Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi kohalik ja piirkondlik baromeeter: COVIDist põhjustatud 180 miljardi euro suurune puudujääk seab ohtu avalikud teenused  

Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas hoiatab 180 miljardi euro suuruse puudujäägi eest kohalikus rahanduses ja kritiseerib asjaolu, et riikide valitsused ei konsulteerinud investeerimiskavade koostamisel kohalike omavalitsustega.

Täna avaldatud Euroopa Regioonide Komitee koostatud kohalikus ja piirkondlikus baromeetris hoiatatakse, et ELi majanduse taastumist ohustab liikmesriikide keskvalitsuste suutmatus konsulteerida linnade ja piirkondadega ELi rahastatavate hädaolukorrast taastumise kavade koostamisel. Asjaolu, et ELi vahendeid ei suunata sinna, kus linnad ja piirkonnad neid kõige vajalikumaks peavad, võib samuti süvendada probleeme, mille on põhjustanud COVID-19 pandeemia tulemusel tekkinud 180 miljardi euro suurune rahastamispuudujääk kulude ja tulude vahel.

Baromeetri teises aastaaruandes , mis sisaldab ühte läbi aegade suurimat kogu ELi hõlmavat kohalike ja piirkondlike omavalitsuste arvamusküsitlust , rõhutatakse samuti sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsuse suurenemist piirkondade vahel sama riigi sees ja kogu ELis tervikuna, sealhulgas on kõne all linna- ja maapiirkondade digilõhe, mis õõnestab ELi rohe- ja digiülemineku püüdlusi.

Aruannet tutvustades ütles Euroopa Regioonide Komitee president ja Kreeka Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas  (EL/EPP): „Komitee kohaliku ja piirkondliku baromeetriga mõõdetakse pandeemia mõju meie piirkondadele, linnadele ja valdadele, et kõik valitsustasandid – ELi, riiklik, piirkondlik ja kohalik tasand – saaksid võtta konkreetseid meetmeid meie inimeste probleemide lahendamiseks. Liiga sageli samastatakse Euroopa Liitu üksnes tema 27 liikmesriigiga. Ent liit on märksa rikkam: siin on 300 piirkonda, 90 000 omavalitsust ja üle 1,1 miljoni kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud poliitiku, kes esindavad rohkem kui 400 miljonit inimest. Komitee baromeeter pakub uut vaatepunkti ELi hetkeolukorrale, võttes paremini arvesse selle mitmekesisust, keerukust ja rikkust.“

Alljärgnevalt on esitatud mõned kohaliku ja piirkondliku baromeetri põhijäreldused.

  • Kohalik ja piirkondlik rahandus on ohus. Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel lasub kohustus pakkuda oma kodanikele kvaliteetseid avalikke ja tervishoiuteenuseid ajal, mil kohalik rahandus on jõudnud oma halvimasse seisu. Kogu ELis on kulude tõusu ja tulude vähenemise tulemuseks umbes 180 miljardi euro suurune puudujääk, millest 130 miljardit jäi saamata piirkondlikul ja vahepealsel tasandil ning 50 miljardit kohaliku omavalitsuse tasandil. ELil ja liikmesriikidel on kohustus aidata kohalikel omavalitsustel kiiresti leevendada nende rahanduses toimuvaid vapustusi, muu hulgas riiklike taastekavade kaudu.

  • Tervishoiukriisi territoriaalse mõõtme eiramine seab ohtu inimeste elud. ELi ja riikide valitsuste jaoks parim viis taastumist kiirendada on võtta oma jõupingutustes täielikult arvesse kohalikke ja piirkondlikke iseärasusi, kuna tervishoiu territoriaalse mõõtme eiramine seab ohtu inimeste elud. Parema kaitse tagamiseks peame hindama ümber tervishoiualase pädevuse eri valitsustasandite vahel. EL peaks rohkem investeerima piirkondlike süsteemide vastupanuvõime suurendamisse ja kooskõlastama nn stressiteste, et hinnata nende kriisivalmidust.

  • Piirkondi ei võeta riiklikes taastekavades arvesse, seades ohtu ELi taastumise ja keskkonnasäästlikkuse eesmärgid. On oht, et taastumise eesmärgid jäävad saavutamata, sest strateegiates ei võeta arvesse meie kogukondade tegelikke vajadusi, mitmekesisust ja erinevusi. Riikide keskvalitsused peavad rakendama kavasid koos oma piirkondade ja linnadega. Me peame olema kavade juhtimises kesksel kohal, võttes arvesse meie kohustusi sellistes valdkondades nagu riigihanked, transport, kliimameetmed, tervishoid ja haridus.

  • Linna- ja maapiirkondade digilõhe võib ohustada taastumist: kiiresti on vaja toetada digitaalset ühtekuuluvust . Väga suure läbilaskevõimega võrkudega ELi leibkondade osakaal on linnapiirkondades 44%, maapiirkondades aga 20%. EL ja selle liikmesriigid peavad kiiresti tegema investeeringuid, kuna digitaalne ühtekuuluvus on kindla ja kaasava taastumise jaoks otsustavalt tähtis.

  • COVIDist põhjustatud vaesus on muutumas reaalsuseks. COVIDi kadunud põlvkonna tekkimise oht suureneb . Kriis on kõige enam mõjutanud noori ja madala kvalifikatsiooniga töötajaid. Kehvades tingimustes elavad inimesed, puuetega inimesed ja eakad kannatavad halvenevate elutingimuste all. Õiglasema taastumise saavutamiseks peab EL tegutsema konkreetselt ja solidaarselt.

  • Kohalikud ja piirkondlikud poliitikud leiavad, et neil ei ole ELis piisavalt sõnaõigust, ja soovivad senisest suuremat mõjuvõimu sellistes valdkondades nagu majandus, sotsiaalne õiglus, kliimamuutused ja keskkond. Selle üleskutse eiramine oleks andestamatu viga ning suurendaks lõhet ELi ja selle kogukondade vahel. Vajame uut tõuget Euroopa demokraatiale, et tugevdada meie euroopalikke väärtusi. Euroopa tuleviku konverents peab olema koht, kus alustada tõelist arutelu ELi demokraatliku mudeli üle.

TAUST

Baromeetris antakse ülevaade sotsiaal-, majandus- ja tervishoiukriisi mõjust ELi piirkondadele ja linnadele. Selle fakte ja tähelepanekuid täiendab ELi 27 liikmesriigi kohalikele ja piirkondlikele poliitikutele suunatud avaliku arvamuse küsitlus. Euroopa Regioonide Komitee tellitud ja IPSOSe korraldatud arvamusküsitluses uuritakse nende poliitikute seisukohti kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, riikide valitsuste ja ELi suhete kvaliteedi kohta, demokraatia olukorra kohta ELis ja arengukavade kohta.

Iga-aastast kohalikku ja piirkondlikku baromeetrit (#EURegionalBarometer) täiendab Euroopa Regioonide Komitee kui ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste poliitilise kogu 329 liikme vastu võetud poliitiline resolutsioon .

Iga-aastase kohaliku ja piirkondliku baromeetri tulemused: [lingid ajakohastamisel]

Kontaktisik :

Michele Cercone

presidendi pressiesindaja

Tel +32 (0)498 9823 49

michele.cercone@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

 Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
07.09.2023