Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Brexit: silmitsi teadmatusega – linnad ja piirkonnad on valmis kõigeks  
ELi pealäbirääkija Michel Barnier ja komitee president Karl-Heinz Lambertz kutsuvad kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi valmistuma Brexiti korral kõigiks võimalikeks stsenaariumideks

Euroopa Liidu pealäbirääkija on kutsunud ELi piirkondi ja linnu parandama valmisolekut Ühendkuningriigi liidust väljaastumise üle peetavate kõneluste mis tahes tulemusteks. Michel Barnier’ üleskutset kordas Euroopa Regioonide Komitee president vahetult enne seda, kui Ühendkuningriigi parlament hääletas riigi EList väljaastumise edasilükkamise poolt.

ELi kohalike ja piirkondlike juhtide ees esinedes sõnas Barnier 14. märtsil, kui Ühendkuningriigi parlament valmistus hääletama riigi EList väljaastumiseks ajapikenduse küsimise üle, järgmist: „EL tegi kõik, mis tema võimuses, et väljaastumisleping leiaks heakskiidu. Ummikseisu saab lahendada ainult Ühendkuningriik ise. Valmistumine kokkuleppeta Brexitiks on olulisim kui kunagi varem. Kuid oleme saanud tähtsa õppetunni: esiteks vajame Euroopat, mis kuulab oma kodanikke, ja teiseks peavad ELis kõik tegema koostööd eduka tuleviku nimel. Oleme näinud, et see on võimalik.“

Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz sõnas: „Piirkonnad ja linnad kogu Euroopa Liidus peavad säilitama suure valvsuse, et tulla toime oma elanikele ja majandusele avalduva mõjuga, hoolimata Ühendkuningriigi parlamendis toimunud hääletusest, millega toetati Brexiti edasilükkamist. Kulud on piirkonniti erinevad, kuid kümnete aastatega loodud sotsiaalsete ja majandussidemete kaootilise katkestamise mõju võib olla tohutu. Toetame Barnier’ otsust külastada Euroopa Regioonide Komiteed sel Brexiti protsessi jaoks äärmiselt pöördeliselt hetkel. Sellega rõhutatakse, et Brexitiga seonduvate probleemide lahendamine peab ELis toimuma kõigi valitsustasandite ühiste jõupingutuste tulemusena. Meile on selge, et solidaarsus on üksikolekust etem, ja peame tagama, et ELi tulevik tähendab meile enamat pelgalt turumajandusest ja vastab küllaldasel määral kodanike sotsiaalsetele vajadustele.“

Taustteave

Barnier ja president Lambertz kõnelesid Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumisel , mis tõi kokku Euroopa Regioonide Komitee liikmed ja sada muud valitud poliitikut, et arutada ELi uuendamise võimalusi. Bukarestis 14.–15. märtsil toimunud kahepäevase tippkohtumise tulemusena valmis deklaratsioon , mis saadetakse ELi juhtidele, et nad arutaksid seda, kui kogunevad 9. mail Sibiusse, et taas kord kinnitada oma pühendumust ELile, mis on ühtsem, tugevam ja demokraatlikum.

Komitee on vastu võtnud kaks resolutsiooni Brexiti kohta – märtsis 2017 ja mais 2018 –, milles rõhutas vajadust vältida Iiri saarel ranget piirikontrolli, et kaitsta kodanike õigusi ja tagada, et kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ei jäeta Brexiti mõjudega toimetulekul üksi. Komitee toetab tulevikus selliseid suhteid Ühendkuningriigiga, mis võimaldavad tihedat koostööd piirkondade, linnade, ettevõtete ja ülikoolidega. Valmistudes Ühendkuningriigi väljaastumiseks, edastas Euroopa Regioonide Komitee piirkondade ja linnade mureküsimused ELi otsustajatele, võttis ühendust Ühendkuningriigi omavalitsusliitudega ja lõi oma liikmete jaoks komiteesisese poliitilise platvormi – Brexiti töörühma. Otsustusprotsessi abistamiseks kaardistas komitee liikmete kahtlused, uuris koostöös Eurochambres’iga kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning kaubanduskodade ootusi ja ettevalmistust ning tellis uuringu , et hinnata Brexiti mõju konkreetsetele piirkondadele ja sektoritele.

Kontaktisik

Andrew Gardner

Tel +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BREXIT-FACING-UNCERTAINTIES-REGIONS-AND-CITIES-PREPARE-FOR-ANY-OUTCOME.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BREXIT-FACING-UNCERTAINTIES-REGIONS-AND-CITIES-PREPARE-FOR-ANY-OUTCOME.ASPX

Michałowo võitis linnapea Paweł Adamowiczi auhinna pagulaste abistamise eest Valgevene piiril
Michałowo võitis linnapea Paweł Adamowiczi auhinna pagulaste abistamise eest Valgevene piiril
13.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BREXIT-FACING-UNCERTAINTIES-REGIONS-AND-CITIES-PREPARE-FOR-ANY-OUTCOME.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BREXIT-FACING-UNCERTAINTIES-REGIONS-AND-CITIES-PREPARE-FOR-ANY-OUTCOME.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BREXIT-FACING-UNCERTAINTIES-REGIONS-AND-CITIES-PREPARE-FOR-ANY-OUTCOME.ASPX

Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa noortefoorum ühendavad jõud, et suurendada noorte osalust
Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa noortefoorum ühendavad jõud, et suurendada noorte osalust
01.12.2022