Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kantsler Merkel ja komisjoni president von der Leyen arutavad piirkondade ja linnadega koroonaviirusest taastamise tegevuskava  

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen arutavad 12.–13. oktoobril Euroopa Regioonide Komitees Euroopa Liidu reageerimist koroonaviiruse pandeemiale. ELi kohalike ja piirkondlike poliitikute kogu korraldab arutelu ka Euroopa Investeerimispanga presidendi Werner Hoyeri ja asepresidendi Lilyana Pavlova ga. Samuti toimuvad arutelud Euroopa Komisjoni nelja volinikuga: Euroopa Komisjoni juhtiva asepresidendi ja Euroopa rohelise kokkuleppe eest vastutava voliniku Frans Timmermansiga, ühtekuuluvuspoliitika ja reformide voliniku Elisa Ferreiraga, majandusvolinik Paolo Gentiloniga ning tööhõive ja sotsiaalõiguste voliniku Nicolas Schmitiga.

Täiskogu istungjärk annab Euroopa Regioonide Komitee liikmetele võimaluse hinnata ELi võimalikku panust kohalikesse ja piirkondlikesse majanduse taastamise jõupingutustesse ning arutada ELi taastepaketti ja pikaajalist eelarvet.

Arutelude aluseks on komitee ulatuslik uuring pandeemia mõju kohta ELi piirkondade ja linnade tervishoiule, majandusele ja kogukondadele. See uuring, milleks on esimene iga-aastane kohalik ja piirkondlik baromeeter , põhineb komitee hallatavate mehhanismide kaudu saadud tagasisidel, koos OECDga korraldatud riigi tasandist madalamate tasandite rahandust käsitleval uuringul ja ELi ametite tehtud uuringutel. See hõlmab ka esimest pärast pandeemiat korraldatud arvamusküsitlust, milles uuriti inimeste usaldust kohalike, piirkondlike ja riikide valitsuste vastu kogu ELis ning usaldust ELi vastu. Lisaks küsis Kantar 26 000 küsitluses osalenud inimeselt, kas nad arvavad, et linnad ja piirkonnad saavad ELi tasandil tehtavaid otsuseid piisavalt mõjutada, ja kui ei, siis millistes eluvaldkondades peaks nende meelest kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel olema suurem mõju.

Euroopa Regioonide Komitee president ja Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP) ütles: „Esimene iga-aastane kohalik ja piirkondlik baromeeter näitab mõningaid valdkondi, kus EL peaks suunama oma toetuse piirkondadele, linnadele ja küladele. See toob esile selle, kuidas pandeemia suurendab piirkondlikke sotsiaal-majanduslikke lõhesid ning koormab tohutult kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rahandust. Meie spetsiaalselt tellitud arvamusküsitlusest ilmneb, et selleks, et tuua EL kodanikele lähemale ja suurendada nende usaldust Euroopa poliitikute vastu kõigil valitsustasanditel – kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil – on vaja teha paremat koostööd.“

Iga-aastane kohalik ja piirkondlik baromeeter (#EURegionalBarometer) langeb ajaliselt kokku Euroopa piirkondade ja linnade nädalaga (#EURegionsWeek), mille korraldavad ühiselt komitee ja Euroopa Komisjon. Volinik Elisa Ferreira ja president Tzitzikostas avavad 18. Euroopa piirkondade ja linnade nädala ametlikult 12. oktoobril. Volinik Ferreira osaleb ka 13. oktoobril kodanikega peetavas dialoogis.

Sel aastal on Euroopa piirkondade ja linnade nädal jaotatud kolme nädala peale ja see toimub peamiselt veebis . Tegu on jätkuvalt suurima ELi korraldatud üritusega, kus osaleb 800 partnerit ja üle 9000 registreeritud osaleja. 14. oktoobril toimuval Regiostarsi tseremoonial tunnustatakse ELi rahastatud tipptaseme projekte, mis pakuvad uusi lähenemisviise piirkondliku arengu edendamiseks. Viis võitjat valitakse välja 25 kandidaadi hulgast.

Komitee täiskogu istungjärgu kolmel päeval (12.–14. oktoober) arutavad komitee liikmed ka 26 ELi õigusakti, millest igaüks võib aidata kaasa ELi majanduse elavdamisele, ning võtavad nende kohta vastu soovitused .

TÄHTSAIMAD ARUTELUD

 • 12. oktoober kell 11.00 : arutelu iga-aastase kohaliku ja piirkondliku baromeetri üle koos Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyen i ja asepresidendi Maroš Šefčovičiga .
 • 12. oktoober kell 14.30 : ühtekuuluvuse teemaline arutelu ja 18. Euroopa piirkondade ja linnade nädala (#EURegionsWeek) ametlik avamine, kus osaleb ühtekuuluvuspoliitika ja reformide volinik Elisa Ferreira .
 • 13. oktoober kell 9.00 : Euroopa rohelise kokkuleppe teemaline arutelu Euroopa Komisjoni juhtiva asepresidendi ja Euroopa rohelise kokkuleppe eest vastutava voliniku Frans Timmermans iga.
 • 13. oktoober kell 14.30 : Saksamaa eesistumist käsitlev arutelu koos Saksamaa Liitvabariigi kantsleri Angela Merkel iga.
 • 14. oktoober kell 10.00 : arutelu fondide ja taastumise teemal koos Euroopa Investeerimispanga presidendi Werner Hoyer iga ja asepresidendi Lilyana Pavlova ga.
 • 14. oktoober kell 11.30 : kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele olulised ELi teemad.
 • 14. oktoober kell 14.30 : arutelu vastupidavuse ja taastumise üle koos majandusvolinik Paolo Gentiloni ga.
 • 14. oktoober kell 15.30 : sotsiaalküsimuste teemaline arutelu koos tööhõive ja sotsiaalõiguste voliniku Nicolas Schmit iga.

