Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi piirkonnad ja linnad tunnustavad liikmesriike lubaduse eest käsitleda ühtekuuluvuspoliitikat ka edaspidi Euroopa Liidu ühe põhisambana  

#CohesionAlliance – tugevamat ühtekuuluvuspoliitikat taotlev12 000allakirjutanuga üleeuroopaline koalitsioon – reageerib täna ELi üldasjade nõukogus vastu võetud ühtekuuluvuspoliitika järeldustele.

Ühtekuuluvuspoliitika allianss (#CohesionAlliance) tunnustab üldasjade nõukogu järeldusi, milles toonitatakse ühtekuuluvuse kui ELi põhimõtte, poliitika, eesmärgi ja nurgakivi tähtsust, rõhutades samas, et ühtekuuluvus on pikaajaline poliitika, millest peaksid jätkuvalt kasu saama kõik ELi piirkonnad. Kuigi ühtekuuluvuspoliitika on aidanud leevendada hiljutiste kriiside, näiteks COVID-19 pandeemia ja Venemaa Ukraina-vastase sõja mõju, peab see jääma ELi kõige olulisemaks pikaajaliseks poliitikaks, mille eesmärk on vähendada piirkondadevahelisi erinevusi.

Allianss on valmis tegema koostööd Euroopa Komisjoni ja liikmesriikidega, et määratleda täpsemalt ühtekuuluvuse mittekahjustamise põhimõte, mis peaks ära hoidma uue ebavõrdsuse tekkimise Euroopas. Ühtekuuluvuse kui Euroopa Liidu üldise väärtuse tugevdamine on pakilisem kui kunagi varem.

#CohesionAlliance tunnustab tõdemust, et ühtekuuluvuspoliitika peaks jätkuvalt põhinema jagatud eelarve täitmisel ja partnerluslepingutel Euroopa, riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste vahel kohalike sidusrühmade osalusel. Lisaks rõhutab allianss ministrite üleskutset seista vastu rahastamisvahendite dubleerimisele ja killustamisele, et vältida kattumist ühtekuuluvuspoliitikaga. Üleskutses võetakse arvesse #CohesionAlliance liikmete poolt oktoobris vastu võetud uude avaldusse lisatud taotlust.

Kogu ELi hõlmav koalitsioon tuletab meelde oma pühendumust muuta ühtekuuluvuspoliitika tulevikus veelgi lihtsamaks ning parandada selle tõhusust ja positiivseid tulemusi Euroopa kodanike jaoks. Partnereid kaasatakse 2021.–2027. aasta investeerimiskavade tõhusasse rakendamisse ja nad on valmis andma oma panuse ühtekuuluvuspoliitika tulevikku käsitlevasse arutellu.

Euroopa Regioonide Komitee president Vasco Alves Cordeiro märkis:„Peame tugevdama ja edendama ühtekuuluvuspoliitika aluspõhimõtteid kui pikaajalist struktuuripoliitikat, mis viiakse ellu partnerluses piirkonnade ja linnadega, valmistudes samas poliitikat ajakohastama, et muuta see tõhusamaks ning Euroopa linnades ja piirkondades hõlpsamini elluviidavaks.Peame õppima sellest, kuidas ühtekuuluvuspoliitika abil on tegeletud hiljuti Euroopat raputanud kriisiga, et muuta ühtekuuluvuspoliitika tulevikukindlaks.Mul on hea meel, et liikmesriigid on täna võtnud kohustuse parandada Euroopa ühtekuuluvusele eraldatud ELi vahendite koordineerimist.Üheskoos – osana uuest ühtekuuluvuspoliitika alliansist – suudame tugevdada ühtekuuluvuspoliitikat, mis tagab edu ja heaolu kõigile Euroopa kodanikele.“

Kontakt:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023