Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa väljakutsetele vastamisel on piirkonnad ja linnad meie solidaarsuse, edusammude ja lootuse alustalad.  

Euroopa Regioonide Komitee president Vasco Alves Cordeiro rõhutab, et sotsiaalset ebavõrdsust, energiaostuvõimetust ja kliimakriisi saab lahendada üksnes kohalike ja piirkondlike osalejate kaasabil.

Ajal, mil Euroopa seisab silmitsi mitmete väljakutsetega – alates Ukraina-vastase sõja tagajärgedest kuni kliima- ja energiakriisini –, tõstab Euroopa Regioonide Komitee president Vasco Alves Cordeiro esile põhjapanevat tööd, mida on tehtud kohalikul ja piirkondlikul tasandil Euroopa ühtekuuluvuse säilitamiseks solidaarsuse ja demokraatia kaudu.

President Cordeiro pidas oma iga-aastase kõne piirkondade ja linnade olukorrast Euroopa Liidus. Sellega koos avaldas Euroopa Regioonide Komitee ka ELi 2022. aasta aruande piirkondade ja linnade olukorra kohta. Aruanne hõlmab iga-aastast kohalikku ja piirkondlikku baromeetrit, mis on ELi 27 liikmesriigi kohalike ja piirkondlike esindajate üleeuroopaline küsitlus selle kohta, kuidas nad näevad Euroopa tulevikku ja kuidas nad praeguste kriisidega toime tulevad. 

Sõda Ukraina vastu, COVID-19 pandeemia pikaajalised tagajärjed ja kliimakriisi eksistentsiaalne oht on pannud Euroopa Liidu enneolematu surve alla. ELi 2022. aasta aruandes piirkondade ja linnade olukorra kohta rõhutatakse, et piirkonnad ja linnad on nendele üleilmsetele probleemidele reageerimisel jätkuvalt esirinnas.

President Cordeiro tõdes: „Piirkondade ja linnade olukord ei saa olla teistsugune kui Euroopas elavate inimeste olukord kogu selle mitmekesisuses. Samamoodi ei saa me Euroopa Liidu olukorda täielikult ja terviklikult hinnata, kui me unustame arvesse võtta piirkondade ja linnade olukorda. Kogemuslood kõikjalt Euroopast on võimas tunnistus piirkondadest ja linnadest kui meie solidaarsuse, edusammude ja lootuse alustaladest. Piirkonnad ja linnad on Euroopa väärtuste ja põhimõtete kandjad“.

Aruandes esitatakse ka rida poliitilisi soovitusi ELi seadusandjatele sellistes olulistes valdkondades nagu Ukraina ülesehitamine, meetmed kodumajapidamiste, ettevõtete ja haldusasutuste toetamiseks energiakriisi ajal või ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle peetava arutelu ettevalmistamiseks.

Ukraina ülesehitamisega seoses lisas president Cordeiro: „Ette tuleb näha spetsiaalne eelarverida kohaliku ja piirkondliku tasandi koostööks ülesehituspüüdlustes.See on minu konkreetne ettepanek Berliinis toimuvat ülesehituskonverentsi silmas pidades.“

Energiakriisi osas rõhutas president, et kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi tuleb toetada nende energiasäästupüüdlustes ning komitee annab sellesse oma panuse.

Mis puudutab ühtekuuluvuspoliitika tulevikku, siis märkis president Cordeiro, et Euroopa Regioonide Komitee pühendub selle tagamisele, et kõik ELi poliitikavaldkonnad hõlmaksid ühtekuuluvuse mittekahjustamise põhimõtet, mille volinik Elisa Ferreira käesoleva aasta alguses kasutusele võttis.

ELi 2022. aasta aruanne piirkondade ja linnade olukorra kohta on aluseks poliitilisele resolutsioonile, mille üle Euroopa Regioonide Komitee liikmed 12. oktoobril hääletavad ja mis seejärel esitatakse ELi institutsioonide juhtidele.

TAUSTTEAVE

Lingid

Euroopa Regioonide Komitee presidendi Vasco Alves Cordeiro kõne

Arutelu videosalvestis

Fotod arutelust

Piirkondade ja linnade olukorda käsitleva ELi 2022. aasta aruande järeldused

Piirkondade ja linnade olukorda käsitleva ELi 2022. aasta aruande teabeleht – peamised järeldused

ELi 2022. aasta aruanne piirkondade ja linnade olukorra kohta – täielik aruanne

Kohalik ja piirkondlik baromeeter – arvamusküsitlus (sh riigipõhised tulemused)

Kohalik ja piirkondlik baromeeter

Euroopa Regioonide Komitee tellitud ja IPSOSe läbi viidud kohalik ja piirkondlik baromeeter on ELi 27 liikmesriigi kohalike ja piirkondlike poliitikute küsitlus, mis täiendab ELi 2022. aasta aruannet piirkondade ja linnade olukorra kohta. Küsitluses uuriti nende seisukohti sellistes küsimustes nagu Ukraina toetamine, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste osalemine riiklikes taastekavades, sõja mõju ELi poliitikaeesmärkidele ning kohaliku ja piirkondliku tasandi roll ELi tuleviku kujundamisel.

Kontaktisikud:

Monica Tiberi – presidendi pressiesindaja

Tel +32 (0) 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – pressiametnik

Tel +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023