Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
President Tzitzikostas ja volinik Ferreira kutsuvad üles tugevdama koostööd ELi, liikmesriikide, piirkondade, linnade ja külade vahel, et saavutada õiglane taastumine  

4. veebruaril arutasid kohalikud ja piirkondlikud juhid ning ELi ühtekuuluvuspoliitika ja reformide volinik Elisa Ferreira, kuidas kiirendada uute ühtekuuluvuspoliitika programmide elluviimist, tagada nende õigeaegne rakendamine ja lõimida need riiklike taastekavadega.

Vastusena COVID-19 pandeemiale kindlustas Euroopa Liit enneolematul hulgal investeeringuid õiglasesse, keskkonnahoidlikku ja digitaalsesse taastumisse. REACT-EU, õiglase ülemineku fond, Euroopa Regionaalarengu Fond, sotsiaalfond, ühtekuuluvusfond, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond ning taaste- ja vastupidavusrahastu moodustavad ainulaadse töövahendi, mis aitab saavutada kaasava taastumise ning õiglase, rohelise ja digiülemineku.

Kõigi olemasolevate ELi vahendite kasutamine ja rakendamine on riikide, piirkondade ja kohalike omavalitsuste jaoks keeruline ülesanne. Nagu täiskogu istungjärgul toimunud arutelus rõhutati, võivad tsentraliseerimine ja ülevaltpoolt pealesurutud lahendused õõnestada investeeringute mõju mitmes liikmesriigis. Sel põhjusel kutsusid komitee liikmed ja volinik Ferreira üles kaasama kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused täielikult terviklike taastekavade koostamisse kooskõlas partnerluspõhimõttega, et kasutada parimal võimalikul viisil ära kõigi olemasolevate vahendite koostoimet. „Me seisame silmitsi enneolematute rakendamisprobleemidega ja edu saavutame ainult üheskoos tegutsedes. Hädaolukord sunnib sageli ühtekuuluvuspoliitikat tsentraliseeritult juhtima ja programmid ei ole riiklike taastekavadega hästi kooskõlastatud. Seepärast teeme koostööd volinik Ferreiraga, et kiirendada uute programmide elluviimist, toetada nende rakendamist ning teavitada üldsust ühtekuuluvuspoliitika lisaväärtusest ja eelistest inimeste igapäevaelus,“ ütles Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas .

„Lähiaastatel kahekordistatakse või isegi kolmekordistatakse paljude piirkondade rahastamist Euroopa vahenditest. Vahendeid, võimalusi ja investeeringuid on rohkem kui kunagi varem. On väga oluline, et neid kasutataks ulatuslike ja tulevikku suunatud riiklike strateegiate jaoks, mis toetavad meie ühiseid ELi prioriteete. Piirkondlike ja kohalike omavalitsuste ning sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna kaasamine nende strateegiate ja kavade koostamisse on vastastikuse täiendavuse, järjepidevuse ja territoriaalse mõju tagamiseks otsustava tähtsusega,“ ütles ühtekuuluvuse ja reformide volinik Elisa Ferreira .

„ELil on ainulaadne võimalus aidata kaasa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisele. Ühtekuuluvuspoliitika keskkonnahoidlikumaks muutmine on uuel programmitöö perioodil prioriteet,“ ütles Euroopa Regioonide Komitee esimene asepresident ja Assooride autonoomse piirkonna parlamendi liige Vasco Cordeiro . Ta lisas: „Nõuetekohasest rahastamisest ei piisa. Vaja on ka lihtsustamist ja rohkem manööverdamisruumi investeeringute tegemiseks.“

„Pärast ühtekuuluvuspoliitika määruste vastuvõtmist novembris valmistavad kõik Euroopa piirkonnad kiiremas korras ette kohapeal rakendatavaid programme. Aeg on peaaegu otsa saanud, kuid kohalikud ja piirkondlikud esindajad töötavad selle uue programmitöö perioodi õnnestumise nimel. Selleks peavad liikmesriigid tagama, et taaste- ja vastupidavusrahastu täiendaks meie jõupingutusi. Sidususe ja tõhususe tagamiseks ei tohi piirkondadesse üleolevalt suhtuda,“ ütles Euroopa Regioonide Komitee territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja ELi eelarve komisjoni (COTER) esimees Isabelle Boudineau .

Kontaktisik:

Carmen Schmidle

Tel +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seonduv teave
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023