Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kliimamuutused: kohalikud juhid toetavad üleilmset streiki tuleviku nimel ja kutsuvad üles muutma ELi 2050. aastaks CO 2 -neutraalseks  
Linnad ja piirkonnad avaldasid Bukarestis toetust noorte kliimastreigiliikumisele „Youth for Climate“ ja kutsusid ELi üles suurendama kliimaeesmärke ja investeeringuid, et hoida temperatuuri tõus tunduvalt alla 2 °C

ELi linnad ja piirkonnad on avaldanud toetust protestidele, mis toimuvad üleilmse streigi „Global Strike for Future“ raames ja mis ootuste kohaselt koondavad homme, 15. märtsil üle kogu maailma sadu tuhandeid noori, kes nõuavad kiireloomulisemaid meetmeid, et võidelda globaalse soojenemise vastu. Bukaresti tippkohtumisel „Re(New) EUrope“ kordasid kohalikud ja piirkondlikud juhid taas oma üleskutset, et EL suurendaks oma jõupingutusi ning kohustuks hoidma temperatuuri tõusu tunduvalt alla 2 °C ja muutma ELi 2050. aastaks CO 2 -neutraalseks. Alates 2018. aasta augustist on tuhanded üliõpilased rohkem kui 30 riigis üle kogu maailma tulnud tänavatele, kutsudes üles võtma lisameetmeid kliimamuutuste vastu võitlemiseks. 2018. aastal saavutasid ülemaailmsed CO 2 heitkogused kõigi aegade kõrgeima taseme.

Kõige hiljutisemast kliimamuutusi käsitlevast teadusaruandest, mille avaldas ÜRO valitsustevaheline kliimamuutuste rühm novembris 2018 , ilmneb, et on jäänud vähem kui 20 aastat, et vältida kliimakatastroofi, mis muudab globaalse soojenemise kontrollimatuks. Teadlased hoiatavad, et praeguste suundumuste kohaselt on ülemaailmne temperatuur 2100. aastaks 3 °C soojem, mis kahjustab pöördumatult meie bioloogilist mitmekesisust ja muudab rasked ilmastikuolud paratamatuks.

Viidates Rootsi 16aastase kliimaaktivisti Greta Thunbergi hiljutisele sõnavõtule Brüsselis, ütles Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz : „Noored tulevad tänavaile lihtsa nõudmisega, et maailma juhid täidaksid Pariisis võetud kliimakohustusi. Võitlus kliimamuutuste vastu võidetakse just kohalikul tasandil ning linnad ja piirkonnad lähevad riiklikest eesmärkidest kaugemale. EL on seadnud eesmärgid ja suurendanud investeeringuid, kuid sellest siiski ei piisa: peame tegema veel rohkem, et võimaldada üleminekut linnades ja piirkondades, luua keskkonnahoidlikke töökohti, muutuda energiatõhusaks ja vähendada veelgi heitkoguseid. Teadlaste sõnum on selge, noored on oma kodutöö teinud ja nüüd on meie asi kaitsta planeeti Maa ja nende tulevikku – see on põhjus, miks nõuame CO 2 -neutraalse Euroopa saavutamist 2050. aastaks.

Kõneldes tippkohtumisel, kuhu oli kaasatud 150 noort kohalikul tasandil valitud poliitikut ning mis oli suurim ELi kohalike ja piirkondlike juhtide kogunemine pärast COP21 konverentsi Pariisis, ütles Euroopa Regioonide Komitee esimene asepresident Markku Markkula : „Kliimamuutustega ei tule keegi üksi toime: me kõik peame tegutsema ja andma oma panuse. Edu võime saavutada ainult juhul, kui iga valitsustasand tegutseb koostöös tööstuse ja ettevõtetega, soodustades kvaliteetset innovatsiooni. Peame ÜRO kestliku arengu eesmärgid poliitikasse integreerima, ent me vajame sõnadest rohkemat, vajame investeeringuid. EL ja avaliku sektori vahendid võivad aidata kaasrahastada puhtale energiale üleminekut. Kuid eelkõige tuleb meil luua kohapeal õige keskkond, mis soodustaks jätkusuutlikku ettevõtlust.“

2018. aastal saavutasid ülemaailmsed CO 2 heitkogused kõigi aegade kõrgeima taseme. See ajendas 16aastast Rootsi kooliõpilast Greta Thunbergi algatama ülemaailmse noorte kliimastreigiliikumise, mis innustas õpilasi üle kogu maailma igal nädalal protestima ja nõudma kliimamuutuste valdkonnas rohkem tegusid.

