Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Linnad ja piirkonnad soovivad suuremat toetust piirkondlikele lennujaamadele, mis on pandeemia tõttu raskustes  

Piirkondlikud lennujaamad on territoriaalse ühtekuuluvuse jaoks üliolulised ja paljude kohalike majanduste jaoks elutähtsad

Kuna paljudel piirkondlikel lennujaamadel on keeruline pandeemiast tingitud majandusraskustest taastuda, võtsid Euroopa Regioonide Komitee liikmed 1. juulil vastu arvamuse, milles Euroopa Komisjoni kutsutakse üles töötama välja paindlikumad ja tõhusamad riigiabi eeskirjad, mis võimaldavad liikmesriikidel anda piirkondlikele lennujaamadele rahalist abi. Arvamuses , mille koostas Władysław Ortyl (PL/ECR), rõhutas komitee samuti, et Euroopa rohelises kokkuleppes sätestatud eesmärkide saavutamiseks tuleb rahaline toetus investeerida lennujaamade säästvamaks muutmisse.

Piirkondlikud lennujaamad on pandeemia tõttu sattunud tõsistesse majandusraskustesse. Euroopa-sisene lennuliiklus vähenes 2020. aastal 2019. aastaga võrreldes 54% ja isegi kui reisipiiranguid sel suvel vähendatakse, on liiklus ikka veel kaugel pandeemiaeelsest tasemest . 2020. aasta oktoobris seisis peaaegu 200 Euroopa lennujaama silmitsi maksejõuetusega. Nende pankrot mõjutaks märkimisväärselt tööhõivet ja asjaomaste piirkondade majandust ning see oleks ka suur löök paljude selliste piirkondade, eriti äärepoolseimate või vähem arenenud piirkondade ühendatusele, kus alternatiivsed transpordiliigid ei ole kättesaadavad.

Arvamuse raportöör ja Podkarpacie vojevoodkonnavanem Władysław Ortyl (PL/ECR) ütles: „Piirkondlikel lennujaamadel on tähtis roll ELi territoriaalses ja majanduslikus ühtekuuluvuses – nad võimaldavad teenindatavatel piirkondadel olla ühendatud ning on majanduskasvu jaoks üliolulised. Ilma nende olemasoluta // Kui neid ei oleks, ei investeeriks paljud ettevõtted pealinnast eemal asuvatesse piirkondadesse. Neist sõltub suurel määral ka turismisektor. Me vajame paindlikumat riigiabisüsteemi, et toetada piirkondlike lennujaamade taastumist pandeemia ajal ja pärast seda. Samuti rõhutasin oma arvamuses, et enamik Euroopa piirkondlikke lennujaamu vajab praeguse kriisi tingimustes ellujäämiseks abi.“

Arvamuses kutsub komitee Euroopa Komisjoni üles aitama leevendada piirkondlike lennujaamade rahalisi raskusi ning töötama välja paindlikumad ja tõhusamad riigiabi eeskirjad, mis võimaldavad liikmesriikidel anda rahalist abi vähem arenenud ja äärepoolseimates piirkondades asuvatele piirkondlikele lennujaamadele, kus puuduvad tõhusamad ja jätkusuutlikumad alternatiivid. Finantsabi peaks olema kooskõlas tingimustega, mis on sätestatud Euroopa Regionaalarengu Fondis ning ELi taaste- ja vastupidavusrahastus . Liikmesriigid peaksid koostöös Euroopa Komisjoniga põhjalikult uurima ka piirkondlike lennujaamade toetamise võimalusi riiklike taaste- ja vastupidavuskavade raames.

Samal ajal tunnistab komitee vajadust muuta lennujaamad ja lennundus jätkusuutlikumaks ning nõuab seetõttu tungivalt, et Euroopa Komisjon eraldaks piisavad ELi rahalised vahendid lennujaamade digiüleminekuks ja uuenduslike tehnoloogiate väljatöötamiseks. Komitee rõhutab samuti, et piirkondlikesse lennujaamadesse tehtavate avaliku sektori investeeringute tingimuseks peaks olema nende vastavus Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidele ja põhimõttele, et keskkonda ei tohi kahjustada.

Taustteave

Otseühenduste valdkonnas, eriti reisilendude puhul, jäid pandeemia tõttu kõige suuremaks kaotajaks väiksemad piirkondlikud lennujaamad. Näiteks lennujaamasektori ühenduvuse aruande kohaselt kaotati Trevisos (Itaalia) 95%, Vaasas (Soome) 91%, Quimperis (Prantsusmaa) 87% ja Burgases (Bulgaarias) 82% ühendustest, küll aga suurenes Euroopa suurtes kaubalennujaamades, nt Liège’is (Belgias), kaubaveolendude arv 10,7%.

30. juunil võtsid Euroopa Regioonide Komitee liikmed vastu arvamuse „Säästva ja aruka liikuvuse strateegia". Euroopa Komisjon esitas eelmise aasta lõpus liikuvusstrateegia , mille eesmärk on kujundada ümber Euroopa transpordisektor, vähendades 2050. aastaks selle heitkoguseid 90%. Euroopa Regioonide Komitee pressiteate arvamuse kohta leiate siit .

Kontaktisik:

Tobias Kolonko

Tel +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023