Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Paweł Adamowiczi auhinnaga tunnustatakse inimesi, kes võitlevad vabaduse ja solidaarsuse eest ning sallimatuse, rõhumise ja ksenofoobia vastu.  

Euroopa Regioonide Komitee kuulutab koos rahvusvahelise pagulaslinnade võrgustiku ja Gdański linnaga välja auhinna 2019. aastal mõrvatud Gdański linnapea ja komitee liikme mälestuseks.

Täna teatas Euroopa Regioonide Komitee koos rahvusvahelise pagulaslinnade võrgustiku (ICORN) ja Gdański linnaga linnapea Paweł Adamowiczi auhinna loomisest. Üritusel osales ka siseasjade volinik Ylva Johansson . 2019. aastal mõrvatud Gdański linnapea ja komitee liikme Paweł Adamowiczi nimelise auhinnaga tunnustatakse inimesi, kes võitlevad vabaduse ja solidaarsuse eest ning sallimatuse, rõhumise ja ksenofoobia vastu.

Linnapea Paweł Adamowiczi auhinna eesmärk onlasta tema pärandil edasi areneda ICORNi põhiülesande vaimus, milleks on sõnavabaduse eest seismine, demokraatlike väärtuste kaitsmine ja rahvusvahelise solidaarsuse edendamine. Auhinna loomisega austatakse ja tunnustatakse kõiki inimesi, kes töötavad julgelt ja ausameelselt sallimatuse, radikaliseerumise, vihakõne, rõhumise ja ksenofoobia vastu ning edendavad võrdseid võimalusi, sotsiaalset integratsiooni ja põhiõigusi.

Euroopa Regioonide Komitee president ja Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas ütles: „Me ei unusta kunagi Paweł Adamowiczi kirge ja tema pühendumust oma kogukonnale ja abivajajate kaitsmisele. Selle auhinnaga soovime julgustada kohalikke ja piirkondlikke osalejaid jätkama oma kogukondades võitlust radikaliseerumise, vihakõne ja diskrimineerimise vastu.“

Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Ylva Johansson kirjeldas Paweł Adamowiczi kui „kohalikku juhti ja Euroopa juhti, kes seisis vabaduse ja oma väärtuste eest, kõigepealt noormehena kommunismi vastu võideldes, hiljem toetades pagulaste ja LGBTQ-inimeste õigusi, kohates sageli tugevat vastuseisu ja isegi vihkamist.“ Ta kiitis algatust, millega ei lasta tema mälestusel tuhmuda,ning märkis, et on vaja „tunnustada nende kohalike juhtide tööd, kes võtavad pagulasi vastu oma kogukonda, töötavad sallivuse, vabaduse, põhiõiguste ja sotsiaalse kaasatuse nimel, kes väärivad tähelepanu keskmes olemist ja peavadki seal olema“. Volinik toetas kindlalt kohalikke juhte, rääkides kohalikele ja piirkondlikele juhtidele, et „teil on kõige paremad võimalused muutuste elluviimiseks Euroopa külades, linnades ja piirkondades, tänavatel, koolides ja naabruskondades. Sest see on koht, kus asub meie kogukondade, meie kontinendi ja meie Euroopa Liidu süda. Kohalikul tasandil tegutsemine ei tähenda tegutsemist üksinda.“

Euroopa Parlamendi liige, Paweł Adamowiczi lesk Magdalena Adamowicz lausus: „Täna on võitlus kõigi inimeste võrdõiguslikkuse eest on muutumas võitluseks Euroopa Liidu eest. Võrdõiguslikkus on meie kogukonna alus, ilma milleta ei oleks võimalik liidu olemasolu. Me vajame julgust, et kaitsta võrdõiguslikkust ja vabadust, sest just nimelt need väärtused on sihile võtnud demokraatia vastased. Nad teavad, et Euroopa väärtuste õõnestamine tähendab sama, kui puude juurte läbilõikamine. Mu abikaasa oli sellest teadlik ja seepärast kaitses ta meie juuri, inimlikke ja demokraatlikke väärtusi sellise kirega. Paweł Adamowiczi auhind tuletab meile – eurooplastele – meelde, et rahu ja heaolu sõltuvad koostööst ning koostöö nõuab vastastikust usaldust ja austust ning austus on võimalik ainult siis, kui kõiki koheldakse võrdselt ja väärikalt.“

Gdański linnapea Aleksandra Dulkiewicz ütles: „Gdańsk jagab oma hüvesid. Need on Paweł Adamowiczi viimased sõnad, inimese sõnad, kes soovis ehitada paremat maailma, trotsides tundetust, sallimatust, vihkamist ja vägivalda. Ja me teeme sama – me jagame neid hüvesid. Mitte ainult meie lähedastega, vaid ka Gdański kodanikega. Solidaarsus ja vabadus on väärtused, mis on kujundanud Gdańskit, ning tänapäeval on vaja reaalselt tegutseda ja toetada neid, kelle õigusi rikutakse. Samuti ei ole oluline, kust nad pärit on, keda nad armastavad ja kelle poole nad oma palvetes pöörduvad. Me näeme oma külalistes palju rohkem kui lihtsalt abivajavaid sisserändajaid. Meie jaoks on see võimalus õppida neid tundma kunstnike, võrdväärsete partnerite, väärtuslike isikute ja lihtsalt naabritena, kelle eest tasub hoolitseda ja kellega koos tasub luua ühine tulevik.“

