Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
COVID-19: Euroopa Regioonide Komitee president väljendab heameelt uute ELi meetmete üle, mis vastavad piirkondade ja linnade üleskutsele, ning rõhutab ühtlasi, et kohalikud juhid jälgivad tegelikku olukorda.  

Euroopa Regioonide Komitee presidendi Apostolos Tzitzikostase sõnavõtt Euroopa Komisjoni 2. aprillil 2020. aastal kavandatud meetmete kohta

Euroopa Regioonide Komitee presidendi Apostolos Tzitzikostase sõnavõtt Euroopa Komisjoni 2. aprillil 2020. aastal kavandatud meetmete kohta

„Euroopa Komisjon esitas täna meetmete kogumi, mis on vastus Euroopa Regioonide Komitee ning paljude kohalike ja piirkondlike omavalitsuste hiljutistele üleskutsetele toetada paremini nende jõupingutusi kriisi sotsiaalsete, majanduslike ja tervisealaste tagajärgedega tegelemisel.

Töötuseriski leevendamise rahastamisvahendi kavaga nähakse ette konkreetsed meetmed, mille eesmärk on tagada, et töötajad saavad jätkuvalt palka, ja aidata ettevõtjatel töökohti säilitada. Loodan, et see aitab kohalikel kogukondadel kogu Euroopas leevendada COVID-19 pandeemia sotsiaalset ja majanduslikku mõju. Samuti on väga oluline, et uus kava suudaks aidata meie piirkondade ja linnade perekondi ja ettevõtjaid ning säilitada meie piirkondade majanduse tootmisvõimsust. Komitee on valmis aitama kaasa kava kiirele vastuvõtmisele ja tagab tegeliku olukorra kohapealse kontrolli, et hinnata, kuidas need meetmed vastavad meie kohalike kogukondade igapäevastele vajadustele.

Mul on hea meel Euroopa Komisjoni ettepaneku üle kasutada ELi eelarvevarusid, et investeerida veel 3 miljardit eurot tervishoiusektorisse erakorralise toetuse rahastamisvahendi kaudu. See on vastus komitee üleskutsele luua ELi tervisealase hädaolukorra mehhanism, mida rahastatakse ELi eelarves kasutamata rahast, nagu on üksikasjalikult kirjeldatud komitee koroonaviiruse tegevuskavas. Need vahendid võimaldavad meie piirkondadel ja linnadel osta hädavajalikke vahendeid ja meditsiiniseadmeid ning toetada paremini pandeemiavastases võitluses esirinnas olevate meditsiini-, sotsiaal- ja hädaabitöötajate tööd.

Komisjon tegi täna ka ettepaneku sätete kohta, millega veelgi suurendada paindlikkust ühtekuuluvus- ja põllumajandusfondide kasutamisel ning kiirendada nende sekkumist, et toetada erakorralisi meetmeid ja majanduse elavdamist. Kohalike ja piirkondlike juhtidena toetame komisjoni jõupingutusi, et suunata enne kriisi kavandatud investeeringud kiiresti ümber. Samal ajal kutsun ma Euroopa Komisjoni üles tagama, et piirkonnad jääksid meetmete kavandamisel ja rakendamisel peamisteks osalejateks. Ühtekuuluvus ja maaelu areng annavad võimaluse kasutada ainulaadset töömeetodit, mis ühendab ELi, riiklikke ning piirkondlikke ja kohalikke osalejaid. Ainult piirkondlike ja kohalike juhtide otseseid kogemusi täielikult ära kasutades saab ELi investeeringute kaudu rahuldada meie inimeste ja ettevõtete vajadusi.“

Komitee tegevuskava, mille eesmärk on aidata piirkondadel ja linnadel võidelda COVID-19 vastu Euroopa Liidus .

Presidendi pressiesindaja

Michele Cercone

Tel +32 (0) 498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022