Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Komisjon ning linnad ja piirkonnad kohustuvad tegema tihedamat koostööd, et edendada vabakaubanduslepingute kasutuselevõttu  

Kaubandusvolinik Phil Hogan ühines 2. märtsil Euroopa Regioonide Komitee majanduspoliitika komisjoni (ECON) liikmetega, et arutada võimalusi ja takistusi ELi vabakaubanduslepingute rakendamisel kohalikul ja piirkondlikul tasandil. ECONi komisjoni liikmed võtsid vastu ka oma soovitused vabakaubanduslepingute rakendamise, lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi ning teenusepaketi kohta.

ELi kaubanduslepingud kolmandate riikidega hõlmavad rohkem kui 70 turgu ja ligi 41% ELi kaubavahetusest kogu maailmas. Praegu sõltub ELis üle 36 miljoni töökoha ülejäänud maailma tehtavast ELi ekspordist. Hoolimata sellest, et kaubandusel on jätkuvalt suur potentsiaal majanduskasvu, tööhõive, töökohtade loomise ja investeeringute seisukohast ELis, tuleb teha rohkem jõupingutusi, et suurendada vabakaubanduslepingute kasutuselevõttu kohapeal.

„Meie piirkondade hääl on otsustava tähtsusega, kui soovime kujundada sellist ELi poliitikat, mis on nii tõhus kui ka vastuvõetav. Just siin annab Euroopa Regioonide Komitee nii suurt lisaväärtust. Teie liikmed on kohalike oludega kursis kogu Euroopas ja sel viisil annate ELi poliitikale demokraatliku legitiimsuse,“ ütles kaubandusvolinik Phil Hogan oma avasõnavõtus.

Hiljutine 2019. aasta uuring , mille komitee korraldas koos Eurochambres’iga, näitab, et kaubanduse tõhusaks rakendamiseks on vaja tegeleda väheste teadmistega ELi vabakaubanduslepingute kohta, andes praktilist teavet selle kohta, kuidas VKEd saavad neid tegelikkuses kasutada.

„Me hindame väga vabakaubanduslepingute rakendamise aruandeid kui olulist sammu suurema läbipaistvuse poole ja kui tõhusat vahendit, mille kaudu teavitada kaubanduslepingutest tulenevatest kasvuvõimalustest. Võttes arvesse kaubanduslepingute vähest kasutamist, oleme veendunud, et vabakaubanduslepingud tuleb kohandada VKEdele sobivaks, nii nagu VKEd peavad kohanema vabakaubanduslepingutega. Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel võib selles olla oluline roll, sest tänu oma teadmistele VKEdest ja nende lähedusele on neil head võimalused levitada teavet vabakaubanduslepingutest tuleneva kasu kohta. Kuna meie ülesanne on tagada, et ükski piirkond ei jääks kõrvale, peame olema ettevaatlikud, et me ei pööraks selga territooriumidele, kus ei olda valmis seisma silmitsi rahvusvahelise konkurentsiga. Territoriaalse mõju hindamine võib olla siinkohal võimas vahend, et aidata varases etapis teha kindlaks ja kvantifitseerida võimalik mõju ning võimaldada seega linnadel ja piirkondadel kehtestada õigel ajal õiged poliitikameetmed,“ sõnas ECONi komisjoni eesimees Michael Murphy (IE/EPP), kes on koosolekul vastuvõetud arvamuse „ Vabakaubanduslepingute rakendamine kohalikust ja piirkondlikust perspektiivist “ raportöör.

„Mul on hea meel komitee esimese arvamuse eelnõu üle vabakaubanduslepingute rakendamise kohta. Piirkondadel on nende rakendamisel tähtis koht. Nagu arvamuse eelnõus märgitakse, on vabakaubanduslepingute peamised kasusaajad piirkonnad ning nende kohalikud ettevõtted ja kodanikud. Loodan, et selle arvamuse eelnõuga algab komisjoni ja komitee süstemaatilisem koostöö ELi kaubanduslepingute rakendamisel,“ lisas volinik Hogan .

Tihedama koostöö osana soovitas raportöör säilitada kaubanduslepingute eksperdirühma, milles komitee on valmis aktiivsemalt osalema. Ta oli ka hea meel, et ametisse nimetatakse kaubandusvaldkonna juhtiv järelevalveametnik, kelle ülesanne on jälgida tähelepanelikult ELi kaubanduslepingutes sätestatud kliima-, keskkonna- ja töökaitse rakendamist. Samuti kordas ta linnade ja piirkondade ettepanekut teha tihedat koostööd.

Pärast volinik Hoganiga peetud arutelu võtsid ECONi komisjoni liikmed vastu arvamused „ Lähenemise ja konkurentsivõime rahastamine “, mille koostas raportöör Christophe Rouillon (FR/PES), ja „ Teenuste pakett: Euroopa kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ajakohastatud seisukoht “, mille raportöör on Jean-Luc Vanraes (BE/RE). Lisaks arutati dokumenti „ Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Investeerimispanga grupi koostöö tegevuskava 2020 “.

Lisateave

Euroopa Komisjoni teabeleht, milles käsitletakse 2019. aasta aruannet ELi vabakaubanduslepingute rakendamise kohta .

Vabakaubanduslepingute uuringu aruanne .

Kontaktisik:

Carmen Schmidle

Tel +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaga: