Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Pandeemia: komitee allkirjastas WHOga tegevuskava ja hoiatab territoriaalse vaktsineerimislõhe eest  

ELi kohalikud ja piirkondlikud juhid väljendavad muret ELi vähese edu pärast vaktsiinide kasutuselevõtul ning nõuavad paremat koordineerimist ja võrdset juurdepääsu kõigile eurooplastele

Euroopa Regioonide Komitee ja Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kirjutasid täna alla tegevuskavale kohalike ja piirkondlike tervishoiusüsteemide vastupanuvõime parandamiseks ühiste teadusuuringute ja poliitikakujundamise abil. Tegevuskava põhineb 2016. aasta novembris käivitatud pikaajalisel koostööl ja see aitab käsitleda ka mõnd pandeemia põhiprobleemi, parandades koordineerimist tervishoiu juhtimise eri tasandite vahel. Lisaks võimaldab see ühiselt hinnata tervishoiupoliitika tõhusust kohapeal ja pakkuda võimalikke lahendusi, et kohalikud ja piirkondlikud süsteemid tuleksid pandeemia põhjustatud probleemidega paremini toime.

4. veebruaril täiskogu istungjärgul #CoRPlenarys arutatud resolutsioonis väljendasid ELi kohalikud ja piirkondlikud juhid muret vähese edu pärast vaktsiinide koordineeritud kasutuselevõtul ELis ning palusid välja töötada Euroopa tulemustabeli vaktsiinide kasutuselevõtu ja jaotamise kohta piirkondade kaupa. Eriti hukkamõistvalt suhtuti vaktsiininatsionalismi, mis on vastuolus nii solidaarsuse, ühtsuse ja tõhususe põhimõtetega kui ka põhimõttega, et kõigil ELi kodanikel peab olema võrdne juurdepääs vaktsiinidele.

Euroopa Regioonide Komitee president ja Kreeka Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas ütles: „Täna WHOga käivitatud tegevuskava parandab meie piirkondade, linnade ja valdade tervisesüsteemi säilenõtkust. Kui me oleme pandeemia ajal tekkinud probleemidest midagi õppinud, siis see on arusaam kohalike ja piirkondlike omavalitsuste olulisest rollist kriisiks valmistumisel, sellele reageerimisel, selle ohjamisel ja sellest taastumisel.“

ELi vaktsineerimiskampaania käivitamisest rääkides lisas ta: „Vaktsineerimine on meie kohaliku ja piirkondliku majanduse taaskäivitamise võti. Peame vältima, et liikmesriikide vahel või nende sees tekiks võitlus vaktsiinide pärast. Igasugune vaktsineerimislõhe, mis suurendaks ebavõrdsust meie piirkondade, linnade ja valdade vahel, on vastuvõetamatu. Seepärast nõuab komitee Euroopa tulemustabelit, mis jälgiks vaktsiinide kättesaadavust ja jaotamist piirkondlikul tasandil.“

Arutelul sõna võtnud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa piirkonna direktor dr Hans Henri P. Kluge märkis: „Euroopa piirkonna kohalikud omavalitsused olid ja on endiselt pandeemia piiramisel esirinnas. Linnad on hädaolukorra epitsentrid mitte ainult seoses viiruse levikuga kogukonna ja riigi tasandil, vaid ka tervishoiu-, reisi- ja kauplemiskeskustena. Linnad on kodanikele kõige lähem valitsustasand. Samuti on neil võtmeroll kogemuste jagamisel ja väärinfo vastu võitlemisel teenuste osutajatena ja kestliku tuleviku alustalana.“

Komitee resolutsiooni eelnõu „COVID-19 pandeemia vaktsineerimiskampaania“ .

Taustteave

Kontaktisikud:

Michele Cercone

Presidendi pressiesindaja

Tel +32 498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

David French

Tel +32 473 85 47 59

David.French@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022