Osaledes Bukaresti tippkohtumisel temaatilisel arutelul „ELi piirkonnad ja linnad jätkusuutlikku tulevikku üles ehitamas“ , ütles komitee liige, Euroopa Mereliste Äärealade Konverentsi esimees ja Portugali Assooride piirkonna valitsuse juht Vasco Alves Cordeiro (PT/PES) : „Igaüks meist ükskõik millisel võimutasandil peab mõistma, et kliimaprobleemid, mille ees me praegu seisame, ei ole tulevikuteema. Need probleemid on olemas siin ja praegu ning me juba tunneme nende mõju. Võitu võib neist saada üksnes siis, kui tegutseme üheskoos ja kooskõlastatult. Just seda noored meilt soovivad: et teeksime täna koostööd, tagamaks noortele tuleviku, millele neil on õigus. Euroopa piirkonnad näitavad eeskuju, kuid on vaja, et EL ja tema rahvusvahelised partnerid ei vähendaks oma kliimaeesmärke.“

Euroopa Piirkondade Assamblee esimees, R20 (kliimameetmeid pooldavad piirkonnad) esimees ning Rootsi Västra Götalandi piirkonna keskkonnaminister ja läänivolikogu aseesimees Magnus Berntsson märkis Bukarestis sõna võttes: „Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused Euroopas ja kogu maailmas toetavad täielikult Pariisi kokkulepet ja nõuavad laiahaardelisi kliimameetmeid. Me oleme osa lahendusest. Kohalikes kogukondades mõistame me oma kodanike vajadusi ning ühendame jõud kohalike ettevõtete ja akadeemiliste ringkondadega, et luua keskkonnahoidlik majanduskasv ja töökohti, mis asendaksid ülemineku käigus kaotatuid. Kui teeme koostööd ja jagame häid näiteid, tuleme me sellega toime. See on ühtlasi see, mida noorem põlvkond meilt ootab.“

Märkused toimetajatele

Tippkohtumine „Re (New) Europe“ lõpeb kohalike ja piirkondlike juhtide deklaratsiooni vastuvõtmisega teemal „ELi uuendamine koos meie piirkondade ja linnadega“ . Deklaratsioon antakse ametlikult üle Rumeenia presidendile Klaus Iohannisele . Selles sõnastatakse piirkondade ja linnade juhtide üleskutse ELi institutsioonide juhtidele ning liikmesriikide riigipeadele ja valitsusjuhtidele, kes kogunevad 9. mail Rumeenias Sibius ELi tulevikku arutama.

Kõrvuti valitsemistava ja demokraatia, ühtekuuluvuse ja Brexiti mõjuga piirkondlikule majandusele on Bukaresti tippkohtumise ühe istungi päevakorras tähtsal kohal kestlik areng. Sel istungil näidatakse, kuidas linnad ja piirkonnad kohapeal kliimameetmeid rakendavad. Klõpsa siin, et tutvuda mõnega kestlikest algatustest, mida ELi linnades ja piirkondades praegu ellu viiakse.

Piirkonnad ja linnad tegutsevad kliimamuutuste valdkonnas

Euroopa energiaalane üleminek ja majanduse CO 2 -heite vähendamine on ELi linnade ja piirkondade üks põhiprioriteet. Euroopa Regioonide Komitee – ELi kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud 350 poliitikust koosnev kogu – koostab praegu kahte ametlikku ELi arvamust eesmärgiga edendada kestliku arengu eesmärkide rakendamist Euroopas. Ootuste kohaselt võtab ELi kohalike ja piirkondlike esindajate kogu oma järgmisel täiskogu istungjärgul 26.–27. juunil vastu arvamuse ELi kliimaneutraalsuse strateegia kohta , mille Euroopa Komisjon avaldas novembris   2018 .

Euroopa Regioonide Komitee pressiteated kliimamuutuste kohta:

18.12.2018 – COP24: linnad ja piirkonnad jätkavad survet kõrgemate kliimaeesmärkide nimel

13.12.2018 – ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 24. konverents: linnad ja piirkonnad soovivad ametlikku rolli Pariisi kokkuleppes

18.11.2018 – Kliimamuutused: võite meie peale loota (Sissejuhatusega esinevad Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz ja esimene asepresident Markku Markkula)

15.11.2018 – ÜRO kliimamuutuste konverents COP 24: kas olete valmis?

19.09.2018 – Kohalikud omavalitsused viivad kliimaeesmärgid järgmisele tasandile

06.07.2018 – Kliimamuutused: Pariisi kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks on vajalik suurem ambitsioonikus ja uus juhtimine

Photos of "(Re)New Europe - 8th European Summit of Regions and Cities" are available here .

Kontaktisik

David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Share: