Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
#CohesionAlliance: üleeuroopaline allianss nõuab 2020. aasta järgseks ajaks tugevat ja tõhusamat ELi regionaalpoliitikat  

 

Ühtekuuluvuspoliitika – ELi peamine investeerimis- ja solidaarsusvahend – on vähendanud ebavõrdsust, levitanud innovatsiooni ja edendanud jätkusuulikku majanduskasvu. See peab edaspidigi olema ELi tuleviku üks sammas ning seda ei tohi õõnestada ei Brexiti finantsmõju ega uute ülesannete rahastamise vajadus. Sellise sõnumi edastasid Euroopa Liidu, riikide kohaliku tasandi ja kodanikuühiskonna esindajad, kes tulid Brüsselisse, et käivitada Euroopa piirkondade ja linnade nädala avamisel ühtekuuluvuse allianss #CohesionAlliance.

 

Natuke aega pärast seda, kui Euroopa Komisjon avaldas uued andmed selle kohta, et ELi ühtekuuluvuspoliitika on suutnud leevendada majanduskriisi mõju, kohtusid sajad kohaliku ja piirkondliku tasandi poliitikud riikide ja ELi juhtidega, et arutada selle Euroopa peamise investeerimisvahendi tulevikku, mille eelarve on 2014.–2020. aastal enam kui 630 miljardit eurot.

 

Kuna mais 2018 on oodata Euroopa Komisjoni ettepanekut ELi eelarve kohta pärast 2020. aastat, siis vaatab ühtekuuluvuse allianss tulevikku Euroopa järgmise investeerimisstrateegia poole. Alliansi eesmärgid sõnastas Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz ning esindajad ELi linnade ja piirkondade peamistest ühendustest, sh Euroopa Piirialade Ühendus (AEBR), Euroopa Piirkondade Assamblee (AER), Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR), Euroopa Mereliste Äärealade Konverents (CPMR) ja Eurocities. Üritusest võttis osa ka Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Corina Creţu .

 

President Lambertz ütles: „Euroopa Liit peab lahendama kodanike jaoks kõige olulisemad küsimused ja seepärast peab järgmine ELi eelarve olema eelarve, mille koostamisel lähtutakse inimestest ja mis vastab 21. sajandi katsumustele. Ühtekuuluvuse allianss esindab lihtsat seisukohta, et ELi ühtekuuluvuspoliitika, mille abil investeeritakse meie kogukondadesse, vähendatakse piirkondlikku ebavõrdsust ja toetatakse sotsiaalset integratsiooni, on kõige tähtsam solidaarsuse väljendus. Euroopa suurte eesmärkidega kooskõlas tuleb nüüd vastu võtta ka paindlik ja edasipüüdlik ELi eelarve, mis tagab igale piirkonnale ja linnale tugeva ühtekuuluvuspoliitika.“

 

„Ühtekuuluvuspoliitika on mõeldud eeskätt inimeste jaoks, nende elu parandamiseks. Seepärast on mul hea meel näha, et ühtekuuluvuse allianss alustab tegevust, võttes endale eesmärgiks tuua kokku linnad ja piirkonnad, aga ka Euroopa VKEde, haiglate, koolide ja üldiselt kogu kodanikuühiskonna esindajad. Euroopa ja selle 500 miljonit elanikku vajavad rohkem kui kunagi varem tugevat ühtekuuluvuspoliitikat,“ ütles volinik Creţu.

 

#CohesionAlliance’i deklaratsioonile annab oma allkirja üha rohkem linnapäid ning kohaliku ja piirkondliku tasandi juhte üle kogu Euroopa, samuti Euroopa Parlamendi liikmeid ning kodanikuühiskonna ja ettevõtjate ühenduste esindajaid. Euroopa piirkondade ja linnade nädalal toimub kõrgetasemelisi poliitilisi arutelusid ning üle 120 seminari ja kõrvalürituse, et analüüsida, kuidas muuta ELi ühtekuuluvuspoliitika paremaks ja nähtavamaks.

 

Nende kaheksa kuu jooksul, mis on jäänud 2020. aasta järgse ELi eelarve projekti avaldamiseni, on allianssi toetajate eesmärk suurendada teadlikkust sellest, kuidas ELi ühtekuuluvuspoliitika parandab inimeste elu kõikjal Euroopas.

 

Lisateavet #CohesionAlliance’i algatuste, avalduste ja seisukohavõttude kohta leiate aadressil https://cohesionalliance.eu.

 

Kontaktisik:
Pierluigi Boda

Tel +32 2 282 2461

Mobiiltelefon +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

 

 

 

Märkus toimetajatele

Euroopa piirkondade ja linnade nädal

15. Euroopa piirkondade ja linnade nädala raames tuleb 9.–12. oktoobril Brüsselisse ligikaudu 5700 kohaliku omavalitsuse esindajat, ELi fondivalitsejat, regionaalpoliitika eksperti ja praktikut. Kõrgetasemelistel poliitilistel aruteludel ja üle 130 seminaril vahetatakse arvamusi ja kogemusi kolmel põhiteemal: vastupanuvõimeliste piirkondade ja linnade kujundamine (#LocalResilience), piirkonnad ja linnad kui muutuste käivitajad (#TakeAction) ning teadmiste jagamine tulemuste saavutamiseks (#SharingKnowledge). Ajakirjanikele on koostatud spetsiaalne meediaprogramm.

 

 

Ühtekuuluvuspoliitika tulevik

Euroopa Regioonide Komitee arvamus Euroopa ühtekuuluvuspoliitika tuleviku teemal

Komitee uuringud ühtekuuluvuspoliitika tuleviku teemal

Programmitöö perioodi 2007–2013 hindamine

ELi ühtekuuluvuspoliitika avatud andmete portaal

 

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-EUROPE-WIDE-COALITION-DEMANDS-A-STRONG-AND-MORE-EFFECTIVE-EU-REGIONAL-POLICY-AFTER-2020.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-EUROPE-WIDE-COALITION-DEMANDS-A-STRONG-AND-MORE-EFFECTIVE-EU-REGIONAL-POLICY-AFTER-2020.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-EUROPE-WIDE-COALITION-DEMANDS-A-STRONG-AND-MORE-EFFECTIVE-EU-REGIONAL-POLICY-AFTER-2020.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-EUROPE-WIDE-COALITION-DEMANDS-A-STRONG-AND-MORE-EFFECTIVE-EU-REGIONAL-POLICY-AFTER-2020.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-EUROPE-WIDE-COALITION-DEMANDS-A-STRONG-AND-MORE-EFFECTIVE-EU-REGIONAL-POLICY-AFTER-2020.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023