esimees Loïg Chesnais-Girard kõnelevad esimesel Euroopa Regioonide Komitee täielikult virtuaalsel täiskogu istungjärgul 9. detsembril. Arutelul Brexiti üle, mis toimub veidi rohkem kui kolm nädalat enne Ühendkuningriigi väljaastumise üleminekuperioodi lõppu ja ajal, mil kaubandusleping on veel sõlmimata, käsitletakse Brexiti territoriaalset mõju ja tulevasi suhteid Ühendkuningriigi ja ELi piirkondade, linnade ning detsentraliseeritud haldusasutuste vahel.

Jälgi täiskogu istungjärku Euroopa Regioonide Komitee veebilehel

8. detsember, kliimameetmete tõhustamine COVID-19 pandeemia ajal

Kaks päeva enne seda, kui Euroopa Ülemkogu arutab võimalikku uut 2030. aasta kliimaeesmärki, võõrustab Euroopa Regioonide Komitee oma täiskogu istungjärgul Saksamaa keskkonna, looduskaitse ja tuumaohutuse ministrit Svenja Schulzet. Minister võtab kokku Saksamaa eesistumise ajal tehtud edusammud kliima ja energia valdkonnas ning arutab piirkondade ja linnade ettepanekuid kliimamuutustega võitlemiseks ja Euroopa kestliku taastumise tagamiseks, mis on ka komitee prioriteet.

9. detsember, ELi laienemise tulevik

Euroopa Komisjoni naabruspoliitika ja laienemise volinik Olivér Várhelyi vaeb 9. detsembril ELi suhteid naaberriikidega, sealhulgas tulevaste ELi liikmetega Lääne-Balkani riikidest.

10. detsember, taastumine Euroopa perspektiivist vaadatuna

Euroopa Komisjoni asepresident ning institutsioonidevaheliste suhete ja tulevikusuundade valdkonna volinik Maroš Šefčovič tutvustab esimest strateegilist perspektiivaruannet, milles keskendutakse vastupidavusele ja komisjoni 2021. aasta tööprogrammile, sealhulgas ELi jõupingutustele COVID-19 pandeemiast taastumise toetamiseks.

10. detsember, ränne: Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjon käivitavad tegevuskava

ELi siseasjade volinik Ylva Johansson arutab 10. detsembril uut rände- ja varjupaigalepet ning selle keskset sammast – integratsiooni ja kaasamise tegevuskava . 2019. aastal käivitatud integratsioonialgatusele tuginedes käivitavad Euroopa Komisjon ja komitee kohandatud partnerluse, et toetada kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi rändajate integreerimise poliitika rakendamisel oma kogukondades.

10. detsember, Euroopa maapiirkondade taastamise toetamine

Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Janusz Wojciechowski arutleb teemal, kuidas saaks hoogustada Euroopa maapiirkondade taastumist. Täiskogu istungjärgu arutelu keskendub sellele, kuidas koordineerida ELi ühist põllumajanduspoliitikat, struktuurifonde ning taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendit, et toetada kohalikke tootjaid, hoogustada põllumajandusliku toidutööstuse keskkonnahoidlikumaks muutmist, tugevdada ühtekuuluvust ja mitmekesistada majanduskasvu võimalusi maakogukondades.

Komitee liikmed arutavad üheksat arvamust ja võtavad need vastu. Arvamused sisaldavad soovitusi, mis kajastavad ELi piirkondade ja linnade poliitilisi prioriteete neis valdkondades. Lisaks võtab komitee vastu resolutsiooni Euroopa Komisjoni 2021. aasta tööprogrammi kohta.

TÄHTSAIMAD ARUTELUD

8. detsember kell 16.15 : kõne ja arutelu kliimameetmete tõhustamisest COVID-19 pandeemia ajal Saksamaa keskkonna, looduskaitse ja tuumaohutuse ministri Svenja Schulzega

9. detsember kell 14.30 : arutelu ELi ja Ühendkuningriigi vahelise lepingu ja Brexiti territoriaalsete tagajärgede üle, millel osalevad ELi-Ühendkuningriigi suhete rakkerühma juht Michel Barnier Euroopa Komisjonist, Londoni linnapea Sadiq Kahn ja Bretagne’i piirkonna volikogu esimees Loïg Chesnais-Girard

9. detsember kell 17.00 : arutelu laienemispaketi ja Euroopa naabruspoliitika üle, millel osaleb Euroopa Komisjoni naabruspoliitika ja laienemise volinik Olivér Várhelyi

10. detsember kell 11.00 : arutelu uue rände- ja varjupaigaleppe üle, millel osaleb Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Ylva Johansson

10. detsember kell 14.30 : arutelu maapiirkondade taaste ja vastupidavuse üle, millel osaleb Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Janusz Wojciechowski

10. detsember kell 15.30 : arutelu Euroopa Komisjoni 2021. aasta tööprogrammi ja ELi esimese strateegiliste tulevikusuundade analüüsi aruande üle, millel osaleb Euroopa Komisjoni institutsioonidevaheliste suhete ja tulevikusuundade valdkonna asepresident Maroš Šefčovič

VASTU VÕETAVAD ARVAMUSED

  • Majanduse juhtimise paketi hindamine Raportöör: Elio Di Rupo (BE/PES), Valloonia valitsuse peaminister.
  • Kohaliku valitsemise ja esindusdemokraatia tugevdamine uute digitehnoloogia vahendite abil Raportöör: Rait Pihelgas (EE/Renew Europe), Järva vallavolikogu.
  • Kliimamuutuste mõju piirkondadele: Euroopa rohelise kokkuleppe hindamine . Raportöör: Andries Gryffroy (BE/EA) , Flandria parlamendi liige.

· Ennetav kohanemine kliimamuutustega: võimalused ja koostoime jätkusuutlikkuse ja elukvaliteedi edendamiseks piirkondades ja kohalikes omavalitsustes – millised raamtingimused on selleks vajalikud? Raportöör: Markku Markkula (FI/EPP), Espoo linnavolikogu liige.

· Ühistranspordi probleemid linnades ja suurlinnapiirkondades Raportöör: Adam Struzik (PL/EPP), Masoovia vojevoodkonna vanem.

  • Talust taldrikule: kohalik ja piirkondlik mõõde Raportöör: Guido Milana (IT/PES), Olevano Romano (Rooma) vallavolikogu liige.
  • ELi maaelu taaselustamise strateegia Raportöör: Enda Stenson (IE/EA), Leitrimi krahvkonna volikogu.

· Euroopa Komisjoni aruanne ELi äärepoolseimate piirkondade uuendatud strateegilise partnerluse rakendamise kohta Raportöör: Ángel Víctor Torres Pérez (ES/PES), Kanaari saarte autonoomse piirkonna peaminister.

· Säästvam turism ELi linnades ja piirkondades Raportöör: Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/Renew Europe), Andaluusia autonoomse piirkonna valitsuse turismi, läbipaistvuse, õigusküsimuste ja kohaliku omavalitsuse eest vastutav aseminister.

Praktiline teave

Toimumiskoht: veebis

Toimumisaeg : teisipäev, 8. detsember kuni neljapäev, 10. detsember 2020.

Taustteave : täiskogu istungjärgu päevakord ning arvamused ja muudatusettepanekud .

Voogedastus : Euroopa Regioonide Komitee veebileht .

Kontaktisik :

PresseCdr@cor.europa.eu


Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022