Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa tuleviku konverents: peame kuulama ja tegutsema vastavalt kodanike nõudmistele  

Sel nädalavahetusel Strasbourgis Euroopa Parlamendis toimunud Euroopa tuleviku konverentsi täiskogu istungjärgul kõlas tänu laiendatud delegatsioonile rohkem kui miljoni kohaliku ja piirkondliku tasandi valitud poliitiku hääl selgemalt kui kunagi varem. Kokku osales Euroopa tuleviku konverentsi teisel täiskogu istungjärgul 30 piirkondlikku ja kohalikku delegaati .

Euroopa Regioonide Komitee ehk ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste poliitilise kogu18-liikmelisele delegatsioonile lisandus Strasbourgis veel 12 juhtivate Euroopa ühenduste ja muude sidusrühmade delegaati, kes esindavad kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ja kogusid kõikjalt Euroopast. Nad rõhutasid üheskoos oma olulist rolli poliitilise tasandina, mis on kodanikele kõige lähemal ja mida kodanikud kõige enam usaldavad ning mis vastutab 70% ELi poliitika elluviimise eest.

Euroopa Regioonide Komitee president ja Kreeka Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas , kes juhib komitee delegatsiooni, ütles: „Meie kodanikud ootavad, et nende valitud juhid kuulavad ja tegutsevad, selleks et saavutada kohapeal tulemusi. Hiljutisest uuringust , milles osales üle 3300 kohaliku ja piirkondliku poliitiku tervest EList, ilmnes, et 85% neist soovib olla rohkem kaasatud ELi poliitika kujundamisse ja 75% soovib tugevdada osalusdemokraatiat. Meie 30 piirkondliku ja kohaliku tasandi juhist koosnev delegatsioon nõuab demokraatlikumat ja tõhusamat Euroopa Liitu, kes tunnistab, et Brüsselis või Strasbourgis tehtud otsuseid viivad lõpuks ellu kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud juhid. Neile tuleb anda ELi otsustusprotsessis suurem roll nende pädevusvaldkondades, et taastada usaldus ja tuua Euroopa inimestele lähemale.“

Komitee esimene asepresident Vasco Alves Cordeiro lisas: „Kohaliku ja piirkondliku tasandi valitud esindajad on valmis täiel määral osalema Euroopa tuleviku kujundamises. Konverentsil on oluline kuulata, kuid sama oluline on ka tegutseda. Konverentsi järelmeetmed on ülitähtsad. Dialoog eurooplastega ei tohiks lõppeda 2022. aasta kevadel. Meie, Euroopa Regioonide Komitee liikmed, juba nõuame alalise dialoogi sisseseadmist kodanikega. Kui soov on tagada ühtekuuluvus, solidaarsus ja sotsiaalne õiglus, ei tohiks ELi ja selle toimimisviisi muutmine olla tabu.“

Nädalavahetusel ühinesid Strasbourgis 30 kohalikku ja piirkondlikku delegaati Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni, liikmesriikide valitsuste, kodanike esindajate ja teistega mitmes temaatilises arutelurühmas, mille nõupidamiste tulemused kajastuvad konverentsi lõppjäreldustes. Need hõlmavad mitmesuguseid teemasid, nagu osalusdemokraatia, tervis, kliimamuutused, sotsiaalne õiglus, haridus, ühiskonna digiüleminek ja ränne – kõiki valdkondi, kus kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on teenuste ja taristu pakkumisel ning kodanike toetamisel esirinnas.

Komitee esitab oma lõpliku panuse konverentsile 9. Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumisel , mis toimub Prantsusmaa eesistumise ajal 3.–4. märtsil 2022.

Taustteave:

ELi ametliku institutsioonina on komiteel õigus olla esindatud Euroopa tuleviku konverentsil delegatsiooniga, kuhu kuulub 18 liiget eri riikidest ja fraktsioonidest. Et tagada riigist madalama tasandi esindajate suurem kaasamine Euroopa tuleviku kujundamisse, palus komitee osalema ka teisi organisatsioone ja ühendusi, kes esindavad piirkondlikke ja kohalikke juhte kogu Euroopast. Lisandusid veel 12 liiget, kes esindavad järgmisi sidusrühmi: Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu, Eurocities , Euroopa Piirkondade Assamblee, Euroopa Mereliste Äärealade Konverents, Euroopa Piirialade Ühendus ja Euroopa Piirkondlike Seadusandlike Kogude Konverents. Tänu neile on kohaliku ja piirkondliku tasandi delegatsioonis tervelt 30 liiget .

Konverentsi töörühmades ja täiskogu istungjärkudel arutusele tulevad küsimused on osaliselt pärit digitaalselt platvormilt , kus igaüks kogu EList saab esitada ideid ja ettepanekuid. Ka komitee liikmed on arutelule sel viisil kaasa aidanud, esitades peaaegu 40 konkreetset ettepanekut kohaliku ja piirkondliku tasandi osaluse parandamiseks. Kodanike paneelaruteludes osaleb 800 igas vanuses meest ja naist kogu EList ja igast eluvaldkonnast ning ka nemad arutavad konverentsi põhiteemasid kodanike vaatenurgast. Nagu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajadki, annavad nad olulise panuse ELi poliitika mõjusse ja arengusse kohapeal.

Muudeks näideteks komitee kesksest rollist kohalike ja piirkondlike omavalitsuste hääle kuuldavakstegemisel Euroopa demokraatia arendamisel on ka Euroopa demokraatia kõrgetasemeline töörühm , komitee uuring kodanike hulgas Euroopa tuleviku konverentsi teemal , komitee endiste liikmete võrgustik ja ELi teemasid käsitlevate volikogu liikmete äsja loodud võrgustik .

Kontaktisikud:

Carmen Schmidle

Tel +32 (0) 494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.Jouglain@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023