Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Komisjoni aruandes viidatakse piirkondlike keskuste võrgustiku (RegHub) algatusele ja kutsutakse üles suurendama koostööd Euroopa Regioonide Komiteega, et anda panus komisjoni poliitikakujundamisse  

Oma hiljutises ülevaatearuandes parema õigusloome kohta, mis avaldati 15. aprillil, võttis Euroopa Komisjon teadmiseks meetmed, mida Euroopa Regioonide Komitee on viimasel ajal rakendanud subsidiaarsuse rakkerühma eelmisel aastal tehtud soovituste elluviimiseks

Aruandes märgitakse, et rakkerühm rõhutas samuti, kui raske on koguda kohalike ja piirkondlike omavalitsuste seisukohti üle kogu liidu. Pärast seda moodustas Euroopa Regioonide Komitee piirkondlike keskuste (20) katsevõrgustiku ELi poliitika rakendamise läbivaatamiseks, et hinnata ELi õigusaktide elluviimist tegelikkuses.

Komisjon tõhustab koostööd Euroopa Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega, komisjoni esindustega liikmesriikides, riigiasutuste ja muude esindusühendustega, et suurendada üldist teadlikkust võimalustest anda oma panus komisjoni poliitikakujundamisse.​

Jaga :
 
Seonduv teave
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022