Rahvusvahelise pagulaslinnade võrgustiku (ICORN) tegevdirektor Helge Lunde lausus: „ICORN lähtub veendumusest, et linnad võivad olla olulised osalejad inimõiguste ja sõnavabaduse valdkonnas. Viimastel aastatel oleme loonud turvapaikade võrgustiku, mis pakub varjupaika tagakiusatud kirjanikele ja kunstnikele kogu maailmast, ning väärtused nagu külalislahkus, loovus ja solidaarsus leiavad veelgi olulisema koha linna eetikakoodeksis. Linnapea Paweł Adamowicz võitles vabaduse ja solidaarsuse eest kogu oma elu ja karjääri jooksul. Tema eestvedamisel liitus Gdański linn ICORNiga, seega on meie võrgustiku jaoks oluline aidata edendada väärtusi, mille eest tema seisis. Õnnitleme Euroopa Regioonide Komiteed 19. märtsil toimunud auhinna väljakuulutamise puhul ning jääme koos Gdański linnaga suure huviga ootama osalemist selle esimese auhinnakonkursi läbiviimises.“

Linnapea Paweł Adamowiczi auhind antakse linnajuhile, kodanikuühiskonna aktivistile ning kohalike ja piirkondlike omavalitsustega partnerluses tegutsevatele organisatsioonidele, kes rajavad linnapea Adamowiczi eeskujul sildu ja lõhuvad müüre, tegutsedes uuenduslikult ja vastutustundlikult tulevaste põlvkondade nimel, sillutades teed ühiskondlikele muutustele kõige nõrgemate kasuks, pidades kartmatult olulist võitlust inimõiguste ja kodanikuvabaduste eest kohalikul, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil.

Paweł Adamowiczi langes pussitamise ohvriks 13. jaanuaril 2019 toimunud heategevusüritusel, kus ta esines kõnega. Järgmisel päeval suri ta saadud vigastustesse, olles vaid 53-aastane. Adamowiczi mõrva eel võis täheldada tema vastu suunatud vihakõne sagenemist. Tema surm ajendas arutlema selle üle, kuidas avaliku arvamuse ükskõiksus aitab kaasa vägivalla, ekstremismi, propaganda ja sallimatuse kasvule.

Adamowicz oli pühendunud ELi põhiväärtuste edendamisele ja osales liikmena aktiivselt Euroopa Regioonide Komitee töös. 2016. aastal käivitas linnapea Adamowicz pärast paavst Franciscusega kohtumist Gdański sisserändajate integreerimise. See on olnud eeskujuks teistele Poola linnadele.

Taustteave

  • Euroopa Regioonide Komitee kui ELi kohalike ja piirkondlike poliitikute poliitiline kogu
  • resolutsiooni , milles mõistetakse hukka poliitiliste juhtide vastu suunatud vihkamist õhutavad avaldused ja igasugused ähvardused.

  • Rahvusvaheline pagulaslinnade võrgustik (ICORN) on rahvusvaheline organisatsioon, kuhu kuulub 75 linna ja piirkonda Euroopast ja mujalt ning mis pakub tagakiusatud kirjanikele ja kunstnikele turvapaika, seisab sõnavabaduse eest, kaitseb demokraatlikke väärtusi ja edendab rahvusvahelist solidaarsust. Võrgustikku kuuluvates linnades on pakutud elupaika enam kui 250 kirjanikule ja kunstnikule. Turvalises keskkonnas viibides täidavad nad jätkuvalt olulist rolli nii oma koduriigis esinevate inimõiguste ja sõnavabaduse rikkumiste esiletõstmisel kui ka kolleegide toetamisel oma päritoluriikides. 30. augustil 2017 liitus Gdański linn linnapea Pawel Adamowiczi eestvedamisel ICORNiga.

ICORNiga ühinedes saavad linnad osaks dünaamilisest ja ülemaailmsest solidaarsuse ja loovuse võrgustikust. ICORN ühendab ja teeb koostööd asjaomaste avalike asutuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega, mis tegutsevad inimõiguste, kultuuri, kunsti ja rände valdkonnas, samuti valitsusasutuste ja valitsustevaheliste organitega kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Voogedastus : Euroopa Regioonide Komitee veebileht .

Kontaktisikud:

Euroopa Regioonide Komitee    

Wioletta Wojewodzka    

Tel +32 (0)2 282 2289      

Mobiiltelefon +32 (0)473 843 986      

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Gdański linn

Maciej Buczkowski

Tel + 48 58 323 62 84

Rahvusvaheline pagulaslinnade võrgustik

Helge Lunde

Tel + 47 51 50 71 25

helge@icorn.org

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023