Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Ühtekuuluvus, konkurentsivõime ja lähenemine: Portugali peaminister nõuab Euroopale rohkem vahendeid ja regionaalinvesteeringuid  

Portugali peaminister Antonio Costa ühines sadade kohaliku ja piirkondliku tasandi juhtidega, et arutada Euroopa tulevikku. Euroopa Regioonide Komitees korraldatud väitlusel lausus peaminister, et Euroopa peab kiiremas korras kurssi muutma, et reageerida üleilmsele konkurentsile, vähendades selleks piirkondlikke erinevusi, suurendades liikmesriikide osamakseid ELi eelarvesse, tugevdades regionaalinvesteeringuid ja kaasates kõik valitsustasandid.

Peaminister ütles, et EL peab esikohale seadma piirkondade ja linnade sotsiaalse ühtekuuluvuse ja lähenemise. Antonio Costa, kes on ka komitee endine liige, nõudis ELi eelarve suurendamist, leides, et 1 % kogurahvatulust ei ole piisav: „Globaliseeruvas maailmas vajab Euroopa suuremat ühtekuuluvust ja konkurentsivõimelisemat majandust. Uutele probleemidele reageerides ei tohi me õõnestada sellised liidu alustalasid nagu ühine põllumajanduspoliitika või ühtekuuluvuspoliitika. Meil on eesmärgid ja meil on poliitikameetmed. Kui soovime kriisidele vastupanuvõimelisemat ja uuteks väljakutseteks paremini valmis ja tugevamat ELi, peab liidul olema ka rohkem vahendeid.“

Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul toimunud arutelul kõneledes nõustus komitee president Karl-Heinz Lambertz eelnevaga: „Meil kõigil lasub vastutus suunata Euroopa tagasi tasakaalustatud majanduskasvu rajale. Sotsiaalne, majanduslik ja territoriaalne ühtekuuluvus on liidu DNAs, kuid vaja on rohkem investeerida piirkondadesse ja maaellu. Järgmine ELi eelarve kujundab Euroopa edasisi samme, mistõttu peavad liikmesriigid tugevdama, mitte vähendama linnade ja piirkondade rahalisi vahendeid, et luua töökohti ja süvendada Euroopa integratsiooni.“

Euroopa Regioonide Komitee võitleb koos piirkondlike liitudega ELi regionaalinvesteeringute eest järgmises Euroopa Liidu eelarves ELi-ülese ühtekuuluvuspoliitika alliansi #CohesionAlliance kaudu, mistõttu avaldas ka Antonio Costa toetust tugevale ühtekuuluvuspoliitikale. „Tänu ühtekuuluvuspoliitikale on Euroopa jõudnud igasse külla, igasse valda, igasse linna ja igale tänavale Euroopas,“ ütles ta. „Just seetõttu ei või ega tohi ühtekuuluvusest saada kohandamise muutujat järgmises mitmeaastases finantsraamistikus.“

Arutelu käigus väljendasid ELi kohalike ja piirkondlike esindajate kogu – Euroopa Regioonide Komitee – liikmed toetust peaministri visioonile. Nad tunnistasid, et mõistavad Euroopa majanduse uuendamise vajadust territoriaalse ühtekuuluvuse, taristu ja keskkonnasäästlikkuse tugevdamise abil. Nad olid nõus, et EL peab pöörama rohkem tähelepanu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rollile ja mõjule, sest viimased mitte ainult ei vea piirkondlikku majandust, vaid nad teevad ka valijate mured kuuldavaks ja koondavad kogukondi ELi poliitikameetmete toetuseks.

Portugali peaminister lisas samuti, et Euroopa rahaliit tuleb kiiresti lõpule viia: „Euroala struktuursed nõrkused on ikka veel lahendamata. Seni kuni majandus- ja rahaliit ei ole realiseerunud, ei kao uute kriiside oht kuhugi. Seepärast olen kogu aeg olnud omavahenditel põhineva euroala eelarve loomise eestkõneleja.“

***

Märkus toimetajatele:

Arutelu annab panuse komitee algatusse „Mõttevahetus Euroopa teemal“, mille käigus korraldavad komitee liikmed kodanikega üle Euroopa sadu arutelusid, mille tulemused koondatakse aruandesse, mis esitatakse nõukogule selle aasta sees.

2020. aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika tugevdamiseks kõigi piirkondade ja linnade jaoks käivitas komitee koos ELi juhtivate piirkondlike liitudega ühtekuuluvuspoliitika alliansi #CohesionAlliance, mille näol on tegu rohujuure tasandi liikumisega, mis on avatud kõigile, kes usuvad, et ELi ühtekuuluvuspoliitika peab ka edaspidi olema ELi tuleviku alussammas. Alates alliansi loomisest möödunud aasta oktoobris lisandub sellele iga päev uusi allakirjutanuid, nende seas kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, Euroopa Parlamendi liikmed, ettevõtjate ühendused, teadusasutused, ametiühingud ja mõttekojad.

Arutelu saab järelvaadata aadressil EbS. Fotosid on võimalik tasuta alla laadida.

Kontaktisik:
Andrew Gardner

Tel +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seonduv teave
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023