Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Lairibaühenduse platvorm: linnad ja piirkonnad ühendavad komisjoniga jõud digitaalse lõhe vähendamiseks  

Euroopa Komisjon ja Euroopa Regioonide Komitee käivitasid täna ühise platvormi, et aidata kiirel lairibaühendusel jõuda kõigisse Euroopa piirkondadesse, sealhulgas maa- ja hõredalt asustatud piirkondadesse, kus ei ole piisavalt turupõhist arengut. Lairibaühenduse platvormi esimene koosolek toimus Brüsselis digitaalmajanduse ja -ühiskonna voliniku Mariya Gabrieli, komitee presidendi Karl-Heinz Lambertzi ning ELi liikmesriikide kohaliku ja piirkondliku tasandi poliitikute osalusel.

Vastloodud platvormi eesmärk on aidata kaasa kiirema, parema ja jätkusuutliku kiire lairibaühenduse kasutuselevõtule kõigis Euroopa piirkondades , tehes seega jõupingutusi geograafilise asukoha või turutõrke tõttu tekkinud digilõhe kaotamiseks. Käsitleti selliseid teemasid nagu juhtimine, poliitika ja tehnoloogilised valikud, reguleeriv raamistik ja rahastamisvõimalused. Avakoosolekul keskenduti eelkõige algatusele WiFi4EU, mille eesmärk on pakkuda tasuta traadita ühendust avalikes kohtades kõikjal Euroopas.

Komitee president Karl-Heinz Lambertz ütles: „Kiire lairibaühendus on ELi digitaalse ühtse turu nurgakivi ning eeldus ülemaailmsele konkurentsivõimele, näiteks e-kaubanduse alal. See platvorm peaks parandama koostööd Euroopa Komisjoni, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, ekspertide ja erinevate sidusrühmade vahel, võimaldades tuvastada lairibaühenduse kasutuselevõtuks vajalike investeeringute takistusi ning töötada välja rahastamisvõimalusi ELi programmide ja innovatiivsete avaliku ja erasektori partnerluste kaudu.“

ELi digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel ütles: „Lairibaühenduse tagamine saab võimalikuks vaid siis, kui kaasatakse täiel määral inimesi kohapeal. Me peame kaasama piirkonnad, et mõista, millised on nende tegelikud investeerimisvajadused. Meil on vaja mõista, milliste takistustega nad kokku puutuvad ja kuidas meie komisjonis saame aidata neid kõrvaldada. Lairibaühenduse platvormi ning Euroopa Regioonide Komitee kaudu saavad poliitikakujundajad väärtuslikku ja asjatundlikku teavet tegeliku olukorra kohta kohapeal; see on alt üles suunatud poliitiline protsess, millega usaldatakse Euroopa piirkondade ühenduvuse areng nende endi kätesse.“

Lairibaühenduse platvormiga luuakse korrapärane poliitiline dialoog Euroopa Komisjoni ja Euroopa Regioonide Komitee vahel. Osalejad, kelle seas on 12 komitee liiget, tulevad kokku kaks korda aastas, et arutada mitmesuguseid teemasid seoses lairibaühenduse kasutamisega: poliitika ja juhtimine, tehnoloogilised valikud, rahastamisallikad, reguleeriv raamistik.

Esimesel koosolekul osalenud Corki linnavolikogu liige Kieran McCarthy (IE/EA) rõhutas: „Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused edendavad innovatsiooni ja konkurentsivõimet andmepõhises majanduses kohandatud nõudluse ja pakkumise lahenduste, sealhulgas lairibaühenduse kasutuselevõtu, digitaalmajanduse, e-kaasatuse ja e-valitsuse kaudu. Siiski puudub ebasoodsas olukorras piirkondadel sageli nii põhitaristu kui ka asjatundlikkus, et panna alus andmepõhisele digitaalmajandusele. Selle platvormi kaudu jagame me parimaid tavasid ja pakume lahendusi, mis aitavad tagada kõigile juurdepääsu Euroopa digitaalsele ühtsele turule.“

Kieran McCarthy oli ka raportööriks komitee arvamusele „Euroopa andmepõhise majanduse rajamine“, mis võeti vastu kolmapäeval ja milles palutakse komisjonil toetada kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi, seades prioriteediks ELi struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite kasutamise digitaalse taristu heaks kõigis Euroopa piirkondades. Selles arvamuses rõhutatakse ka andmete kogumise tohutut potentsiaali nii omavalitsustele kui ka erinevatele sektoritele alates tervishoiust, keskkonnast, toiduohutusest, kliimameetmetest ja ressursitõhususest kuni energeetika, intelligentsete transpordisüsteemide ning nutikate linnade ja piirkondadeni.

Kontaktisik:
Lauri Ouvinen
Tel + 32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023