Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
COVID-19: komitee president nõuab piirkondade ja linnade toetuseks uut ELi tervisealase hädaolukorra mehhanismi  
Euroopa Regioonide Komitee presidendi Apostolos Tzitzikostase avaldus

Iga päev võitlevad tuhanded kohalikud ja piirkondlikud poliitikud eesliinil selle nimel, et piirata viiruse levikut ja ohjata selle mõju kohapeal. Euroopa Regioonide Komitee presidendi ja Kesk-Makedoonia piirkonna kubernerina imetlen kõigi nende professionaalsust, pühendumist ja julgust, kes juhivad võitlust COVID-19 vastu. Mobiliseerime oma kogukonnad kaitsma kõige nõrgemaid kodanikke ja tagama võimalikult laialdase majandustegevuse jätkumise.

Avaldan austust kõigile eesliinil tegutsevatele kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele ja eelkõige neile, kes maksavad selle eest ise kõrget hinda. Euroopa võib meile loota. Pandeemia vastu võitlemisel võib Euroopa arvestada oma linnapeade, piirkondade juhtide ning kohalike ja piirkondlike kogude liikmetega. Samas on oluline, et EL aitaks kohalikke kogukondi ajal, mil nad Euroopat kõige rohkem vajavad, rakendades viivitamatult Euroopa Liidu eelarvet ja sekkumisvõimet oma kodanike ja ettevõtjate heaks.

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu jõupingutused on õigesti suunatud. Stabiilsuse ja kasvu pakti ning riigiabi eeskirjade paindlikkus on väga oluline, kuna see lihtsustab ja kiirendab ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamist. Ka Euroopa Investeerimispanga ning selliste oluliste vahendite nagu Euroopa Solidaarsusfond ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond kasutuselevõtmine võib tuua kasu kohalikele kogukondadele. Oma vahetutele kogemustele ning kolleegidelt ja komitee liikmetelt saadavale tagasisidele tuginedes olen siiski seisukohal, et EL peab minema kaugemale ja käivitama ELi tervisealase hädaolukorra mehhanismi, mille eesmärk on paremini toetada tuhandeid kohalikke ja piirkondlikke juhte, kellel on raskusi tervishoiuteenuste osutamisega kohapeal.

Tervisealase hädaolukorra mehhanism peaks aitama linnadel ja piirkondadel üle Euroopa värvata kiiresti juurde meditsiinitöötajaid, osta rohkem meditsiiniseadmeid, toetada intensiivraviteenuseid ning varustada haiglaid ja koole sanitaarvahendite ja -materjalidega. See peaks koondama rahalisi vahendeid ja tegema need riiklikele tervishoiuteenustele piirkondlikest, riiklikest ja ELi eelarvetest paremini kättesaadavaks. Peame investeerima rohkem, et päästa elusid juba täna ja suurendada oma vastupanuvõimet tulevikuks. Mehhanismi tuleks rahastada olemasolevatest riiklikest ja piirkondlikest vahenditest, kättesaadavatest ELi struktuuri- ja investeerimisfondidest, mis on ümber suunatud kiireloomulistele vajadustele, ning praeguse ELi eelarve varudest eraldatavatest uutest vahenditest kuni 10 miljardi euro ulatuses.

Samuti peab Euroopa Komisjon veelgi parandama ja lihtsustama juurdepääsu ELi ühtekuuluvuspoliitika raames saadaolevatele ressurssidele, et pandeemia ohjeldamisega raskustes olevatel kohalikel kogukondadel oleks võimalik neid kiiremini kasutada. Ühtekuuluvuspoliitika vahendid on taas kord osutunud asendamatuks päästerõngaks nende jaoks, kes seisavad silmitsi enneolematute probleemidega kohapeal. Ühtekuuluvus jääb ELi kõige võimsamaks investeerimisvahendiks, mis võimaldab ELi, riiklikel, piirkondlikel ja kohalikel osalejatel koostööd teha ja kriisidele reageerida.

Tulevik on ebakindel ja kogukonnad vajavad täna pakiliselt abi mitte ainult inimelude kaitsmiseks, vaid ka pärastiseks ülesehituseks. Peame suutma kogu Euroopas töötada partnerluses ja jagada vastutust õiglaselt. Euroopa Liit peab pakkuma toetust ja solidaarsust neile, kes seda kõige enam vajavad: see ei ole kunagi olnud nii oluline kui praeguse pandeemiakriisi arenemisel. Piirkonnad ja linnad jäävad viirusevastases võitluses eesliinile. Poliitikutena on meil nendel keerulistel aegadel esmajoones vastutus oma kodanike ees. Peame nende kaitsmiseks ühendama jõud kohalikul, piirkondlikul, riigi ja Euroopa tasandil. Olen kindel, et demokraatia on tugevam kui mis tahes viirus ja et tänu meie ühistele jõupingutustele väljume COVID-19 kriisist lõppkokkuvõttes tugevamana.

Presidendi pressiesindaja:

Michele Cercone

Tel +32 (0) 498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023