Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Linnad ja piirkonnad annavad New Yorgis hoogu kliimameetmetele  
Euroopa Regioonide Komitee liikmed julgustavad ÜRO kliimameetmete alasel tippkohtumisel taotlema kliimaneutraalsust ja esitavad meetmeid, mille abil kiirendada kestliku arengu eesmärkide saavutamist

Samal ajal, kui sajad tuhanded inimesed kliima eest streikisid, kogunesid juhid kogu maailmast New Yorki ÜRO kliimameetmete tippkohtumisele , millega seoses toimub ka esimene kestliku arengu eesmärkide tippkohtumine . Kuigi sellest ei piisa Pariisi kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks, õnnestus ÜRO peasekretäril António Guterresil anda hoogu kliimameetmetele: 100 linna ja 77 riiki võtsid kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside netoheite 2050. aastaks nullini ( ÜRO ). Euroopa Liit kinnitas, et 25% järgmise ELi eelarve vahenditest eraldatakse kliimaga seotud tegevusteks. ELi linnade ja piirkondade kogu esindas esimene asepresident Markku Markkula, keda saatis mitu komitee liiget, kes tutvustasid oma kodupiirkondades võetud kohustusi ja saavutusi nii kliimameetmete osas kui ka kestliku arengu eesmärkide elluviimisel.

Euroopa Regioonide Komitee esimene asepresident Markku Markkula ütles: „Nüüd on aeg näidata siin New Yorgis ja hiljem kliimakonverentsil COP25 Tšiilis, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused Euroopas teevad tõsiseid jõupingutusi ja tegutsevad pühendunult kliimameetmete elluviimise nimel. Me oleme ühinenud ja tegutseme koos – liikmesriikide üleselt ja igas riigis, kõigil valitsustasanditel ja kaasates kodanikke, et saavutada kliimaneutraalsus.“

Asepresident Markku Markkula tuletas meelde, et linnu ja piirkondi kõrvale jättes ei saavutata kliimaneutraalsust ega peatata ülemaailmset soojenemist. Ta rõhutas vajadust muuta kohalike ja piirkondlike omavalitsuste osa Pariisi kokkuleppe raames ametlikuks mitmetasandilise süsteemi kaudu, mis ühendab kohalikke ja piirkondlikke panuseid riiklikesse kliimakavadesse .

Sevilla linnapea Juan Espadas (ES/PES) ütles: „See on väga oluline nädal ülemaailmsel tasandil kliimamuutuste vastu võitlemiseks. Sel nädalal ei loe poliitilised avaldused, vaid tähelepanu keskmes on tegevuskavad, instrumendid ja rahalised vahendid, mis on vajalikud muutuste saavutamiseks. Mu kohalolek New Yorgis Hispaania linnade kliimavõrgustiku esimehena näitab meie pühendumust ja panust kliimasoojenemise peatamisse kohaliku tasandi kliima- ja energiategevuskavade kaudu.“

Lissaboni linnapea Fernando Medina (PT/PES) lausus: „Me näeme iga päev kliimamuutustest tulenevaid probleeme. Üks meie prioriteetidest on kestliku arengu eesmärk nr 13 – vajadus võtta kiiresti kliimameetmeid. Euroopa 2020. aasta rohelises pealinnas Lissabonis tegutsetakse jõuliselt liikuvuse vallas, parandades ühistranspordisüsteemi, looduspõhiste lahenduste, nt rohelise taristu vallas, ning energiatõhususe vallas, kasutades valgusfoorides leedpirne ja munitsipaalhoonetes päikesepaneele. Tuleb tegutseda nüüd ja üheskoos.“

Mannheimi linnapea Peter Kurz (DE/PES) rõhutas, et kestliku arengu eesmärkide tippkohtumine annab suurepärase võimaluse anda täiendavat hoogu meie kestlikule arengule. Ta ütles: „Meie, eurooplased peame selles valdkonnas tegema märkimisväärseid edusamme, kui soovime säilitada oma heaolu ja kaitsta loodusvarasid. Määrav tähtsus on terviklikul kestliku arengu poliitikal, milles võetakse arvesse sotsiaalset ühtekuuluvust, majandusarengut ja võitlust vaesuse vastu.“

