Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Koroonaviiruse puhang ja ELi vastus  

​Vastuseks koroonaviiruse puhangule hindavad ELi institutsioonid, liikmesriigid ning kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused iga päev olukorda ning esitavad nii kiirmeetmeid kui ka keskpika perspektiivi ettepanekuid kriisi mõju tasakaalustamiseks.

Lisaks haiguse leviku piiramisele ja haigete ravimise meetmetele moodustas Euroopa Komisjon koroonaviirusele reageerimise rühma ning esitas 13. märtsil mitu seadusandlikku ettepanekut, mille eesmärk on leevendada kriisi majanduslikku mõju. Ettepanekud käsitlevad töötajate ja ettevõtjate kaitset tulu saamata jäämise eest, näiteks lihtsustatud riigiabi eeskirjade ning ELi eelarvest ja Euroopa Investeerimisfondist eraldatava rahalise abi kaudu. Muu hulgas tegi Euroopa Komisjon ettepaneku uue „Koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse“ kohta 37 miljardi euro ulatuses, mis koosneks kasutamata jäänud ja veel eraldamata struktuurifondide vahenditest. Kõik teabeallikad ELi reageerimise kohta koroonaviiruse puhangule on kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadavad siit .

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NAT-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
05.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Regional resilience as a backbone of the resilience of the EU
Regional resilience as a backbone of the resilience of the EU
29.04.2022