Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
COVID-19: Euroopa Regioonide Komitee käivitab teabevahetusplatvormi, et toetada Euroopa kohalikke ja piirkondlikke kogukondi  

Teabevahetusplatvorm aitab jagada vajadusi ja lahendusi, suurendab vastastikust toetust ning on tagasisidemehhanismiks, mis võimaldab kontrollida ELi meetmete toimivust kohalikust ja piirkondlikust vaatepunktist. Komitee annab kohalikele kogukondadele korrapäraselt praktilist teavet ELi meetmete kohta.

Euroopa Regioonide Komitee on koostanud tegevuskava kohalike ja piirkondlike omavalitsuste toetamiseks ja abistamiseks koroonaviiruse pandeemia vastase võitluse eesliinil. Viiepunktiline kava hõlmab teabevahetusplatvormi käivitamist, et aidata kohalikel ja piirkondlikel juhtidel jagada oma vajadusi ja lahendusi ning suurendada vastastikust toetust kohalike kogukondade vahel kogu Euroopas. Samuti võimaldab see komitee liikmetel anda tagasisidet juba võetud ELi meetmete kohta, aidates hinnata poliitikameetmete toimivust kohapeal. Komitee annab korrapärast ja praktilist teavet ELi meetmete kohta, keskendudes eelkõige rahastamisvõimalustele.

Tegevuskavas, mille täna kiitis heaks komitee esimeeste konverents*, kutsutakse ELi institutsioone üles suurendama ELi toetust kohalikele juhtidele ELi tervisealase hädaolukorra mehhanismi kaudu, mille eesmärk on muu hulgas koordineerida oluliste meditsiiniseadmete jaotamist kogu ELis. Inimeste tervisealaste, sotsiaalsete ja majanduslike vajaduste käsitlemiseks peavad kohalikud ja piirkondlikud juhid kaitsma oma majandust. Tegevuskavas nõutakse rahalist toetust kohalikele ettevõtjatele ja töötuks jäänud inimestele ning ELi tuge kohandatud piirkondlikele majanduse elavdamise strateegiatele, mida praegu koostavad paljud ELi piirkonnad, et stabiliseerida majandust.

Tegevuskava heakskiitmist kommenteerides ütles Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas: „Meie komitee liikmed ning kõik ELi kohalikud ja piirkondlikud juhid teevad pandeemiaga võitlemisel erakordseid jõupingutusi. Neil rasketel aegadel peame olema ühtsed ja tegutsema vastutustundlikult. Paljud piirkondade valitsusjuhid ja linnapead on palunud mul luua teabevahetusplatvormi, mis võimaldaks komitee liikmetel ning kõigil ELi kohalikel ja piirkondlikel juhtidel jagada oma vajadusi, tagasisidet ja ideid ning töötada välja ühiseid lahendusi. Tegevuskava võimaldab ka paremini tegeleda kohalike kogukondade tervishoiuvajadustega, pandeemia sotsiaalsete ja majanduslike aspektidega ning nende mõjuga kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele.“

Euroopa Regioonide Komitee on oma institutsioonilises rollis Euroopa Liidu ning selle kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kokkupuute- ja võrdluspunkt. Praeguse kriisi tingimustes on komitee valmis abistama, teavitama, kaasama ja esindama kogu Euroopa piirkondi ja linnu. Praktilises ja konkreetses mõttes on komitee tegevuskaval järgmised eesmärgid:

1) suurendada ELi toetust kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele tervishoiusektoris, kutsudes üles looma ELi tervisealase hädaolukorra mehhanismi;

2) luua platvorm, mille abil vahetada teavet, teha koostööd ja soodustada vastastikust toetust ELi linnade ja piirkondade vahel;

3) anda komitee mehhanismide kaudu kohalikult ja piirkondlikult tasandilt konkreetset tagasisidet selle kohta, kuidas käsitleda pandeemia tervisealaseid, sotsiaalseid ja majanduslikke aspekte ning nende mõju inimestele ja kohalikele kogukondadele;

4) anda kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele korrapäraselt praktilist teavet kriisi lahendamiseks võetavate ELi meetmete kohta;

5) aidata kontrollida pandeemia vastu võitlemiseks võetavate ELi meetmete toimivust kohapeal; koguda liikmetelt tõendeid ELi poliitikameetmete parandamiseks, tuginedes kohaliku ja piirkondliku tasandi kogemustele (poliitika nn tervisekontroll).

Nende tegevuste ja meetmetega kaasneb teavitamine, et selgitada, mida EL teeb, et aidata ja toetada kohalikke kogukondi nende võitluses koroonaviiruse pandeemiaga.

*Euroopa Regioonide Komitee esimeeste konverents:

Apostolos Tzitzikostas, Euroopa Regioonide Komitee president ja Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner (Kreeka)

Vasco Ilídio Alves Cordeiro, Euroopa Regioonide Komitee esimene asepresident ja Assooride autonoomse piirkonna valitsuse juht (Portugal)

Olgierd Geblewicz , Euroopa Regioonide Komitee EPP fraktsiooni esimees ja Lääne-Pomorze vojevoodkonna marssal (Poola)

Christophe Rouillon , Euroopa Regioonide Komitee PESi fraktsiooni esimees ja Coulaines’i linnapea (Prantsusmaa)

François Decoster , Euroopa Regioonide Komitee fraktsiooni Renew Europe esimees ja Saint-Omeri linnapea (Prantsusmaa)

Władysław Ortyl , Euroopa Regioonide Komitee ECRi fraktsiooni esimees ja Podkarpacie vojevoodkonna marssal (Poola)

Kieran McCarthy , Euroopa Regioonide Komitee EA fraktsiooni esimees ja Corki linnavolikogu liige (Iirimaa)

Satu Haapanen , Euroopa Regioonide Komitee Roheliste fraktsiooni kaasesimees ja Oulu linnavolikogu liige (Soome)

Presidendi pressiesindaja

Michele Cercone

Tel +32 (0) 498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023