VASTU VÕETAVAD ARVAMUSED

 • „Algatuse REACT-EU pakett“ . Raportöör: Mieczysław Struk (PL/EPP), Pomorze vojevoodkonna marssal.
 • „Euroopa COVID-19 pandeemia järgne taastekava: taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend ning tehnilise toe rahastamisvahend“. Raportöör: Christophe Rouillon (FR/PES), Coulaines'i linnapea.
 • „Piiriülene tervishoid“. Raportöör: Karsten Uno Petersen (DK/PES), Lõuna-Taani piirkonnavolikogu liige.
 • „ELi tervisealase hädaolukorra mehhanism“. Raportöör: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP), Dalarna piirkonnavolikogu liige.
 • „Programm „EL tervise heaks““. Raportöör: Nathalie Sarrabezolles (FR/PES), Finistère’i departemangu volikogu esimees.
 • „ELi ühtekuuluvuspoliitika roll piirkondade arukates ja uuenduslikes majanduslikes muutustes koroonaviiruse kriisi taustal“. Raportöör: Michiel Rijsberman (NL / Renew Europe), Flevolandi provintsinõukogu.
 • „Liidu elanikkonnakaitse tugevdatud mehhanism“. Raportöör: Alberto Cirio (IT/EPP) Piemonte maavanem.
 • „Tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute jaoks“. Raportöör: Anne Karjalainen (FI/PES), Kerava linnavolikogu liige.
 • „Võrdsed elutingimused – Euroopa kõigi haldustasandite ühine ülesanne“. Raportöör: Bernd Lange (DE/EPP), Görlitzi maavanem.
 • „Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused pidevas dialoogis kodanikega“. Raportöör: Declan McDonnell (IE/EA), Galway linnavolikogu liige.
 • „Euroopa uus tööstusstrateegia“. Raportöör: Jeannette Baljeu (NL / Renew Europe), Lõuna-Hollandi provintsinõukogu liige.
 • „VKEde strateegia.“ Raportöör: Eddy van Hijum (NL/EPP), Overijsseli provintsivalitsuse liige.
 • „Ühtse turu tõkete aruanne ja ühtse turu rakendamise tegevuskava.“ Raportöör: Tadeusz Truskolaski (PL/EA), Białystoki linnapea.
 • „Piirkondliku innovatsiooni tulemustabel ja selle mõju piirkondlikule kohapõhisele poliitikale“. Raportöör: Mikel Irujo Amezaga (ES/EA), Navarra autonoomse piirkonna valitsuse välisasjade peadirektor.
 • „Võrdõiguslik liit: soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025.“ Raportöör: Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES), La Rioja autonoomse piirkonna valitsuse juht.
 • „Kohaliku demokraatia probleemid Lääne-Balkani riikides“. Raportöör: Nikola Dobroslavić (HR/EPP), Dubrovniki-Neretva maakonna prefekt.
 • „Euroopa kliimapakt“. Raportöör: Rafał Trzaskowski (PL/EPP), Varssavi linnapea.
 • Euroopa säästvate linnade Leipzigi harta uuendamine. Raportöör: Juan Espadas Ceja (ES/PES), Sevilla linnapea.
 • „Elurikkad linnad ja piirkonnad pärast 2020. aastat ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 15. istungjärgul ja ELi elurikkuse strateegias aastani 2030“. Raportöör: Roby Biwer (LU/PES), Bettembourgi vallavolikogu liige.
 • „Loodusvarade kestlik kasutamine Vahemere saarepiirkondades“. Raportöör: Francina Armengol i Socias (ES/PES), Baleaaride autonoomse piirkonna valitsuse juht.
 • „Uus ringmajanduse tegevuskava“. Raportöör: Tjisse Stelpstra (NL/ECR), Drenthe provintsivalitsuse liige.
 • „Euroopa digituleviku strateegia ja andmestrateegia“. Raportöör: Mark Weinmeister (DE/EPP), Hesseni liidumaa Euroopa asjade riigisekretär.
 • „Tehisintellekt: Euroopa käsitus tipptasemel ja usaldusväärsest tehnoloogiast“. Raportöör: Guido Rink (NL/PES), Emmeni vallavalitsuse liige.
 • „Euroopa raudteeaasta 2021“. Raportöör: Jaroslaw Piotr Stawiarski (PL/ECR), Lublini vojevoodkonna marssal.
 • „Demograafilised muutused: ettepanekud nende kahjuliku mõju mõõtmiseks ja leevendamiseks ELi piirkondades“. Raportöör: János Ádám Karácsony (HU/EPP), Tahitótfalu vallavolikogu liige.

Praktiline teave

Kontaktisik :

PresseCdr@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Liituge võrgustikuga #EUCouncillors
Liituge võrgustikuga #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023