Budapesti 12. linnaosa valitsuse liige Kata Tűttö (HU/PES) sõnas: „Sajad tuhanded meie lapsed kogunevad sel nädalal kogu maailmas tänavatele kliima eest streikima, skandeerides, et me oleme ükskõiksed nende tuleviku suhtes. Nad nõuavad, et me tegutseksime nüüd kohe. Linnad suudavad midagi muuta ja üleminekut kiirendada, mistõttu kutsun kõiki kohaliku tasandi poliitikuid üles selles võitluses kaasa lööma.“

Aude’i departemangu volikogu esimees Andre Viola (FR/PES) lausus: „Kestliku arengu eesmärgid ei piirdu üksnes keskkonna- ja kliimamõõtmega. Tegemist on ülemaailmse tegevuskavaga, mille raames ei jäeta kedagi kõrvale. Kuna meil on ühiseid probleeme, peame otsima ka ühiseid lahendusi. Tunnustades kestliku arengu eesmärkide rakendamist kohalikul tasandil, on kinnitatud kohalike ja piirkondlike omavalitsuste võtmerolli selles valdkonnas. Aude’i departemangu volikogus oleme suunanud kõik avaliku poliitika meetmed kestliku arengu eesmärkide saavutamisele, mis on esimene samm nende rakendamiseks kohalikul tasandil.“

Karlstadi linnavolikogu liige ning Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi esimees Anders Knape (SE/EPP) ütles: „2030. aasta strateegia eesmärkide saavutamise eeltingimus on sooliselt võrdõiguslikum ühiskond. On oluline integreerida sooline võrdõiguslikkus (eesmärk nr 5) ülejäänud 16 kestliku arengu eesmärgi elluviimisse.“ See oli tema sõnum, kui ta kohtus New Yorgis ÜRO naiste õiguste agentuuri asedirektori Åsa Regneriga.

ENVE komisjoni viimasel koosolekul ütles ENVE komisjoni esimees ja Schiedami linnapea Cor Lamers (NL/PES) : „Meie poliitika keskmesse tuleb seada kliima. Meil tuleb teha koostööd kõigil tasanditel, et teostada erinevaid üleminekuid: energia vallas, liikuvuses, toitumises jne, ning me peame kaasama oma kodanikud nende muutuste elluviimisse.“

Lisaks viibivad New Yorgis komitee liikmetest näiteks Lombardia maavalitsuse liige Raffaele Cattaneo (IT/EPP) ja Saint-Omeri linnapea François Decoster (FR/RE) .

Muu hulgas tutvustasid liikmed kestliku arengu eesmärke käsitleval kohalike ja piirkondlike omavalitsuste foorumil oma meetmeid kestliku arengu eesmärkide kiiremaks saavutamiseks.

Käesoleva aasta juunis võttis komitee vastu Apuulia maavanema Michele Emiliano (IT/PES) koostatud arvamuse , milles esitati soovitused Euroopas kliimaneutraalsuse saavutamiseks 2050. aastaks.

Taustteave

Lugege siit ÜRO kliimameetmete alase tippkohtumise viie peamise järelduse kohta linnade ja piirkondade jaoks (allikas: ICLEI – Jätkusuutlikud Kohalikud Omavalitsused).

Lugege siit komitee presidendi Karl-Heinz Lambertzi juhtkirja kliimaküsimuste kohta (avaldatud 23. septembril 2019).

Linnade ja piirkondade kaasabita jääb Euroopal 2050. aastaks kliimaneutraalsus saavutamata.

Selle aasta Euroopa piirkondade ja linnade nädal (7.–10. oktoober) hõlmab enam kui 50 üritust, mis on seotud energiaalase ülemineku, kliimamuutuste vastase võitluse, bioloogilise mitmekesisuse ja ringmajandusega. Tutvuge programmiga siin.

Klõpsake siin , et tutvuda Euroopa Regioonide Komitee järgmise täiskogu istungjärgu päevakorraga (toimub 8.–9. oktoobril).

Siit leiate ENVE komisjoni viimased uudised.

Kontaktisik: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023